Yleisurheilun yläkoululeiritys 2

Yläkoululeiritys urheilijoille

Eerikkilä järjestää yläkoululeiritystä kolmessa eri lajissa: jalkapallossa, futsalissa ja salibandyssa.

Valtakunnallinen yläkoululeiritys on osa Suomen Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelmaa. Yläkoulu- eli valintavaihe on tärkeä osa urheilijan polkua ja urheilijaksi kasvua. Eerikkilä  järjestää 7.-9. luokkalaisille suunnatun yläkoululeirityksen, jonka keskeisenä tavoitteena on opettaa nuori urheilija elämään huippu-urheilijan elämää koulunkäyntiä unohtamatta. Yläkoululeiritys on suunnattu lähtökohtaisesti heille, joilla ei ole omassa arjessaan mahdollisuutta aamuharjoituksiin tai muihin koulun ohessa järjestettäviin ylimääräisiin harjoituksiin, mutta jokainen yläkoulua käyvä motivoitunut urheilija voi leiritykseen hakea.

Valmennuksen yläkoululeirityksessä hoitavat ammattivalmentajat yhteistyössä lajiliittojen ja Eerikkilän kanssa Eerikkilän huippuolosuhteissa. Yhteistyöverkoston tavoitteena on tukea ja tehostaa motivoituneiden urheilijoiden valmennusta sekä tukea heidän opiskeluaan. Yläkoululeireillä kehittymisen kulmakivet eli harjoittelu, lepo ja ravinto ovat avainasemassa. Kaiken ytimessä on kokonaisvaltainen urheilijaksi kasvaminen pitäen sisällään Eerikkilän EWay-filosofian mukaisesti sekä fyysisen, psyykkisen että sosiaalisen aspektin. Leireillä kehitetään monipuolisia liikuntataitoja ja vahvoja lajitaitoja, vahvistetaan arjen hallinnan taitoja ja itsetuntoa sekä autetaan opiskeluasioiden laadukkaassa hoitamisessa.

Salibandyhalli 2021

Leiriviikon sisältö

Yläkoulueireillä harjoitellaan 2-3 kertaa päivässä ammattivalmentajien johdolla. Harjoitukset koostuvat yleisvalmennuksesta, lajiharjoittelusta ja kehon huolto –harjoitteista. Harjoittelemisen lisäksi leireillä opiskellaan sekä itsenäisesti koulutehtävien parissa että ammattilaisten vetämillä Kasva Urheilijaksi –luennoilla. Leirityksessä myös toteutetaan henkilökohtaista kehittymisen seurantaa testien ja kyselyiden muodossa. Testit tullaan järjestämään lukuvuoden ensimmäisellä ja viimeisellä leirillä.

Leireillä majoitutaan Eerikkilän majoitustiloissa. Samassa huoneessa majoittuu kahdesta viiteen leiriläistä majoitusrakennuksesta riippuen.

Eerikkilä-muut-lajit-futsal-scaled rajattu

Yläkoulueiri alkaa Eerikkilässä aina yhteisellä tilaisuudella, jonne vanhemmatkin ovat tervetulleita. Leirin avaustilaisuus alkaa  klo 10.00-13.00 välillä. Leiri päättyy samankaltaiseen niin ikään vanhemmille avoimeen päätöstilaisuuteen, joka alkaa useimmiten klo 15.00-16.00 ja kestää puolisen tuntia.

Esimerkkiohjelma:

7.00                Herätys
7.30-8.00       Aamiainen
8.15-9.00       Koulutehtävien teko
9.30-11.00     Fysiikkaharjoitus tai testit
11.15-11.45   Lounas
12.30-13.30   Kasva Urheilijaksi –luento (ravitsemus, psyykkiset taidot, arjen hallinta…)
14.00-14.30   Välipala
14.45-15.30   Koulutehtävien teko
16.00-17.30   Lajiharjoitus
17.45-18.15   Päivällinen
18.30-19.15   Koulutehtävien teko
19.30-20.30   Kehon huolto
20.30-21.00   Iltapala
22.00              Hiljaisuus

DSC01919

Lukuvuosi 2023-2024

Eerikkilä  järjestää yläkoululeiritystä kolmessa lajissa: jalkapallossa, futsalissa ja salibandyssa.  Yläkoululeiriryhmät tullaan muodostamaan lähtökohtaisesti siten, että 7. luokkalaiset muodostavat oman ryhmänsä ja 8.-9. luokkalaiset yhdessä omansa. Hakijamäärä lajeittain kuitenkin vaikuttaa ryhmien muodostamiseen, ja se varmistuu vasta haun päätyttyä. Jokaisella ryhmällä on lukuvuoden aikana neljä neljäpäiväistä leiriä; kaksi syksyllä ja kaksi keväällä.

Jalkapallon yläkoululeiri

Jalkapalloleirityksessä Eerikkilän huippuolosuhteet, huolellisesti rakennettu leiripäivän aikataulu ja ammattivalmentajat takaavat laadukkaan toiminnan toteuttamisen leirityksessä. Leiritys on motivoituneille pelaajille oiva mahdollisuus kehittyä urheilijana ja saada tärkeitä käytännön vinkkejä omaan arkeensa. Pelaajien kehitystä seurataan ensimmäisellä ja viimeisellä leirillä tehtävien testien avulla sekä pelaajat saavat palautetta tekemisestään kentällä ja sen ulkopuolella. Leirityksessä tullaan järjestämään myös maalivahtivalmennusta siihen erikoistuneen valmentajan johdolla.

Leiritystä toteutetaan yhteistyössä Palloliiton kanssa. Lähtökohtaisesti leiritys on tarkoitettu motivoituneille pelaajille, jotka eivät ole mukana Huuhkaja- ja Helmaripolulla tasolla 4 tai 5. Poikkeuksena voi olla pelaajat, joille ei ole esimerkiksi mahdollisuutta omassa ympäristössään aamuharjoitteluun tai seuran lisäharjoituksiin.

2023-2024 ajankohdat:

Jalkapallo 7.lk

 • 1. leiri 2.-5.10.2023 (ma-to)
 • 2. leiri 28.11.-1.12.2023 (ti-pe)
 • 3. leiri 6.-9.2.2024 (ti-pe)
 • 4. leiri 9.-12.4.2024 (ti-pe)

Jalkapallo 8.-9.lk

 • 1. leiri 26.-29.9.2023 (ti-pe)
 • 2. leiri 7.-10.11.2023 (ti-pe)
 • 3. leiri 29.1.-1.2.2024 (ma-to)
 • 4. leiri 2.-5.4.2024 (ti-pe)

Futsalin yläkoululeiri

Futsalin yläkoululeiritoiminta on osa Palloliiton futsalpelaajakehityksen kokonaisuutta. Sen tarkoituksena on tukea yläkouluikäisiä urheilijoita futsalpelaajan polulla etenemisessä sekä lisätä heidän valmiuksiaan liittyä myöhemmässä ikävaiheessa käynnistyvään futsalin alue- ja maajoukkuetoimintaan. Leiritoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen osallistuu futsalin alue- ja maajoukkuevalmentajia.

2023-2024 ajankohdat:

 • 1. leiri 10.-13.10.2023 (ti-pe)
 • 2. leiri 4.-7.12.2023 (ma-to) – ajankohta muuttunut
 • 3. leiri 23.-26.1.2024 (ti-pe)
 • 4. leiri 19.-22.3.2024 (ti-pe)

Salibandyn yläkoululeiri

Salibandyliitto on voimakkaasti läsnä leirityksessä, jonka tavoitteena on luoda pelaajille yksilöllinen kehittymisen prosessi, joka pitää sisällään MAAJOUKKUETIE -konseptin mukaisesti kehittymisen seurannan testejä. Henkilökohtainen urheilijana kasvaminen on keskiössä. Leirityksessä tullaan järjestämään myös maalivahtivalmennusta Salibandyliiton maalivahtivalmentajien johdolla.

2023-2024 ajankohdat:

 • 1. leiri 3.-6.10.2023 (ti-pe)
 • 2. leiri 21.-24.11.2023 (ti-pe)
 • 3. leiri 13.-16.2.2024 (ti-pe)
 • 4. leiri 16.-19.4.2024 (ti-pe)

Opiskelu leireillä

Leireillä on varattu päivittäin 3x45min aikaa koulutehtävien tekemiselle. Koulutehtävien tekeminen on itsenäistä, millä pyritään kasvattamaan nuoren opiskelijan vastuunottoa ja itsenäistymistä opintojensa suhteen. Nuori urheilija anoo koululta poissaoloa jokaiselle leirille erikseen ja siinä yhteydessä myös kerää läksyt opettajiltaan ja tuo ne mukanaan leiritykseen. Koulutehtäviä on paikalla valvomassa yksi leirin vetäjistä, ja hänen vastuullaan on taata leiriläisille työrauha, auttaa heitä tarvittaessa parhaansa mukaan ja kehittää heille lisätehtäviä, mikäli omat tehtävät on saanut tehdyksi.

Leirin aikana voidaan myös tehdä kokeita tai suorittaa TET-jaksoja. Kokeiden suorittaminen onnistuu ottamalla yhteyttä leirityksen koordinaattoriin Saku Koskiseen. Kokeen voi lähettää hänelle sähköpostitse skannattuna tai suljetussa kirjekuoressa oppilaan mukana. Kokeen palauttaminen takaisin opettajalle onnistuu myös joko skannattuna, postitettuna tai leiriläisen mukana. TET-harjoittelu koostuu valmennustyön seuraamisesta ja sen avustamisesta sekä muista tehtävistä, joita hänelle viikon aikana kehitellään.

Leirityksen koordinaattori tiedottaa leirityksen asioista sekä kotia että koulua, ja opintojen etenemistä seurataan yhteistyössä. Mikäli koulun suorittamisessa ilmenee vaikeuksia, on kodin ja/tai koulun hyvä olla koordinaattoriin yhteydessä. Opintojen laadukas hoitaminen on välttämätöntä leirityksessä mukana oleville urheilijoille.

Lisäksi leireillä järjestetään päivittäin yksi Kasva urheilijaksi –luento. Luentojen aiheina ovat mm. ravitsemus, psyykkiset taidot, terve urheilija ja arjen hallinta. Lisäksi valmentajat tai lajiliittojen edustajat vetävät oman luentonsa. Näillä on merkittävä rooli nuoren henkilökohtaisessa urheilijaksi kasvamisen prosessissa.

Hakeminen

Haku päättynyt.

Haku yläkoululeiritykseen lukuvuodeksi 2023-2024 tapahtuu täyttämällä hakulomake.

Hakemukset menevät koordinaattori Saku Koskiselle. Urheilijavalinnat tekevät lajivastaavat. Hakijan tulee olla mukana kilpailullisessa urheilutoiminnassa ja hänen tulee olla motivoitunut urheilija. Urheilullisen tason ja motivaation lisäksi valinnoissa painotetaan hakijoiden koulumenestystä, liikunnan arvosanaa ja hakemusta yleisesti.

Tarvittaessa valintoja tehdessä voidaan olla yhteydessä seurajoukkueen valmentajaan. Valinnoista ilmoitetaan viimeistään 22.6.2022. Myös valituiksi tulemattomat saavat siitä ilmoituksen.

Huomaathan hakiessasi, että saat hakemuksen tehtyäsi automaattisen vahvistusviestin antamaasi sähköpostiosoitteeseen. Mikäli et sitä saa, tee joko hakemus uudestaan tai ota yhteyttä Saku Koskiseen.

Hinta

Leirityksen hinta on 285 € / leiri (sis. majoitus, 3x aamiainen, 4x lounas, 4x päivällinen, 3x iltapala, 1-2x välipala, käyttöoikeus Eerikkilän sähköiseen toimintaympäristöön MyE.Wayhyn ja kaikki muu toiminta leirillä). Lisäyö  45€ / henkilö (sis. majoitus, iltapala ja aamiainen).

Leirimaksujen peruutusehdot

Sairastapauksessa tulevan leirityksen peruutus on mahdollinen, näin ollen jo maksettu leirimaksu kohdistetaan seuraavaan leiritykseen. Peruuttaminen tulee kuitenkin tehdä viimeistään 24 tuntia ennen leirityksen aloitusta. Jos kyseessä on yläkoululeirityksen viimeinen leiritys, eikä maksua voida näin ollen kohdistaa tuleviin leiritykseen, palautetaan osallistujalle 70% leirityksen hinnasta.

Leirimaksu veloitetaan aina kokonaisuudessaan, eikä siitä tehdä osahyvityksiä esim. urheilijan keskeyttäessä leirityksen.

 

Oona Sihvola

Liikunnanohjaaja, Testaaja

Eerikkilä on lähellä

Eerikkilä Sport & Outdoor Resort

Urheiluopistontie 138

31370Eerikkilä (Tammela)

100 km Turusta 100 km Helsingistä 240 km Jyväskylästä 320 km Vaasasta 120 km Tampereelta