Etusivu-Eerikkila-esittely-isokuva

Peruutus- ja varausehdot vapaan sivistystyön piiriin kuuluvaan toimintaan

Peruutusehdot

Reservation and cancellation terms

 

Varaus- Ja Peruutusehdot: VST Tapahtumat

Verottomien Ryhmä-, Tapahtuma- Ja Leirivarausten Ehdot

 

 Voimassaolo

Nämä sopimusehdot ovat voimassa toistaiseksi. Eerikkilän Urheiluopistolla / Palloilu Säätiöllä (myöh. Eerikkilä) on oikeus tarkistaa ehtoja ja hintoja kalenterivuosittain. Tämä peruutusehto koskee ainoastaan vapaan sivistystyön toiminnan (VST) piiriin kuuluvaa toimintaa.

Hinnat

Ryhmähinnat ovat voimassa ryhmän koon ollessa 10 henkilöä tai enemmän. Annetut hinnat ovat voimassa vain sopimuksen määritteleminä aikoina ja sopimuksessa määriteltyihin palveluihin.

Varauksen vahvistaminen

Varaus tulee voimaan sitovasti, kun asiakas on hyväksynyt tarjouksen ja Eerikkilä sen vahvistanut.

  • henkilömäärä tulee vahvistaa kuukautta (1 kk) ennen tapahtumaa.
  • lopullinen henkilömäärä, osallistujalista ja huonejako lähetetään Eerikkilään viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden alkua.

 Henkilömäärän muutokset

  • Henkilömääriin tehtävät muutokset ovat mahdollisia viimeistään kuukautta ennen tapahtumaa. Tämän jälkeen hyväksymme muutokset, jotka muuttavat varausta maksimissaan 15 %. Sen ylittävästä peruutuksista laskutamme 50 %/ henkilö.

Peruutus- ja muutosehdot

Koko varauksen peruuntuessa laskutamme seuraavasti:

Peruutus tehty: Laskutamme tilausvahvistuksen hinnoista:
61-180 vrk ennen tilaisuutta 10 %
31-60 vrk ennen tilaisuutta 20 %
15-30 vrk ennen tilaisuutta 50 %
alle 15 vrk ennen tilaisuutta 75 %

Suurempien ryhmien ja muiden erikoistapahtumien kohdalla peruutusehdoista sovitaan erikseen.

Jos asiakas joutuu keskeyttämään tapahtuman sairauden tai jonkin muun syyn takia, ei Eerikkilä ole velvollinen palauttamaan tai alentamaan keskeytyneen tapahtuman hintaa asiakkaalle.

Pakettihinnoista ei tehdä osahyvityksiä.

Sopimuksen siirto kolmannelle osapuolelle

Tilaajalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Eerikkilän kirjallista suostumusta.

Maksaminen

Tilaaja on vastuussa sopimuksen mukaisten palveluiden maksamisesta. Eerikkilällä on oikeus pyytää tilaajalta ennakkomaksua tapauskohtaisesti. Mahdollisesta ennakkomaksusta sovitaan varauksen vahvistusvaiheessa.

Maksun voi suorittaa paikan päällä Eerikkilässä.  Ryhmille maksutapana on myös laskutus. Laskutettaessa maksuaika on 10 vrk ja laskutuskulut 7,00 € sähköinen lasku. Viivästyskorko on 8 %. Eerikkilä varaa oikeuden tarkistaa laskutettavan tilaajan luottotiedot Asiakastieto Oy:sta.

Force Majeure

Toimittaja ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Ylivoimaisena esteenä pidetään esimerkiksi sotaa, kapinaa, maanjäristystä, tulvaa tai muuta luonnonmullistusta, yleisen liikenteen, tietoliikenteen tai sähkönjakelun keskeytystä, tuonti- tai vientikieltoa, lakkoa, työsulkua, boikottia tai muuta työtaistelutoimenpidettä. Lakko, työsulku, boikotti tai muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun Toimittaja on itse sen kohteena. Sama koskee myös tämän sopimuksen toista osapuolta.

Huomioitavaa

Asiakas on velvollinen korvaamaan Eerikkilälle vahingon sekä kustannukset, jotka on aiheutettu asiakkaan tai heidän luvallaan majoitustilassa tai sen yhteydessä olevissa tiloissa oleskelevan henkilön toimesta, laiminlyönnillä, tahallisesti piittaamattomalla tai huolimattomalla käytöksellä tiloille, irtaimistolle tai varustukselle.

Korvausvelvollisuus koskee myös kadonnutta irtaimistoa ja omaisuutta sekä asiakkaan käytössä olevien tilojen epätavanomaisesta likaantumisesta ja kulumisesta johtuvia siivous-, puhdistus- ja korjauskuluja.

Mikäli asiakas aiheuttaa huolimattomalla tai piittaamattomalla käytöksellä majoitus- tai muissa tiloissa palohälytyksen, on asiakas velvollinen korvaamaan palohälytyksestä aiheutuvat kulut (mm. pelastuslaitoksen veloittaman maksun 710€).

Asiakas on velvollinen noudattamaan hyviä tapoja ja ottamaan huomioon alueen yleiset järjestyssäännöt. Asiakkaan rikkoessa näitä sääntöjä vakavasti, on Eerikkilä oikeutettu välittömästä perumaan asiakkaan varaus ja poistamaan asiakas tiloistaan. Asiakkaan on kuitenkin maksettava tilaamiensa palvelujen hinta kokonaisuudessaan, eikä hän voi vaatia maksujen palauttamista.

 

Reservation and cancellation terms

Reservation and cancellation terms for courses and camps within Liberal adult education.

 

Valid until further notice. Eerikkilä has the right to review terms and prices every calendar year.

Prices

Prices are valid when the group size is 10 people or more. The given prices are valid only at the times specified in the offer/confirmation and for the services specified in the offer/confirmation.

Reservation

The reservation becomes binding once the customer has accepted the offer and Eerikkilä has confirmed the offer.

·       The number of people participating the event must be confirmed one month (1 month) before the event´s starting date.

·       Te final number of participants and name list of participants with room allocation needs to be sent to Eerikkilä no later than 14 days before the start of the event.

 Changes in the number of participants

·       are possible no later than one month before the event. After this, we accept changes that change the reservation by a maximum of 15%. For cancellations exceeding that, we charge 50%/person.

Cancellation and change conditions

In case of cancellation of the entire reservation, we will invoice as follows (from the price shown in the booking confirmation):

Cancellation made / Invoiced

  • 61-180 days before the event / 10 %
  • 31-60 before the event / 20 %
  • 15-30 before the event / 50 %
  • lest than 15 days before the event / 75 %

For larger groups and other special events, cancellation conditions are agreed separately.

If the customer has to interrupt the event due to illness or some other reason, Eerikkilä is not obliged to refund or reduce the price of the interrupted event to the customer.

Partial refunds are not made for package prices.

Transferring the agreement to a third party
The customer has no right to transfer the agreement to a third party without written consent from Eerikkilä.

Payment
The customer is responsible for paying for all services included in the agreement. Eerikkilä has the right to request advance payment from the customer depending on the situation. Advance payment shall be agreed when the reservation is confirmed.

The payment can be made on the spot at Eerikkilä. For groups, we also offer invoicing as a payment option. The payment period for invoicing customers is 10 days and the invoicing fee is €7.00 for paper or electronic invoice. The penalty interest is 8%. Eerikkilä reserves the right to check the invoicing customer’s credit status through Asiakastieto Oy.

Force Majeure
The service provider is not responsible for any delays or damage caused by an obstacle that is outside its scope of influence, could not reasonably have been anticipated, and the consequences of which could not reasonably have been avoided or overcome. A force majeure may refer to war, uprising, earthquake, flood or other natural disaster, interruptions in public transport, telecommunications or electricity supply, import or export ban, strike, lockout, boycott or other industrial action. Strikes, lockouts, boycott and other industrial action are also considered a force majeure when the service provide itself is the target of such action. The same applies to the other party to this agreement.

Alcohol license
Eerikkilä’s restaurant is the only operator licensed to sell alcoholic beverages in Eerikkilä. Please note that bringing your own alcoholic beverages and consuming them is prohibited in public areas.

Property damage

The customer is liable for any damage caused by the customer or by any person staying in the accommodation or in the premises connected with the accommodation with their permission, by negligence, wilful misconduct or negligent behaviour to the premises, furniture or equipment.

The obligation to pay compensation also applies to lost movable property and to cleaning, cleaning and repair costs resulting from abnormal dirt and wear and tear in the premises occupied by the guest.

If the customer causes a fire alarm in the accommodation or other premises through negligent or reckless behaviour, the customer is liable to pay the costs of the fire alarm (including the €710 charged by the rescue service).