0G7A0063

Vaikuttavia tuloksia (työ)elämässä - tavoitteet ja tavat keskiössä

Valmennusseminaari johtajille sekä HR- ja esihenkilöille

Eerikkilä Sport & Outdoor Resort 17.-18.3.2022 (uusi ajankohta)

 

Miten toiminnasta saadaan vaikuttavampaa? Mitkä ovat tärkeimmät psykologiset tekijät tavoitteen saavuttamisen taustalla? Kuinka luoda itselle ja omalle organisaatiolle voittavat tavat?

Psyykkisen valmennuksen asiantuntija Aleksi Tossavainen (M.Ed., LitM) ja vaikuttavan valmentamisen ammattilainen Mikko “OJ” Ojanen (KM, KTM) ovat luoneet kirjojensa pohjalta uudenlaisen näkökulman vaikuttavien tuloksien luomiseen työelämässä. Seminaarissa saat viimeisimmän tiedon ja konkreettiset työkalut vaikuttavien tulosten luomiseen.

Seminaari

Vaikuttavia tuloksia (työ)elämässä on kahden päivän valmennusseminaari. Se erottuu perinteisistä seminaareista muun muassa seuraavilla tavoilla:

  • Ennakkomateriaalit saavat osallistujan tutustumaan teemoihin jo etukäteen. Näin itse seminaarissa päästään asiaan ripeästi mahdollisimman käytännönläheisesti.
  • Seminaari on rakennettu valmennettavalähtöiseksi. Se sisältää tunnettuja yksilö – ja ryhmätyömuotoja 2020-luvun vaikuttavasta valmennuksesta.
  • Valmennusseminaarin vaikuttavuutta seuraataan toteutuksen jälkeen vielä kahden kuukauden ajan. Näin opitut asiat ja toimenpiteet alkavat muodostua uusiksi voittaviksi tavoiksi yksilölle ja organisaatiolle.
  • Seminaarin vaikuttavuudesta vastaa Kaswu Oy:n tutkittu Tuplawarmista -menetelmä. Vapaaehtoisena vaikuttavuuden työvälineenä on tarjolla myös Microsoftin kanssa yhteistyössä kehitetty, tekoälyavusteinen valmentaja AI Linda.

Aleksi Tossavainen ja Mikko OJ Ojanen ovat kirjoittamiensa kirjojen pohjalta yhdessä kehittäneet tähän seminaariin kokonaisuuden, joka auttaa luomaan vaikuttavia tuloksia niin yksilö- kuin organisaatiotasolla.

Tärkeimmät aihealueet

Itsetuntemus
Itsetuntemus on ihmisellä tärkeä ominaisuus, kehityksen ensiaskel. Se on kuitenkin helposti vain muotisana, ja sen konkretisoiminen on haastavaa. Seminaarissa käymme läpi, mitä sisäinen ja ulkoinen itsetuntemus tarkoittavat. Selvitämme työkalut näiden itsetuntemuksen lajien kehittämiseen, jotta valmennettavat tuntevat ja ymmärtävät, kuinka muut heidät näkevät (Eurich, 2018).

Muutosmatka tahtotilan saavuttamiseen
Konsultin on varsin helppo tussilla piirtäen kuvata muutosmatka lähtötilanteesta tahtotilaan. Muutoksen tekemisen vaiheet ovat ymmärrettäviä, mutta itse muutoksen tekeminen on haastavaa. Miksi?

Eurooppalaisissa tutkimuksissa on havaittu, että kahdestatoista valmennettavasta vain kaksi (15 %) oikeasti vie opit arkeen valmennuksen jälkeen. Kahdeksan valmennettavaa (70 %) yrittää niin tehdä mutta usein jättää yrityksen puoliväliin. Valmennettavista kaksi (15 %) ei vaivaudu edes yrittämään.

Hyviä uutisia: Oikein toteutettuna todennäköisyytemme on saada jopa 85100 % ihmisistä mukaan muutokseen (Weinbauer-Heidel, 2018). Tästä seminaarista saat työvälineet, joilla mahdollistat muutokset erilaisissa (työ)elämän tilanteissa.

Tärkeimmät psykologiset tekijät tavoitteen saavuttamisen taustalla
Tavoitteita asetettaessa niiden tärkeitä elementtejä ovat muun muassa tarkkuus, mitattavuus, saavutettavuus ja muutoksen aikaan sitominen (Locke & Latham, 1990, 2013). Mutta mitkä ovat tärkeimmät psykologiset tekijät, jotka tukevat tavoitteen saavuttamista niin yksilö- kuin organisaatiotasolla? Käymme seminaarissa läpi, mitä voimme oppia Googlen Aristoteles-projektista, Stanfordin yliopiston Albert Banduran minäpystyvyydestä ja tutkijoiden Decin ja Ryanin itsemääräämisteoriasta psyykkisen valmentamisen näkökulmasta.

Voittavien tapojen luominen
Ihmiset toimivat tapojensa mukaisesti noin 45 % päivästään (Wood, Quinn & Kashy, 2002). Tavat ovat opittu käyttäytymistapa, joka syntyy ja jota ihminen noudattaa usein ja ilman tietoista päätöksentekoa. Tavat ovat siis toimintoja, joita toistetaan niin monta kertaa, että ne juurtuvat automaattisiksi toiminnoiksi. Yleistäen voidaankin sanoa, että hyvät tavat tuottavat hyviä tuloksia ja huonot tavat tuottavat huonoja tuloksia. Tässä seminaarissa opit ymmärtämään, miten tavat muodostuvat ja kuinka voit niiden avulla luoda pysyvää muutosta.

Tuplawarmistaminen – Aikomuksesta toiminnan tasolle
Opit seminaarissa myös yksinkertaisia tapoja siirtää aikomukset toiminnan tasolle niin yksilö- kuin organisaatiotasolla. Kaswu Oy aloitti valmennuksen vaikuttavuuden tutkimisen tutkijakumppaneiden kanssa vuonna 2015. Tutkimustiedon pohjalta on löydetty Tuplawarmista-toimintamalli, joka edesauttaa oppimista ja tapojen kehittymistä erilaisissa valmennus- ja muutoshankkeissa. Keskimäärin 54 päivän seurantajaksolla valmennettavat ovat vieneet aikomuksensa toiminnan tasolle 68 %:n todennäköisyydellä. Samankaltaisiin tuloksiin on päästy myös Englannissa; University College of Londonin tutkimuksissa ihmisillä kesti keskimäärin 66 päivää oppia uusia tapoja, esimerkiksi omaksua uusia ruokailutottumuksia tai aloittaa säännöllinen lenkkeily. (Lally, Van Jaarsveld, Potts & Wardle, 2010.)

Valmentajat

0G7A9898

Aleksi Tossavainen

Aleksi on urheilu- ja liikuntapsykologian maisteri, sekä yksi Suomen kahdestakymmenestäkahdesta Psykologiliiton sertifioimasta psyykkisestä valmentajasta. Aleksi on toiminut valmentajana lääkärikeskuksessa, urheilujoukkueissa sekä yritysten kanssa. Nykyisin Aleksi (Head of Psychological Performance) toimii valmentajana ja kouluttajana Eerikkilä Sport & Outdoor Resortissa, vastaten psyykkisen osa-alueen kokonaisuudesta.

Mikko Oj Ojanen Kaswu seminaari Eerikkilä

Mikko "OJ" Ojanen

KTM, KM Mikko ”OJ” Ojanen on yritysvalmentaja ja opettaja, ja hän on valmentavan työotteen edelläkävijöitä Suomessa. Hänen perustamansa valmennus- ja muutosyritys Kaswu Oy tuplawarmistaa sovittujen tavoitteiden toteutumisen arjessa yhdessä asiakkaiden kanssa raikkaalla twistillä, perusasioita kunnioittaen. Yritys myös tutkii ja kehittää työvälineitä analogisen ja digitaalisen oppimisen tueksi kaikille oppimisesta kiinnostuneille.

 

OHJELMA

Torstai 17.3.
12:00 – 13:00  Lounas & virittäytyminen seminaariin
13:00 – 15:00  Itsetuntemus kaiken keskiössä
15:00 – 16:00  Muutoksen läpiviemisen kulmakivet
16:00 – 16:30  Välipala ja energisoiva yllätys
16:30 – 17:00  Rakenna vahva perusta muutokselle
17:00 – 19:00  Halukkaille luontokävelyä, sauna & avanto
19:30 – 21:00  Päivällinen ja verkostoitumista

Perjantai 18.3.
07:00 – 08:30 Aamupala sekä halukkaille sauna & avanto
08:30 – 10:30 Tavoitteet ja voittavat tavat keskiössä
10:45 – 12:15 Aikomuksista toimintasuunnitelmiin
12:15 – 13:30 Seminaarin päätös & lounas

Ohjelmaan kuuluu myös mikrobreikkejä, erilaisia pedagogisesti vaikuttavia työskentelymuotoja sekä luonnollisesti toinen toiseltamme oppimista.

 

Seminaarin hinta on 1280 € ( sis. alv 1562,40 €) / henkilö sisältäen valmennuksen, koulutusmateriaalin, ohjelman mukaiset ateriat sekä majoituksen 1-hengen hotellihuoneessa.  Jos organisaatiosta osallistuu useampi kuin yksi osallistuja, on hinta 1180 € (1438,40 sis alv) / henkilö.

Ilmoittaudu mukaan täyttämällä ilmoittautumislomake. Seminaarimaksu laskutetaan 30 päivää ennen tapahtumaa. Laskutettaessa maksuaika on 10 vrk ja laskutuskulut  8,68 € paperi/sähköinen lasku. Ilmoittautumalla seminaariin hyväksyt varaus- ja peruutusehdot.

 

Yhteistyössä

 

 

 

 

0G7A9914

Miten vaikuttavat tulokset syntyvät (työ)elämässä?

Tule mukaan ilmaiseen webinaariimme 24.8. klo 14-15