MyEWay--Eerikkilä

Palvelu kokonaisvaltaisen kehittymisen ja oppimisen seurantaan

MyEWay on valmennuksen ja valmentajakoulutuksen lähtökohdista rakennettu sähköinen kehittämis- ja oppimisympäristö, joka toimii suojatun yhteyden takana internetissä. MyEWayn monipuolisia ominaisuuksia voidaan hyödyntää pelaajan kokonaisvaltaisessa kehittymisen seurannassa ja kehittämisessä sekä erilaisten koulutusprosessien tukena. MyEWay mahdollistaa pelaajien, valmentajien ja valmennuspäälliköiden tehokkaan yhteistyön ajasta ja paikasta riippumatta.

Eerikkilä-salibandy-myEway

Arvokasta tietoa pelaajalle

Pelaajan näkökulmasta MyEWayssä on kaikki tieto, palaute ja materiaali liittyen hänen kehittymiseen, harjoitteluun ja pelaamiseen uran eri vaiheissa. Pelaaja saa MyEWayn kautta arvokasta tietoa omasta kehittymisestään ja tekemisestään sekä omista vahvuuksista ja kehittämiskohteistaan. Valmentajan pelaajalle jakamien pelivideoiden ja klippien kautta pelaaja voi analysoida omaa pelaamistaan ja saada palautetta valmentajalta pelaamisensa kehittymisestä.

Jalkapallo-KehittymisenSeuranta-moduuli

Yksityiskohtaista tietoa valmentajalle

Valmentajan näkökulmasta MyEWay on työkalu tukea pelaajan kokonaisvaltaista kehittymistä ja kehittyä itse valmentajana. Valmentaja saa MyEWayn kautta yksityiskohtaista tietoa joukkueensa pelaajien tasosta ja kehittymisestä. Suunnitellessaan harjoittelua MyEWay:hin valmentaja saa automaattisia yhteenvetoja oman joukkueensa harjoittelun määrästä ja laadusta. Videotyökalun avulla valmentaja voi analysoida, pilkkoa ja jakaa pelivideoita helposti MyEWay:ssä. Lisäksi valmentaja voi arvioida ja seurata omaa kehittymistään valmentajana.

Eerikkilä-salibandy-videointi

Keskitetysti tietoa valmennuspäällikölle

Valmennuspäällikön näkökulmasta MyEWay on työkalu tukea valmentajan kehittymistä ja valmennustyötä sekä seurata ja tukea pelaajan kokonaisvaltaista kehittymistä. MyEWayn kautta valmennuspäällikkö saa keskitetysti tietoa seuransa pelaajien, valmentajien ja joukkueiden kehittymisestä ja tekemisestä eri ajanjaksoina. MyEWay:hin luotavan valmennuslinjan kautta valmennuspäällikkö voi ohjata seuran valmentajien ja joukkueiden toimintaa.

Eerikkilä-MyEWay-nostokuva

MyEWay

MyEWay – Eerikkilän sähköinen kehittämis- ja oppimisympäristö

Jalkapallo-Jalkapalloleirit-moduulikuva

MyEWay – Usein Kysyttyä

Täältä löydät vastaukset usein kysytyimpiin kysymyksiin koskien MyEWay-palvelua

Jalkapallo-KehittymisenSeuranta-moduuli

Huuhkaja- ja Helmaripolku

Urheilu-Salibandy-Maajoukkuetie-Moduulikuva

MAAJOUKKUETIE FBA