Jalkapallo_Eerikkilä

LIIKUNNAN JA VALMENNUKSEN AMMATTITUTKINTO – VALMENNUKSEN OSAAMISALA VAT UEFA A

HAKU VUODEN 2024 UEFA A + VAT- KOULUTUKSEEN – HAKUAIKA PÄÄTTYNYT

Eerikkilä ja Palloliitto järjestävät yhteistyössä UEFA A + VAT koulutuksen vuoden 2024 aikana. UEFA A + VAT koulutus on erikoistumisvaiheenkoulutus. UEFA A-valmentajakoulutus ja Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto (Valmennuksen osaamisala) antavat valmiudet edustustason joukkueiden valmentamiseen ja johtamiseen sekä huippupelaajan kehittämiseen. Koulutuksessa suunnitellaan, johdetaan ja arvioidaan joukkueen harjoituksia ja otteluja sekä paneudutaan erityisesti pelaamisen ja harjoittelun laadukkaaseen toteuttamiseen joukkueen pelitavan kehittämisen näkökulmasta.

Litmanen Areena Eerikkilä

Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa

 • toimia valmentajana ja johtaa harjoitus- ja ottelutapahtumia käytännössä
 • osoittaa joukkueen pelitavan kehittymisen
 • kehittää valmennuksen toimintaympäristöä, -kulttuuria ja ryhmän toimintaa.
 • ohjata urheilijaa kehitysvaiheen mukaiseen urheiluun sekä toteuttaa suorituskykyä kehittävää fyysistä harjoittelua
 • ohjata urheilijaa itsensä kehittämisessä sekä osoittaa yksilön ja joukkueen kokonaisvaltaista kehittymistä erilaisin menetelmin
 • toimia valmennustilanteissa kasvattajana sekä kehittää joukkueen psykososiaalisia taitoja
 • lisätä urheilijan innostusta urheiluun sekä tiedostaa oman vuorovaikutuksensa vaikutukset yksilön ja joukkueen kokonaisvaltaisessa kehittymisessä
 • edistää urheilijan terveyttä ja turvallisuutta
 • arvioi ja kehittää osaamistaan valmentajana

Hakeminen ja hakukriteerit 

Vuonna 2024 koulutukseen valitaan maksimissaan 24 opiskelijaa, jotka toimivat koulutuksen aikana alueellisissa pienryhmässä. Koulutukseen ei ole alueellisia kiintiöitä.

Koulutukseen hakukelpoisuus

Hakijalla on oltava voimassa oleva UEFA B lisenssi (ulkomailla suoritetut UEFA B-lisenssit ladataan suoraan järjestelmään) sekä vähintään 1 vuosi 11v11 joukkueen valmennusta UEFA B:n suorittamisen jälkeen.

Koulutukseen osallistuvalla valmentajalla pitää olla riittävä kirjallinen ja suullinen kielitaito vähintään toisessa koulutuksen virallisista kielistä. Koulutuksen viralliset kielet ovat suomi ja ruotsi. Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnon osalta suomen kielellä toteutetuista osaamisen arvioinneista vastaa Eerikkilä, ruotsiksi toteutetuista Folkhälsan Utbildning.

Tränaren som deltar i utbildningen måste ha tillräckliga skriftliga och muntliga språkkunskaper på minst ett av utbildningens officiella språk. De officiella utbildningsspråken är finska och svenska. Gällande avläggandet av Yrkesexamen i idrott och träning och bedömningen av kunnandet så ansvarar Eerikkilä för de som görs på finska och Folkhälsan Utbildning ansvarar för de som görs på svenska.

Lisäksi hakijan tulee täyttää terveyteen ja toimintakykyyn liittyvät vaatimukset (tutustu niihin täällä) sekä osoittaa koulutuksen alussa rikostaustaote (jos tulee valituksi).

Varaudu todentamaan hakukelpoisuutesi hakukriteerien osalta.

Koulutukseen valittu sitoutuu osallistumaan koulutukseen ja sen lähijaksoille 100%:sti.

Hakukelpoiset valmentajat valitaan kurssille seuraavien periaatteiden mukaisesti. Valintaperusteisiin ja pisteytykseen voit tutustua tästä.

Koulutukseen valitaan valmentajat suoraan pisteytyksen perusteella.

 

UEFA A + VAT -koulutus 2024

Lähiopetusta toteutetaan Eerikkilässä, alueellisissa pienryhmissä ja kunkin opiskelijan omassa seurassa. Lisäksi koulutukseen kuuluu etäopintoja, työpaikalla järjestettävää koulutusta (työssäoppiminen) ja näyttöjä.

Koulutusvuoden alustava aikataulu alla:

Kick-off@Teams: 18.1.2024 klo 10.00 – 14.00

 1. jakso Eerikkilä: 22.1.-25.1.2024
 2. jakso Eerikkilä: 5.3. – 8.3.2024
 3. jakso Seurajakso pienryhmissä omalla alueella(sovitaan kouluttajan kanssa)
 4. jakso Malliryhmäleirin valmistautumispalaveri @TEAMS (kesäkuu)
 5. jakso Eerikkilä: 1.-5.7.2024 Malliryhmäleiri
 6. jakso Seurajakso pienryhmissä omalla alueella(sovitaan kouluttajan kanssa)
 7. jakso Eerikkilä: 14.-17.11.2024

Koulutuksen hinta

Koulutuksen hinta on 3900 €. Hintaan sisältyy koulutus, majoitukset ja ruokailut koulutusprosessin aikana Suomessa. Laskutus neljässä erässä (eräpäivät joulukuu varausmaksu 400€, maaliskuu 1500€, toukokuu 1000€ ja elokuu 1000€). Laskut lähetetään suoraan opiskelijalle.

Oppisopimus 

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella.

Oppisopimuksen solmimisen edellytyksenä on, että koulutukseen valitulla on työpaikka sellaisessa organisaatiossa, jossa työpaikalla järjestettävä koulutus (työssäoppiminen) on mahdollista toteuttaa niin, että se tukee opiskelijan valmennusosaamisen kehittämistä (esim. urheiluseura tai -akatemia, lajiliitto, tms.). Työsopimuksen tulee olla vähintään määräaikainen ja työajan minimissään keskimäärin 25 tuntia / viikko. Lisäksi työpaikalta tulee nimetä opiskelijalle työpaikkaohjaaja oppisopimuksen ajalle.

Lisätietoja opintosihteeri Heli Hakamaalta: heli.hakamaa@eerikkila.fi, p. 0201 108 224.

Haku on auki! Hakeutuminen alla olevan linkin kautta viimeistään 30.11.2023. Huomaa, että hakemukseen tulee liittää ansioluettelo/CV.

Lisätiedot:

Matti Lähitie
Koulutuspäällikkö, Palloliitto
0443292221
matti.lahitie@palloliitto.fi

Kari Ukkonen
Huippu- ja nuoruusvaiheen asiantuntija, Palloliitto
0404517096
kari.ukkonen@palloliitto.fi

Antti Jokinen

Rehtori

Osaamisen kehittämisen palvelut

Heli Hakamaa

Opintosihteeri

Osaamisen kehittämisen palvelut