Eerikkilä-Jalkapallo-Ekkono

VAT C+ Lasten jalkapallovalmennus

LIIKUNNAN JA VALMENNUKSEN AMMATTITUTKINTO – VALMENNUKSEN OSAAMISALA VAT C+

Eerikkilä ja Palloliitto järjestävät yhteistyössä koulutusta lasten valmennukseen erikoistuville valmentajille (C+ lasten valmentaminen). Tutkintokoulutuksen tavoitteena on saada seuratoimintaan lisää alle 12-vuotiaiden lasten jalkapallovalmennuksen ammattiosaajia. Koulutus valmistaa samalla liikunnan – ja valmennuksen ammattitutkinnon osan suorittamiseen (valmennuksen osaamisala, lasten valmentaminen).

Koulutus soveltuu lasten jalkapallovalmentajille, junioripäälliköille ja valmennusryhmien tutoreille. Seuroissa on kasvava määrä työpaikkoja henkilöille, joilla on laaja-alainen ammattitaito eri kohderyhmien ohjaamiseen esimerkiksi seuran, koulun ja päiväkotien välisessä yhteistyössä.

 

Koulutuksen pääteemat

 • valmentajan itsensä kehittämisen taidot
 • kokonaisvaltainen jalkapallovalmennus ja sen käytännön toteutus
 • lasten osallistaminen, motivointi ja innostaminen lajiin sekä kasvatusyhteistyö kodin ja eri toimijoiden kanssa
 • valmentajan ja pelaajan välisen vuorovaikutuksen kehittäminen
 • syvennettyä tietoa lapsen kasvusta ja kehityksestä kokonaisvaltaisen valmennuksen näkökulmasta
 • urheilevien lasten terveyden ja turvallisuuden edistäminen

Valmennusosaamisen erityinen painopiste on jalkapallon teknis-taktisten valmiuksien kehittäminen ja pelin ymmärryksen opettamisprosessi.

Koulutukseen kuuluu liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnon valmennuksen osaamisalasta seuraava tutkinnon osa:

 • Lasten valmentaminen (90 osp)

Opiskelija voi halutessaan myöhemmin suorittaa koko ammattitutkinnon (150 osp) liikunnan tai valmennuksen osaamisalasta.

Koulutuksen pääsyvaatimukset

Koulutettavalla tulee olla vähintään Palloliiton C -koulutus suoritettuna tai oma jalkapallotausta ja liikunnanohjaajan/liikuntaneuvojan/opettajan koulutus sekä Futisvalmentajan startti käytynä. Lisäksi koulutukseen valittavan on toimittava lapsivaiheen seuravalmentajana koulutuksen aikana.

Liitä hakemukseen lisäksi omaa valmennusuraasi tai työuraasi jalkapallon parissa kuvaava kirjallinen esitys. Esityksessä kuvaat valmennusfilosofiaasi, arvojasi, uraasi, tämänhetkistä toimintaympäristöäsi sekä vahvuuksia ja kehityksenkohteitasi. Työtä ei pisteytetä, vaan sen tarkoitus on valmistaa sinua ammattitutkinnon vaatimuksiin, sekä valmistaa sinua koulutukseen.

Koulutuksen kustannukset

Hinta sisältää koulutuksen, tutkinnon osan suorittamisen sekä majoitukset ja ruokailut Eerikkilän lähijaksoilla. Jokainen vastaa omista matkoista koulutuksiin.

Hinta 1700€. Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella. Lisätietoja oppisopimuksesta opintosihteeri Heli Hakamaalta: heli.hakamaa@eerikkila.fi, p. 0201 108 224.

Koulutuksen aikataulu

Lähiopetusta toteutetaan Eerikkilässä, alueellisissa pienryhmissä ja kunkin opiskelijan omassa seurassa. Lisäksi koulutukseen kuuluu etäopintoja, työpaikalla järjestettävää koulutusta (työssäoppiminen) ja näyttöjä.

Koulutusvuoden alustava aikataulu on alla. Lähiopetuspäiviä on noin 16.

 1. Eerikkilä 3. – 5.2.2020
 2. Alueellinen pienryhmä, maaliskuu 2020
 3. Eerikkilä 17. – 19.4.2020
 4. 1v1 omassa seurassa I, toukokuu-kesäkuu 2020
 5. Eerikkilä 24. – 26.8.2020
 6. 1 v 1 omassa seurassa II, syyskuu 2020
 7. Alueellinen pienryhmä, lokakuu 2020
 8. Eerikkilä, joulukuu 2020

Muutokset aikatauluun mahdollisia.

Ei alkavaa koulutusta vuonna 2021.

Lisätietoja

Santeri Suvala, Palloliitto, santeri.suvala@palloliitto.fi, p. 040 767 5668
Erkki Valla, Eerikkilä, erkki.valla@eerikkila.fi, p. 0201 108 20
Lisätiedot oppisopimusasioissa: Heli Hakamaa, heli.hakamaa@eerikkila.fi, p. 020 1108 224