T18 MAAJOUKKUETIE 082021 Juhani Järvenpää (13)

MAAJOUKKUETIE

Salibandyliiton pelaajapolku, MAAJOUKKUETIE, on suunnattu 13–18-vuotiaiden tavoitteelliseen kilpaurheiluun ja sen tavoitteena on kehittää ja tukea suomalaisten seurojen pelaajakehitystä sekä valmentajien osaamisen kehittymistä.

MAAJOUKKUETIE toteutetaan Eerikkilän kehittämän kokonaisvaltaista kehittymistä tukevan E.Way -filosofian mukaisesti ja siihen haetaan mukaan yhteistyöseuroja.

maajoukkuetie_kansikuva_yhteistyoseurat

Avainteemoina yhteisöllisyys, hyvinvointi ja menestyminen

MAAJOUKKUETIE-toiminnan tavoitteena on kehittää ja tukea suomalaisten seurojen pelaajakehitystä sekä valmentajien osaamisen kehittymistä. MAAJOUKKUETIE-toiminnan kaikkea sisältöä ohjaavat yhdessä tekeminen, hyvinvointi ja menestyminen.

Yhdessä tekemällä ja jatkuvalla vuorovaikutuksella luomme uutta tietoa ja uuden oppimista, mikä voi olla merkittävä kilpailuetu strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. Sosiaalinen yhteenkuuluvuus on merkityksellinen asia pelaajan, valmentajan ja valmennuspäällikön sitoutumiseen ja viihtymiseen. Menestyminen syntyy ihmisen ja urheilijan kokonaisvaltaisen kehittymisen ja hyvinvoinnin seurauksena.

A58I6361

Kasvua ihmisenä ja urheilijana

Ihmisenä ja pelaajana kasvamisen ja kehittymisen taustalla on uskomus siitä, että valituissa asioissa on mahdollisuus kehittyä.

Se, millä tasolla olemme tällä hetkellä kuvastaa pikemminkin sitä, kuinka paljon olemme asiaa harjoitelleet, ei sitä minkälainen potentiaali meillä on. Omaa osaamista on tärkeää verrata siihen missä itse on aiemmin ollut, ei siihen missä joku muu on tänään. Tärkeimmät asiat mihin voimme vaikuttaa ovat oma valmistautuminen ja parhaansa antaminen päivittäisessä toiminnassa. Jos olemme valmistautuneet laadukkaasti ja antaneet parhaamme, voimme isossa kuvassa olla tyytyväisiä toimintaamme, on lopputulos mikä tahansa.

Miten vanhemmat voisivat tukea lapsen tai nuoren kasvua urheilijana? Tarjoamme MAAJOUKKUETIE-toiminnassa mukana olevien nuorten vanhemmille kaksi webinaaria vuosittain. Lisätietoa on saatavilla myös Eerikkilän Urheilijan polku -podcastista.

Untitled design (23)

Tieto ohjaa tekemistä

Kerätty data ja siitä tuotettu tieto tarjoavat vastauksia pelin ja pelaajan kehittämiseen.
Tärkeintä on luoda kehitystilanäkymä, johon kuuluvat peli, harjoitettavuus ja elämänhallinta. Kehitystilanäkymästä saamme tilanneanalyysin, jonka pohjalta luodaan edelleen tavoitteet. Tavoitteiden toteutumisen tukena toimivat valmennussuunnitelmat.

Kehitystilanäkymään kuuluvat

 • Peli – maalinteko / maalin estäminen
 • Harjoitettavuus – ominaisuuksien seuranta ja kehittäminen, palautuminen ja oppiminen
 • Elämänhallinta – Psyykkis-sosiaaliset asiat urheilun ulkopuolella, ravinto ja uni (palautuminen)

Kehitystilakuvausta hyödynnetään arjen valmennuksessa valmennuksen toteutumisen arvioinnissa ja suunnittelussa. Kehitystilakuvaus toimii perusteena valmennustoimenpiteiden priorisoinnille ja harjoitusmenetelmien valinnalle.

Eerikkilä_E-Way_Infografiikka

Taustalla E.Way -filosofia

MAAJOUKKUETIE toteutetaan Eerikkilän kehittämän kokonaisvaltaista kehittymistä tukevan E.Way -filosofian mukaisesti. E.Way koostuu kuudesta osa-alueesta (psyykkinen, fyysinen, sosiaalinen, taito, ravinto ja palautuminen), joiden optimaalinen taso on hyvinvoinnin ja menestymisen taustalla.

E.Way perustuu vuosien aikana kerättyyn dataan ihmisen kokonaisvaltaisesta kehittymisestä. E.Way -filosofiassa edetään tilanneanalyysin kautta tavoitteiden asetteluun, suunnitelmien tekemiseen, toteutukseen ja kehittymisen seurantaan. Prosessin aikaiset onnistumiset ja kehittyminen antavat energiaa ja uskoa matkalla kohti tavoitteita.

Salibandyliiton MAAJOUKKUETIE-toimintaa halutaan tehdä tunnetuksi sen kehittävästä ja kannustavasta toimintamallista, tavoitteellisen huippu-urheilun vaatimukset kuitenkin huomioiden.

Yksilön parhaan mahdollisen potentiaalin saavuttaminen edellyttää taustalta viisasta valmennusta. Tähän liittyvät myös E.Wayn eri osa-alueet. Kovan vaatimustason ja samalla onnistumisten esille nostamisen on oltava tasapainossa arjen toiminnassa.

MAAJOUKKUETIE pelaajapolku

Toiminta 13-18 -vuotiaille

MAAJOUKKUETIE-toiminnassa ovat mukana tytöissä ikäluokat T14, T16 ja T18 sekä pojissa ikäluokat P13, P14, P15, P16, P17 ja P19.

Kaikki tyttöjen ikäluokat sekä pojissa P17 ja P19 sekä osittain P16 toteutetaan Salibandyliiton United-joukkueiden kautta. P13, P14 ja P15 ja P16 ikäluokissa mukaan haetaan yhteistyöseuroja, jotka sitoutuvat toimintaan seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.

United-joukkueet koostuvat ikäluokkansa niistä parhaista pelaajista, joiden seurajoukkueet eivät ole mukana toiminnassa. Näin varmistetaan, että MAAJOUKKUETIE-toimintaan saadaan mukaan sekä maan parhaat seurat, että yksilöt.

MAAJOUKKUETIE-tapahtumat toimivat myös keskeisinä pelaajatarkkailutapahtumina, joiden pohjalta valitaan U17- ja U19-maajoukkueryhmät.

MAAJOUKKUETIE salibandy

Yhteistyöseurojen MAAJOUKKUETIE-toimintaan sisältyy

 • 2-3 tapahtumaa vuosittain Eerikkilässä ikäluokasta riippuen (sis. kehittymisen seuranta, pelit, analyysi, kuvaus, palaute, pelaajien koulutus urheilijaksi kasvamisesta)
 • Seurakohtainen toiminnanohjaus
 • Valmentajien täydennyskoulutus
 • Valmennuspäällikkö -koulutus
 • Kaksi webinaaria vuosittain vanhemmille
IkäluokkaMAAJOUKKUETIE-tapahtumaMAAJOUKKUETIE-tapahtumaWinter Cup
P13SyyskuuHelmikuu
P14ToukokuuHelmikuu
P15ToukokuuSyyskuuHelmikuu
P16Toukokuu

Tapahtumien tarkemmat aikataulut ja ohjelmat löytyvät myöhemmin täältä.

T18 MAAJOUKKUETIE-tapahtuma Eerikkilässä

Seurakohtainen toiminnanohjaus

 • Seurakäynti vuosittain seuran toimintaympäristössä (1 krt / vuosi)
 • Seurakohtainen valmennuspäällikkösparraus urheilun johtamisessa, pelaajakehityksessä ja valmennusosaamisen kehityksessä. Toteutus online-verkkokoulutus 2 x 1 h / vuosi.
 • Ikäluokkakohtainen palaute ja koulutustilaisuus johdettuna kehittymisen seurannasta. Toteutus online-verkkokoulutus 2 x 1 h / vuosi.

MAAJOUKKUETIE Salibandyliitto ja Eerikkilä

Valmentajien täydennyskoulutus

 • 2,5 päivää / vuosi (täysihoito) valmentajien täydennyskoulutus pe-su kesäkuussa Eerikkilässä
 • 2-3 / vuosi kehittymisen seuranta- ja pelitapahtumien aikaisen valmentajien täydennyskoulutuksen
 • 1 päivä / vuosi MAAJOUKKUETIE-seurakäynnin yhteydessä toteutettava valmentajien koulutustilaisuus
 • 2 x vuodessa ikäluokkakohtainen palaute- ja koulutustilaisuus

MAAJOUKKUETIE salibandy

Valmennuspäälliköiden koulutus

 • 2 päivää / vuosi valmennuspäällikkö -koulutus seuran urheilutoiminnan johtamisesta Eerikkilässä (täysihoito, toteutus arkipäivinä)
 • 2 päivää / vuosi valmennuspäällikkö -koulutus pelin kehittämisestä kansainvälisen pelitapahtuman ympärillä
 • 2,5 päivää / vuosi valmentajien ja valmennuspäälliköiden -täydennyskoulutus pe-su Eerikkilässä (täysihoito)
 • 1 päivä / vuosi MAAJOUKKUETIE-seurakäynnin yhteydessä toteutettava koulutus- ja kehittämistilaisuus

Eerikkilän salibandyhalli

Yhteistyöseurojen kustannukset

 • Yhden MAAJOUKKUETIE-tapahtuman hinta on 165 € / hlö sisältäen tapahtuman ottelut, testit, toiminnanohjauksen, koulutuksen, palautteen, majoituksen ja täysihoidon 2 vrk.
 • Valmennuspäällikkö-koulutuksen hinta on 550 € / hlö / vuosi sisältäen täysihoidon Eerikkilän lähijaksoilla. Lisäksi MAAJOUKKUETIE-tapahtumista veloitus 165 € / hlö. *)
 • Valmentajakoulutuksen hinta 450 € / valmentaja / vuosi sisältäen täysihoidon Eerikkilän lähijaksoilla. Lisäksi MAAJOUKKUETIE-tapahtumista veloitus 165 € / hlö.

*) Kansainvälisen pelitapahtuman majoitus-, ruokailu- ja matkakulut omakustanteiset, eivät sisälly yllä mainittuihin hintoihin.

Lisätiedot ja yhteydenotot

Miikka Lamu

Kehityspäällikkö

Salibandypalvelut

Urheilu-Salibandy-Salibandyripari-Moduulikuva

Yläkoululeiritys

Eerikkilä järjestää yläkoululeiritystä salibandyn pelaajille. Haku nyt käynnissä lukuvuodelle 2023-2024.

Eerikkilä-urheilijoiden-vanhemmille

Urheilijoiden vanhemmille

Pidämme hyvää huolta nuorista urheilijavieraistamme. Harjoittelun ohella lepo, ravinto ja henkinen hyvinvointi ovat avainasemassa toiminnassamme. Voit myös varata oman...

P13-14 MAAJOUKKUETIE Eerikkilässä

MAAJOUKKUETIE – Usein kysytyt kysymykset

Ajankohtaista MAAJOUKKUETIESTÄ