Yleisurheilun yläkoululeiritys 2

Yläkoululeiritys urheilijoille

Eerikkilä Sport & Outdoor Resort järjestää yläkoululeiritystä neljässä eri lajissa: jalkapallossa, futsalissa, salibandyssa ja yleisurheilussa.

Valtakunnallinen yläkoululeiritys on osa Suomen Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelmaa. Yläkoulu- eli valintavaihe on tärkeä osa urheilijan polkua ja urheilijaksi kasvua. Eerikkilä  järjestää 7.-9. luokkalaisille suunnatun yläkoululeirityksen, jonka keskeisenä tavoitteena on opettaa nuori urheilija elämään huippu-urheilijan elämää koulunkäyntiä unohtamatta.

Valmennuksen yläkoululeirityksessä hoitavat ammattivalmentajat yhteistyössä lajiliittojen ja Eerikkilän kanssa Eerikkilän huippuolosuhteissa. Yhteistyöverkoston tavoitteena on tukea ja tehostaa motivoituneiden urheilijoiden valmennusta sekä tukea heidän opiskeluaan. Yläkoulueireillä kehittymisen kulmakivet eli harjoittelu, lepo ja ravinto ovat avainasemassa. Kaiken ytimessä on kokonaisvaltainen urheilijaksi kasvaminen pitäen sisällään Eerikkilän EWay-filosofian mukaisesti sekä fyysisen, psyykkisen että sosiaalisen aspektin. Leireillä kehitetään monipuolisia liikuntataitoja ja vahvoja lajitaitoja, vahvistetaan arjen hallinnan taitoja ja itsetuntoa sekä autetaan opiskeluasioiden laadukkaassa hoitamisessa.

Ilmakuva-web

Leiriviikon sisältö

Yläkoulueireillä harjoitellaan 2-3 kertaa päivässä ammattivalmentajien johdolla. Harjoitukset koostuvat yleisvalmennuksesta, lajiharjoittelusta ja kehon huolto –harjoitteista. Harjoittelemisen lisäksi leireillä opiskellaan sekä itsenäisesti koulutehtävien parissa että ammattilaisten vetämillä Kasva Urheilijaksi –luennoilla. Leirityksessä myös toteutetaan henkilökohtaista kehittymisen seurantaa testien ja kyselyiden muodossa. Testit tullaan järjestämään lukuvuoden ensimmäisellä ja viimeisellä leirillä.

Leireillä majoitutaan Eerikkilän laadukkaissa majoitustiloissa. Samassa huoneessa majoittuu kahdesta viiteen leiriläistä majoitusrakennuksesta riippuen

Koulutus_1920x1080

Yläkoulueiri alkaa Eerikkilässä aina yhteisellä tilaisuudella, jonne vanhemmatkin ovat tervetulleita. Leirin avaustilaisuus alkaa joko klo 10.00 tai 11.00. Leiri päättyy samankaltaiseen niin ikään vanhemmille avoimeen päätöstilaisuuteen, joka alkaa useimmiten klo 16.00 ja kestää puolisen tuntia.

Esimerkkiohjelma:

7.00                Herätys
7.30-8.00       Aamiainen
8.15-9.00       Koulutehtävien teko
9.30-11.00     Fysiikkaharjoitus tai testit
11.15-11.45   Lounas
12.30-13.30   Kasva Urheilijaksi –luento (ravitsemus, psyykkiset taidot, arjen hallinta…)
14.00-14.30   Välipala
14.45-15.30   Koulutehtävien teko
16.00-17.30   Lajiharjoitus
17.45-18.15   Päivällinen
18.30-19.15   Koulutehtävien teko
19.30-20.30   Kehon huolto
20.30-21.00   Iltapala
22.00              Hiljaisuus

Urheilu-Vanhemmille-isokuva-Eerikkilä

Lukuvuosi 2021-2022

Lukuvuonna 2021-22 Eerikkilä  järjestää yläkoululeiritystä neljässä lajissa: jalkapallossa, salibandyssa, yleisurheilussa ja futsalissa. Yläkoululeiriryhmät tullaan muodostamaan lähtökohtaisesti siten, että 7. luokkalaiset muodostavat oman ryhmänsä ja 8.-9. luokkalaiset yhdessä omansa. Hakijamäärä lajeittain kuitenkin vaikuttaa ryhmien muodostamiseen, ja se varmistuu vasta haun päätyttyä. Jokaisella ryhmällä on lukuvuoden aikana neljä neljäpäiväistä leiriä; kaksi syksyllä ja kaksi keväällä.

Jalkapallon yläkoululeiri

Jalkapalloleirityksessä nuorella urheilijalla on mahdollisuus päästä mukaan Palloliiton Huuhkaja- ja Helmaripolun mukaiseen toimintaan. Lajivastaava Antti Kekkosen johtama ammattilaisten tiimi ja Eerikkilän huippuolosuhteet takaavat laadukkaan toiminnan toteuttamisen leirityksessä. Leiritys on motivoituneille pelaajille oiva mahdollisuus päästä mukaan Palloliiton koordinoimaan ammattimaiseen valmennukseen ja henkilökohtaiseen kehittymisen seurannan projektiin. Leirityksessä tullaan järjestämään myös maalivahtivalmennusta siihen erikoistuneen valmentajan johdolla.

Jalkapalloleirien alustavat ajankohdat:

8.-9.lk 1. leiri: 11.-14.10.2021 (ma-to)
7.lk 1. leiri: 2.-5.11.2021 (ti-pe)

8.-9.lk 2. leiri: 15.-18.11.2021 (ma-to)
7.lk 2. leiri: 14.-17.12.2021 (ti-pe)

7.lk 3. leiri: 17.-20.1.2022 (ma-to)
8.-9.lk 3. leiri: 24.-27.1.2022 (ma-to)

7.lk 4. leiri: 14.-17.3.2022 (ma-to)
8.-9.lk 4. leiri: 21.-24.3.2022 (ma-to)

Futsalin yläkoululeiri

Futsalin yläkoululeiritoiminta on osa Palloliiton futsalpelaajakehityksen kokonaisuutta. Sen tarkoituksena on tukea yläkouluikäisiä poika- ja tyttöpelaajia futsalpelaajan polulla etenemisessä sekä lisätä heidän valmiuksiaan liittyä myöhemmässä ikävaiheessa käynnistyvään futsalin alue- ja maajoukkuetoimintaan. Leiritoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen osallistuu futsalin alue- ja maajoukkuevalmentajia.

Futsal leirien alustavat ajankohdat:

 1. leiri: 12.-15.10.2021 (ti-pe)
 2. leiri: 7.-10.12.2021 (ti-pe)
 3. leiri: 15.-18.2.2022 (ti-pe)
 4. leiri: 29.3.-1.4.2022 (ti-pe)

Salibandyn yläkoululeiri

MAAJOUKKUTIE -valmentajakouluttajat Jarno Nikulainen ja Hannu Santanen ottavat salibandyn yläkoululeirityksen johtaakseen. Salibandyliitto on voimakkaasti läsnä leirityksessä, jonka tavoitteena on luoda pelaajille yksilöllinen kehittymisen prosessi, joka pitää sisällään MAAJOUKKUETIE -konseptin mukaisesti kehittymisen seurannan testejä. Henkilökohtainen urheilijana kasvaminen on keskiössä. Leirityksessä tullaan järjestämään myös maalivahtivalmennusta Salibandyliiton maalivahtivalmentajien johdolla.

Salibandyleirien alustavat ajankohdat:

 1. leiri: 5.-8.10.2021 (ti-pe)
 2.  leiri: 23.11.-26.11.2021 (ti-pe)
 3. leiri: 15.-18.2.2022 (ti-pe)
 4.  leiri: 11.-14.4.2022 (ma-to)

Yleisurheilun yläkoululeiri

Yleisurheilun yläkoululeiritystä johdetaan yhteistyössä Suomen Urheiluliiton kanssa. Jokaiseen lajiryhmään rekrytoidaan ammattivalmentaja harjoittelun laadun takaamiseksi. Yleisurheilun leiritys on suunnattu tavoitteellisesti kilpaurheilua harrastaville 7.-9. luokkalaisille. Lajiryhmät ja lopulliset aikataulut lukuvuodeksi 2021-22 tarkentuu lähiaikoina.

Yleisurheiluleirien alustavat ajankohdat:

 1. leiri: 3.-6.10.2021 (su-ke)
 2.  leiri: 21.-24.11.2021 (su-ke)
 3.  leiri: 16.-19.1.2022 (su-ke)
 4.  leiri: 12.-15.4.2022 (ti-pe)

Opiskelu leireillä

Leireillä on varattu päivittäin 3x45min aikaa koulutehtävien tekemiselle. Koulutehtävien tekeminen on itsenäistä, millä pyritään kasvattamaan nuoren opiskelijan vastuunottoa ja itsenäistymistä opintojensa suhteen. Nuori urheilija anoo koululta poissaoloa jokaiselle leirille erikseen ja siinä yhteydessä myös kerää läksyt opettajiltaan ja tuo ne mukanaan leiritykseen. Koulutehtäviä on paikalla valvomassa yksi leirin vetäjistä, ja hänen vastuullaan on taata leiriläisille työrauha, auttaa heitä tarvittaessa parhaansa mukaan ja kehittää heille lisätehtäviä, mikäli omat tehtävät on saanut tehdyksi.

Leirin aikana voidaan myös tehdä kokeita tai suorittaa TET-jaksoja. Kokeiden suorittaminen onnistuu ottamalla yhteyttä leirityksen koordinaattoriin Saku Koskiseen. Kokeen voi lähettää hänelle sähköpostitse skannattuna tai suljetussa kirjekuoressa oppilaan mukana. Kokeen palauttaminen takaisin opettajalle onnistuu myös joko skannattuna, postitettuna tai leiriläisen mukana. TET-harjoittelu koostuu valmennustyön seuraamisesta ja sen avustamisesta sekä muista tehtävistä, joita hänelle viikon aikana kehitellään.

Leirityksen koordinaattori tiedottaa leirityksen asioista sekä kotia että koulua, ja opintojen etenemistä seurataan yhteistyössä. Mikäli koulun suorittamisessa ilmenee vaikeuksia, on kodin ja/tai koulun hyvä olla koordinaattoriin yhteydessä. Opintojen laadukas hoitaminen on välttämätöntä leirityksessä mukana oleville urheilijoille.

Lisäksi leireillä järjestetään päivittäin yksi Kasva urheilijaksi –luento. Luentojen aiheina ovat mm. ravitsemus, psyykkiset taidot, terve urheilija ja arjen hallinta. Lisäksi valmentajat tai lajiliittojen edustajat vetävät oman luentonsa. Näillä on merkittävä rooli nuoren henkilökohtaisessa urheilijaksi kasvamisen prosessissa.

Hakeminen

Haku yläkoululeiritykseen lukuvuodeksi 2021-22 tapahtuu täyttämällä hakulomake. Haku jalkapallon yläkoululeiritykseen on päättynyt 22.8. ja salibandyn yläkoulueleiritykseen 26.8. Hakuaikaa on jatkettu futsalin ja yleisurheilun yläkoululeirityksen osalta 31.8. saakka.

Hakemukset menevät koordinaattori Saku Koskiselle. Urhelijavalinnat tekevät lajivastaavat.  Hakijan tulee olla mukana kilpailullisessa urheilutoiminnassa ja hänen tulee olla motivoitunut urheilija. Lisäksi valinnoissa painotetaan hakijan koulumenestystä, koulunkäynnin sujuvuutta ja motivaatiota koulunkäyntiä kohtaan. Valinnoista ilmoitetaan viimeistään 27.8.2021. Myös valituiksi tulemattomat saavat siitä ilmoituksen.

Huomaathan hakiessasi, että saat hakemuksen tehtyäsi automaattisen vahvistusviestin ja myöhemmin vielä koordinaattorin lähettämän sähköpostin. Mikäli et näitä saa, tee joko hakemus uudestaan tai ota yhteyttä Saku Koskiseen.

Hinta

Leirityksen hinta on 268€ / leiri (sis. majoitus, 3x aamiainen, 4x lounas, 4x päivällinen, 3x iltapala, 1-2x välipala, käyttöoikeus Eerikkilän sähköiseen toimintaympäristöön MyEWayhyn ja kaikki toiminta leirillä). Lisäyö aamiaisella 45€ / henkilö.

Opintoseteli

Maahanmuuttajataustaisten ja pitkäaikaistyöttömyyden/-lomautuksen alaisten perheiden osallistumista Eerikkilän järjestämille yläkoululeireille tuetaan myöntämällä hakijoille huojennusta osallistumismaksuista opintosetelin muodossa. Mikäli anomus osoittaa perusteen aidoksi, hakijalle myönnetään huojennus osallistumismaksusta. Yläkoululeiritysohjelmaan sitoutumisen edistämiseksi ko. hakijoilta peritään 20% normaalista osallistumismaksusta.

Saku Koskinen

Ohjaaja, Testaaja

Urheilu ja koulutus

Eerikkilä on lähellä

Eerikkilä Sport & Outdoor Resort

Urheiluopistontie 138

31370Eerikkilä (Tammela)

100 km Turusta 100 km Helsingistä 240 km Jyväskylästä 320 km Vaasasta 120 km Tampereelta