Hämeen Luontokeskus Eerikkilä

Lisätietoa kauppayrtinpoimijakoulutuksesta

Koulutuksen tavoitteet

Kauppayrttineuvoja kouluttaa kauppayrtinpoimijat varmuudella tunnistamaan kerättävät yrtit, keräämään kaupan laatuvaatimukset täyttävää tavaraa ja käsittelemään yrtit kaupan edellyttämällä tavalla. Kerättävien yrttien tulee olla niin tasalaatuisia, kuin ne olisivat yhdeltä poimijalta. Koulutus antaa osallistujalle tiedot ja taidot toimia yrtinpoimijana kaupallisessa tarkoituksessa. Poimija voi poimia yrttejä tilauksesta yrityksille jatkojalostukseen tai jalostaa itse yrteistä tuotteita tai myydä yrttejä eteenpäin esimerkiksi ravintoloille.

Tavoitteisiin sisältyvät teemat ja ydinsisällöt: koulutuksen ja yrttien käytön perusteet, yrttien tunnistaminen, myrkylliset kasvit, yrttien keruutekniikat, yrttien käsittely, yrttikauppa ja lainsäädäntö sekä poimijan asema

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan kahtena kurssikokonaisuutena ( 2 x 2 päivää). Opiskelija voi osallistua joko toiseen tai molempiin kurssikokonaisuuksiin. Molempiin kurssikokonaisuuksiin on oma ilmoittautumisensa verkkokaupan kautta. Koulutus toteutetaan päivän mittaisena, kuusi (6) tuntia, lähikoulutuksena. Koulutus tapahtuu osittain maastossa, joten mukaan tarvitaan maastokelpoinen vaatteet, kuten ulkoiluvaatteet ja kumisaappaat tai ulkoilukengät. Osa koulutuksesta toteutetaan sisätiloissa luentotyyppisenä koulutuksena. Kurssipäivän päätteeksi osallistujat tekevät kasvitunnistuskokeen ja sen läpäistyään osallistuja saa kauppayrtinpoimijakortin ja siihen merkinnät osaamistaan kasveista. Kerätäkseen villiyrttejä kaupalliseen tarkoitukseen poimijalla on oltava poimijakortti. Poimija saa poimia kaupallisesti vain poimijakorttiin merkittyjä yrttejä. Poimijakortti on voimassa suorituspäivämäärästä eteenpäin. Koulutettavien kasvien tulee olla parhaassa keruuvaiheessa kurssiaikana, joten saman ajankohdan kurssien kasvivalikoima voi vaihdella riippuen kevään kasvuolosuhteista.

Kurssipaikkasi varaamisen yhteydessä kerro halukkuutesi tilata yhteistilauksena Opetushallituksen Luonnonyrttiopasta. Teemme yhteistilauksen reilua viikkoa ennen ensimmäistä kurssikertaa, jotta saamme oppaan käyttöömme heti kurssin alussa. Oppaan hintaan lisätään postikulut.

Luonnonyrttiopas

Arktiset Aromit ry:n toiminnanjohtaja Simo Moisio on toimittanut Opetushallituksen kustantaman Luonnonyrttioppaan. Opas on kokonaan uudistettu ja sen on Elintarviketurvallisuusvirasto Evira hyväksynyt yrttialalle Hyvän käytännön oppaaksi. Luonnonyrttiopas sisältää tietoa tärkeimmistä Suomessa kerättävistä ja myytävistä luonnossa kasvavista yrteistä. Teos soveltuu oppimateriaaliksi luonto- ja elintarvikealan opetukseen, neuvontajärjestöille ja elintarvikealan hankkeisiin. Se soveltuu materiaaliksi myös yrttikursseille sekä yrttejä jatkojalostavien yritysten, alalla toimivien opettajien ja neuvojien käyttöön. 146-sivuisen oppaan ensimmäisessä osassa käsitellään yrttien käyttöä, koostumusta ja myrkyllisiä kasveja. Toisessa osassa paneudutaan yrttien keräämiseen, käsittelyyn, tuotteistamiseen, pakkaamiseen sekä markkinointiin ja myyntiin. Kirjan kolmannessa osassa esitellään tärkeimmät Suomessa hyödynnetyt luonnonyrtit. Esiteltävät lajit on valittu yrttien käytön yleisyyden ja luonnonsuojelullisten näkökohtien perusteella. Suomessa luonnonyrttien suosio on kasvussa. On kuitenkin muistettava, että myös monet kasvit ja kasvien osat voivat elintarvikkeissa runsaasti käytettyinä olla haitallisia. Jotta elintarvikeyritykset ja ammattikeittiöt osaisivat valita elintarvikekäyttöön soveltuvia yrttejä ja niiden osia, on viime vuosina noussut esille tarve valmistaa tietopaketti, joka auttaa yrityksiä valitsemaan turvallisia kasveja elintarvikkeisiin ja aterioille. Luonnonyrttiopas on ainut markkinoilla oleva Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran Hyvän käytännön ohjeeksi luonnontuotealan yrityksille ja toimijoille hyväksymä opas. Tuotanto: Opetushallitus 2016. Hinta: 30 €