Eerikkila-Antidoping-herokuva

MAAJOUKKUETIE - hakuohjeet ja valintakriteerit

MAAJOUKKUETIE-toiminnan toimintakausi kestää kaksi vuotta ja seuraava toimintakausi alkaa toukokuussa 2021 (1.5.2021-31.3.2023). Toiminnassa on mukana yhteistyöseuroja ja Elite-yhteistyöseuroja.

MAAJOUKKUETIE-toiminta 21-23

Mukaan valitut seurat saavat Salibandyliiton ja Eerikkilän asiantuntijoiden huipputason yksilöllisen valmennuksen oman valmennusprosessinsa ja pelaajatuotantonsa kehittämiseksi.
Toiminta sisältää:

MAAJOUKKUETIE-tapahtumat:

Kaksi kehittymisen seuranta -tapahtumaa ja yksi pelitapahtuma / vuosi.

Seuran urheilujohtaminen ja valmennusosaamisen kehittäminen:

 

Seurakohtainen toiminnanohjaus

    1. Seurakäynti vuosittain seuran toimintaympäristössä (1 krt / vuosi)
    2. Seurakohtainen valmennuspäällikkösparraus urheilun johtamisessa, pelaajakehityksessä ja valmennusosaamisen kehityksessä. Toteutus online-verkkokoulutus 3 x 2 h / vuosi.
    3. Seura- ja ikäluokkakohtainen koulutus ja sparraus (johdettuna seuran tavoitteista ja painopisteistä) 2 x 2 h / vuosi

Valmentaja-koulutus (ikäluokkakohtaiset)

     1. Ikäluokkakohtaiseen valmentajakoulutukseen osallistuminen
     2. Koulutukset toteutetaan Online verkkokoulutuksina
     3. Valmentajakoulutuksen sisällöt
       • Psyykkinen valmennus 3 x 2 h / vuosi
       • Fyysinen valmennus 3 x 2 h / vuosi
       • Kehittymisen seuranta 2 x 2 h / vuosi
       • Joukkuepelaamisen ja yksilön teknis-taktisten osa-alueiden koulutus tapahtuu live-koulutuksina MAAJOUKKUETIE-tapahtumissa sekä seurakohtaisen toiminnanohjauksen kautta.

Valmennuspäällikkö-koulutus

    1. Valmennuspäällikkö-koulutuksen painopiste on seuran urheilun johtamisessa sekä seuran päivittäisvalmennuksen ja valmennusprosessien johtamisessa.
    2. Valmennuspäällikkö-koulutuksen sisällöt
      • Online-verkkokoulutukset 3 x 2 h / vuosi
      • Koulutustapahtuman kansainvälisen pelitapahtuman ympärillä / 1 krt / vuosi
      • Seurakohtainen valmennuspäällikköjen sparraus 3 x 2 h / vuosi
      • MAAJOUKKUETIE-tapahtumissa seurakohtaisen valmennus- ja urheilutoiminnan ohjaus/sparraus

MAAJOUKKUETIE-toiminnan kustannukset:

 1. Yhden MAAJOUKKUETIE-tapahtuman hinta on 165 € / hlö sisältäen turnauksen, testit, toiminnanohjauksen, koulutuksen, majoituksen ja täysihoidon 2vrk.
 2. Valmentajakoulutuksen hinta 350 € / joukkue / vuosi. Joukkuekohtainen osallistumismaksu mahdollistaa koko valmennustiimin osallistumisen vuosittaiseen koulutusprosessiin. Lisäksi MAAJOUKKUETIE-tapahtumista veloitus 165 € / hlö.
 3. Valmennuspäällikkö-koulutuksen hinta on 450 € / seura / vuosi. Lisäksi MAAJOUKKUETIE-tapahtumista veloitus 165 € / hlö. *)

  *) Kansainvälisen pelitapahtuman majoitus-, ruokailu- ja matkakulut omakustanteiset, eivät sisälly yllä mainittuihin hintoihin.

Toiminnan vuosikello 2021

 

Alla olevasta vuosikellosta näet tällä hetkellä tiedossa olevan aikataulun vuodelle 2021. Viemällä hiiren yksittäisen tapahtuman päälle, saat siitä lisätietoja. Voit myös klikata kalenterista Plandiscin sivulle, josta pääset katsomaan vuosikelloa perinteisessä kalenterimuodossa. Kalenteria päivitetään, kun yhteistyöseurat ovat tiedossa.

Huomioithan, että vallitseva koronatilanne ja sen mukanaan tuomat mahdolliset rajoitukset saattavat vielä vaikuttaa tapahtumien aikatauluihin.

Etkö näe vuosikelloa? Klikkaa tästä.

Yhteistyöseurat kokoontuvat Eerikkilään kolmesti vuodessa. Kahdessa tapahtumassa keskitytään niin kehittymisen seurannan kuin pelien kautta annettavaan palautteeseen. Näissä järjestetään myös peliin ja pelin kehittämiseen liittyviä täydennyskoulutuksia. Kolmas tapahtuma on pelitapahtuma, jonka keskiössä ovat laadukkaat ja kovatasoiset pelit.

Kahden ensimmäisen tapahtuman viimeiset päivät pyhitetään pelaaja-, valmentaja- ja seurakohtaisille palautteille ja sparraamiselle. Tällä pyritään tukemaan jokaisen henkilökohtaista kehittymistä ja tarjoamaan kullekin sopivia toimintatapoja arkeen vietäväksi.

Tapahtumien välissä järjestetään valmentajien ikäluokkakohtaisia verkkokoulutuksia, valmennuspäälliköiden verkkokoulutuksia sekä seurakohtaista toiminnanohjausta, jonka tavoitteena on valmennustoiminnan kehittäminen. Valmennuspäälliköiden koulutukseen kuuluu lisäksi osallistuminen kansainväliseen pelitapahtumaan.

Näin toiminta muodostaa kokonaisuuden, jossa tapahtumat ja koulutukset tukevat luontevasti toisiaan sekä etenevät aiempaa tiheämmin ja pienemmissä kokonaisuuksissa.

Tyttöjen MAAJOUKKUETIE.

Poikien MAAJOUKKUETIE.

Hakukriteerit yhteistyöseuralle MAAJOUKKUETIE-toimintaan 2021-2023

 1. Kilpailumenestys
  1. Sijoittuminen valtakunnallisissa sarjoissa tai turnauksissa
 2. Seuran valmennusjärjestelmä ja pelaajapolku
  1. Pää- / puolipäivätoiminen valmennuspäällikkö
  2. Valmentajien koulutustaso
  3. Seuran valmennustoiminnan suunnitelmallisuus (dokumentit)
  4. Pelaajapolkukokonaisuus seurassa lapsesta aikuiseksi
  5. Pelaajakehityksen laajuus ja pitkäjänteisyys
  6. Suuntautuminen kansainväliseen toimintaan
 3. Pää- ja puolipäivätoimiset
  1. Pää- ja puolipäivätoimisten työntekijöiden määrä ja toimenkuvien selkeys
 4. Olosuhteet
  1. Tavoitteelliseen pelaajakehitykseen vaadittavat laji- ja oheisharjoitteluolosuhteet kaikille kilpa- / edustusjoukkueille ympäri vuoden
 5. Seuran toimintatavat ja talous
  1. Päätöksenteon ja vastuualueiden selkeys sekä asioiden dokumentointi
  2. Terve talous

Valinta yhteistyöseuraksi edellyttää lisäksi seuran sitoutumista seuraaviin asioihin:

 1. Seuran hallitus on päättänyt, että seura hakee MAAJOUKKUETIE-toimintaan ja sitoutuu alla mainittuun yhteistyöhön toimintaan hakevien ikäluokkien osalta kahden vuoden määräajaksi (1.5.2021-31.3.2023)
  1. Hakemukseen on liitettävä hallituksen kokouksen pöytäkirjaote päätöksestä sitoutua toimintaan.
 2. Seura sitoutuu toimintaan osallistuvien joukkueiden osalta kahdeksi vuodeksi MAAJOUKKUETIE-toimintaan 100-prosenttisella osallistumisella:
  1. MAAJOUKKUETIE-tapahtumat parhaalla joukkueella kaikissa ikäluokissa (kaksi kehittymisen seuranta -tapahtumaa ja yksi pelitapahtuma vuodessa)
   • tapahtumissa joukkueen pelaaja- ja valmentajamäärä: 15–22 pelaajaa ja 3–5 valmennustiimin jäsentä tapahtumissa (sisältää seuran valmennuspäällikön)
  2. Seurakohtainen toiminnanohjaus
  3. Valmentaja- ja valmennuspäällikkökoulutukset
IMG_4469

Yhteistyöseurahaku on päättynyt

Elite-yhteistyö MAAJOUKKUETIE-toiminnassa 2021-2023

Toimintaan voi hakea mukaan myös Elite-yhteistyöseuraksi.

Salibandyliitto ja Eerikkilä ostavat toimintaan valituilta Elite-yhteistyöseuroilta valmennuspäällikön työpanosta, mikä kohdentuu valmennuksen sisällön kehitystyöhön seuran omassa toimintaympäristössä sekä yhdessä sovitulla tavoitteilla ja sisällöillä suomalaisen salibandyn kehitystyöhön.

Lisäksi seuralla on mahdollisuus osallistua Salibandyliiton johtamaan P16-ikäluokan valmennustoimintaan. Tässä yhteistyössä valitusta Elite-yhteistyöseurasta nimetään P16-joukkueen päävalmentaja MAAJOUKKUETIE-toimintaan. Valinta tehdään yhteistyössä Salibandyliiton huippu-urheilusektorin toimihenkilöiden sekä P16-valmennusryhmän kanssa. Päävalmentajatehtävästä maksetaan Elite-yhteistyöseuralle erillinen korvaus.

Elite-yhteistyön tavoitteet

 • Tuoda lisäarvoa toiminnassa mukana olevien seurojen, Salibandyliiton ja Eerikkilän yhteiseen toimintaan
 • Kehittää seuran valmennustoiminnassa olevia prosesseja
 • Tehostaa valmennustoiminnan ja -prosessien sähköistä dokumentointia seuran urheilutoiminnan johtamisessa ja kehitystyössä
 • Kohdentaa valmennuspäällikön työpanosta tietoisemmin seuran valmennuksen ja valmennuslinjan kehittämisen ja toteutumisen johtamiseen
 • Elite-yhteistyöseurat toimivat esimerkkeinä parhaimmasta laadusta salibandyseuratoiminnassa Suomessa
 • Elite-sopimuksen kautta ostetaan seuran valmennuspäällikön työpanosta, jolloin valmennuspäällikön työtä voidaan kohdistaa tietoisemmin valmennuksen kehittämiseen osana MAAJOUKKUETIE-toiminnan yhteistyötä
 • Korvausta maksetaan valmennuspäällikön työn kohdistamisen tuottamasta lisäarvosta, ei perustyön tekemisestä

Hakukriteerit Elite-yhteistyöseuralle MAAJOUKKUETIE-toimintaan 2021-2023

 1. Seuralla on vähintään kolme päätoimista työntekijää (työsuhde seurassa)
 2. Päätoiminen valmennuspäällikkö, jonka työtehtävään ei kuulu minkään joukkueen päävalmentajana toimiminen, eikä hän toimi  vapaa-ajallaankaan päävalmentajana/apuvalmentajana valtakunnallisessa sarjassa pelaavassa joukkueessa kaudella 2021–2022
 3. Seura sitoutuu Seurakehitys 360 -ohjelmassa olemaan/nousemaan tasolle 3 tai seuralla on hallituksen sitoumus tehdä vaadittavat toimenpiteet aikatauluineen
 4. Seuralla on pelaajapolku G-junioreista alkaen
 5. Seuran C-, B- ja A-juniorit pelaavat säännöllisesti SM-tasolla. Arvioinnissa huomioidaan edeltävät kuusi (6) kautta / vuotta 2014–2020
 6. Seura on tuottanut vuosittain (2017–2021) pelaajia nuorisomaajoukkueisiin (U16 ja U19)
 7. Seuran nimeää valmennuspäällikön (tai vastaava), joka osallistuu osallistuu Elite-johtoryhmän kautta MAAJOUKKUETIE-toiminnan yhteiseen kehittämistoimintaan
MAAJOUKKUETIE Eerikkilä

Elite-yhteistyöseurahaku on päättynyt

Katso myös

Yhteydenotot:

Miikka Lamu

Kehityspäällikkö

Salibandypalvelut