Eerikkilä-Jalkapallo-Ekkono

Valmennusta seuran omassa ympäristössä

Seurojen pyynnöstä SHA on laajentanut jalkapallon pelaaja- ja valmentajakoulutuksen tarjoamista myös seurojen omaan ympäristöön. Seuroille on tarjolla omalle alueelleen laadukas SHA koulutuskokonaisuus, jonka valmennus on toteutettu jalkapallon pelaajalähtöisellä oppimismenetelmällä Ekkono-metodilla. Jalkapallokoulut sisältävät yksityiskohtaisesti suunniteltuja harjoituksia spesifeillä teknis-taktisilla tavoitteilla. Valmentajakoulutus sisältää luentoja, malliharjoituksia ja ohjattua työskentelyä. Apuna käytetään muun muassa koulutuksen teemoihin liittyviä videoklippejä demonstroiden juniori- sekä huippupelaajien tapaa ymmärtää peliä.

SHA:n Ekkono level 2 -koulutukset oikeuttavat täydennyskoulustunteja UEFA B-lisenssiin 2 h / koulutus.

SHA Valmentajaseminaari Ekkono-metodilla

The Ekkono-method – How to develop intelligent players?

 

Seuraavat asiat nousevat koulutuksessa esiin: Miten tunnistaa älykäs pelaaja? Miten harjoittelua voi johtaa ja kehittää, jotta pelaaja tekisi entistäkin älykkäämpiä ratkaisuja kentällä? Kurssilla esitellään neljä olennaista kokonaisuutta, jotka ovat merkittäviä älykkäiden pelaajien kehittämisessä:

  • Ymmärrys, miten suunnitella Ekkono-metodin mukaisia pelejä
  • Pelaajien havainnointitaidon kehittäminen
  • Vuorovaikutus harjoituksen johtamisessa siten, että saadaan pelaaja ajattelemaan aktiivisesti
  • Miksi harjoittelun avainasiat eivät riitä, vaan pitää mennä syvemmälle laatutekijöihinOpetuskieli on englanti. Koulutus perustuu jalkapallon pelaajalähtöiseen oppimismenetelmään Ekkono-metodiin.

Järjestämme seuroissa myös Ekkono level 2 -koulutuksia. Level 2 -koulutuksista saa 2 täydennyskoulutustuntia UEFA B-lisenssiin.

SHA pelaajaleiri Ekkono-metodilla

Ekkono-metodin vahvuus liittyy ongelmanratkaisutaitojen kehittymiseen: pelaajat oppivat ymmärtämään peliä verrattuna siihen, että vain suorittaisivat annettuja ohjeita. Jokaisessa harjoituksessa on tarkkaan valitut tekniset ja taktiset tavoitteet, jotka auttavat pelaajaa oivaltamaan uusia asioita omasta pelistään ja pitävät harjoitusten laadun korkealla. Valmennuksessa otetaan myös huomioon ikäkohtaiset vaatimukset, jotta treenataan oikeita asioita, oikealla tavalla, oikeaan aikaan.

 

Koulutus-Valmentajan-erikoisammattitutkEerikkilä-moduulikuva

Ekkono-metodi

Sami Hyypiä Akatemia (SHA) hyödyntää pelaaja- ja valmentajakoulutuksessaan kansainvälistä Ekkono-metodia. Ekkono-metodi on jalkapallon pelinymmärtämisen kehittämiseen luotu menetelmä.

Lisätiedot ja yhteydenotot

Antti Hakala

Myyntipäällikkö