Jalkapallo_Eerikkilä

LIIKUNNAN JA VALMENNUKSEN AMMATTITUTKINTO – VALMENNUKSEN OSAAMISALA VAT UEFA A

HAKU VUODEN 2023 UEFA A + VAT- KOULUTUKSEEN – HAKUAIKA PÄÄTTYNYT.

Eerikkilä ja Palloliitto järjestävät yhteistyössä UEFA A + VAT koulutuksen vuoden 2023 aikana. UEFA A-valmentajakoulutus ja Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto (Valmennuksen osaamisala) antavat valmiudet edustustason joukkueiden valmentamiseen ja johtamiseen sekä nuoren huippupelaajan kehittämiseen. Koulutuksessa suunnitellaan, johdetaan ja arvioidaan nuorten joukkueen harjoituksia ja otteluja sekä paneudutaan erityisesti pelaamisen ja harjoittelun laadukkaaseen toteuttamiseen joukkueen pelitavan kehittämisen näkökulmasta.

 

Litmanen Areena Eerikkilä

Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa

 • toimia valmentajana ja johtaa harjoitus- ja ottelutapahtumia käytännössä
 • osoittaa joukkueen pelitavan kehittymisen
 • kehittää valmennuksen toimintaympäristöä, -kulttuuria ja ryhmän toimintaa.
 • ohjata urheilijaa kehitysvaiheen mukaiseen urheiluun sekä toteuttaa suorituskykyä kehittävää fyysistä harjoittelua
 • ohjata urheilijaa itsensä kehittämisessä sekä osoittaa yksilön ja joukkueen kokonaisvaltaista kehittymistä erilaisin menetelmin
 • toimia valmennustilanteissa kasvattajana sekä kehittää joukkueen psykososiaalisia taitoja
 • lisätä urheilijan innostusta urheiluun sekä tiedostaa oman vuorovaikutuksensa vaikutukset yksilön ja joukkueen kokonaisvaltaisessa kehittymisessä
 • edistää urheilijan terveyttä ja turvallisuutta
 • arvioi ja kehittää osaamistaan valmentajana

Hakeminen ja hakukriteerit 

Vuonna 2023 Koulutukseen valitaan 24 opiskelijaa, jotka toimivat koulutuksen aikana alueellisissa pienryhmissä. Koulutukseen ei ole alueellisia kiintiöitä.

Koulutuksen hakukelpoisuus

Hakijalla on oltava voimassa oleva UEFA B lisenssi (ulkomailla suoritetut UEFA B-lisenssit ladataan suoraan järjestelmään) sekä vähintään 1 vuosi 11v11 joukkueen valmennusta UEFA B:n suorittamisen jälkeen.

Koulutukseen osallistuvalla valmentajalla pitää olla riittävä kirjallinen ja suullinen kielitaito vähintään toisessa koulutuksen virallisista kielistä. Koulutuksen viralliset kielet ovat suomi ja ruotsi. Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnon osalta suomen kielellä toteutetuista osaamisen arvioinneista vastaa Eerikkilä, ruotsiksi toteutetuista Folkhälsan Utbildning.

Tränaren som deltar i utbildningen måste ha tillräckliga skriftliga och muntliga språkkunskaper på minst ett av utbildningens officiella språk. De officiella utbildningsspråken är finska och svenska. Gällande avläggandet av Yrkesexamen i idrott och träning och bedömningen av kunnandet så ansvarar Eerikkilä för de som görs på finska och Folkhälsan Utbildning ansvarar för de som görs på svenska.

Lisäksi hakijan tulee täyttää terveyteen ja toimintakykyyn liittyvät vaatimukset (tutustu niihin täällä) sekä osoittaa koulutuksen alussa rikostaustaote (mikäli tulee valituksi).

Varaudu todentamaan hakukelpoisuutesi hakukriteerien osalta.

Koulutukseen valittu sitoutuu osallistumaan koulutukseen ja sen lähijaksoille 100%:sti.

Hakukelpoiset valmentajat valitaan kurssille seuraavien periaatteiden mukaisesti (valintaperusteisiin ja pisteytykseen voit tutustua tästä).

 • Kurssille valitaan 2 / 3 valmentajista suoraan pisteytyksen perusteella.
 • Kurssille valitaan 1 / 3 valmentajista toisen vaiheen perusteella. Haun toiseen vaiheeseen valitaan osa niistä kurssilaisista, jotka eivät tule suoraan valituiksi lähtöpisteiden perusteella. Heille kerrotaan valinnasta henkilökohtaisesti.

Valintaprosessin 2. vaiheen pisteytys koostuu kolmesta eri osasta (max. 12 pistettä).

 • Ennakkotehtävä (3p.) (kirjallinen esitys)
  • Pelitilanteen (videoklippi) analysointi, ratkaisun esittely ja siitä johdettu harjoituskokonaisuus (piirros)
 • Ennakkotehtävän esittely (3p.) (Teams)
  • Perustelut ym. + harjoituksen reflektointi
 • Minä valmentajana (6p.) (Teams)
  • Esitys (3-5 min.)
  • Keskustelu

UEFA A + VAT -koulutus 2023

Lähiopetusta toteutetaan Eerikkilässä, alueellisissa pienryhmissä ja kunkin opiskelijan omassa seurassa. Lisäksi koulutukseen kuuluu etäopintoja, työpaikalla järjestettävää koulutusta (työssäoppiminen) ja näyttöjä.

Koulutusvuoden alustava aikataulu alla.

Kick-off@Teams: 26.1.2023 klo 10.00 – 14.00

 1. jakso Eerikkilä: 30.1.-2.2.2023
 2. jakso Eerikkilä: 6.3.-8.3.2023
 3. jakso Seurajakso pienryhmissä omalla alueella(sovitaan kouluttajan kanssa)
 4. jakso Malliryhmäleirin valmistautumispalaveri @TEAMS (kesäkuu)
 5. jakso Eerikkilä: malliryhmäleiri 3.-7.7.2023
 6. jakso Seurajakso pienryhmissä omalla alueella(sovitaan kouluttajan kanssa)
 7. jakso Eerikkilä: 17.-19.11.2023
 8. jakso Eerikkilä: 8.-10.12.2023

Koulutuksen hinta

Koulutuksen hinta on 3400 €*. Hintaan sisältyy koulutus, majoitukset ja ruokailut koulutusprosessin aikana. Laskutus neljässä erässä (eräpäivät: joulukuu varausmaksu 400€, maaliskuu 1000€, toukokuu 1000€ ja elokuu 1000€). Laskut lähetetään suoraan opiskelijalle.

Oppisopimuksella hinta on 2740 €*.

(*sisältää koulutusprosessin Suomessa)

Oppisopimus 

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella.

Oppisopimuksen solmimisen edellytyksenä on, että koulutukseen valitulla on työpaikka sellaisessa organisaatiossa, jossa työpaikalla järjestettävä koulutus (työssäoppiminen) on mahdollista toteuttaa niin, että se tukee opiskelijan valmennusosaamisen kehittämistä (esim. urheiluseura tai -akatemia, lajiliitto, tms.). Työsopimuksen tulee olla vähintään määräaikainen ja työajan minimissään keskimäärin 25 tuntia / viikko. Lisäksi työpaikalta tulee nimetä opiskelijalle työpaikkaohjaaja oppisopimuksen ajalle.

Lisätietoja opintosihteeri Heli Hakamaalta: heli.hakamaa@eerikkila.fi, p. 0201 108 224.

Haku on auki! Hakeutuminen oheisen linkin kautta 30.11.2022 mennessä. Huomaa, että hakemukseen tulee liittää ansioluettelo/CV.

Lisätiedot:

Antti Jokinen

Apulaisrehtori

Osaamisen kehittämisen palvelut

020 1108 203, 040 4560 695

Heli Hakamaa

Opintosihteeri

Osaamisen kehittämisen palvelut

Placeholder Picture

Jani Honkavaara

Suomen Palloliitto

Huippu- ja nuorisovaiheen asiantuntija

Litmanen Areena Eerikkilä

HAKU VUODEN 2023 UEFA A + VAT- KOULUTUKSEEN

Hae 30.11.2022 mennessä.