Varaus- Ja Peruutusehdot: Yritysryhmät
Ryhmä-, Tapahtuma- Ja Kokousvarausten Yleiset Ehdot

 

Voimassaolo

Nämä sopimusehdot ovat voimassa toistaiseksi. Eerikkilän Palvelut Oy:llä (myöh. Eerikkilä) on oikeus tarkistaa ehtoja ja hintoja kalenterivuosittain. Tämä peruutusehto ei koske vapaan sivistyön toiminnan (VST) piiriin kuuluvaa toimintaa.

Hinnat

Ryhmähinnat ovat voimassa ryhmän koon ollessa 10 henkilöä tai enemmän. Kokoushintojen minimihenkilömäärä on kolme. Annetut hinnat ovat voimassa vain sopimuksen määritteleminä aikoina ja sopimuksessa määriteltyihin palveluihin.

Varaukset

Varaus tulee voimaan sitovasti, kun asiakas on hyväksynyt tarjouksen ja Eerikkilä sen vahvistanut kirjallisesti.

Peruutus- ja muutosehdot

Henkilömäärä on vahvistettava 7 vrk ennen tapahtuman alkamispäivää. Vahvistetut määrät toimivat laskutuksen perusteena.

Koko varauksen peruuntuessa laskutamme seuraavasti:

Peruutus tehty  laskutamme tilausvahvistuksen hinnoista
21-30 vrk ennen tilaisuutta 10 %
8-20 vrk ennen tilaisuutta 50 %
7 vrk ennen tilaisuutta 75 %

Suurempien ryhmien ja muiden erikoistapahtumien kohdalla peruutusehdoista sovitaan aina erikseen.

Myöhemmin tapahtuneesta tai yllämainitun osallistujamäärän ylittävistä peruutuksista Eerikkilällä on oikeus veloittaa täysimääräisesti koko varausjakson ajalta.

Sopimuksen siirto kolmannelle osapuolelle

Tilaajalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Eerikkilän kirjallista suostumusta.

Maksaminen

Tilaaja on vastuussa sopimuksen mukaisten palveluiden maksamisesta. Eerikkilällä on oikeus pyytää tilaajalta ennakkomaksua tapauskohtaisesti. Mahdollisesta ennakkomaksusta sovitaan varauksen vahvistusvaiheessa.

Maksun voi suorittaa paikan päällä Eerikkilässä.  Ryhmille maksutapana on myös laskutus. Laskutettaessa maksuaika on 10 vrk ja laskutuskulut 8,68 € sähköinen lasku. Viivästyskorko on 8 %. Eerikkilä varaa oikeuden tarkistaa laskutettavan tilaajan luottotiedot Asiakastieto Oy:sta.

Force Majeure

Toimittaja ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Ylivoimaisena esteenä pidetään esimerkiksi sotaa, kapinaa, maanjäristystä, tulvaa tai muuta luonnonmullistusta, yleisen liikenteen, tietoliikenteen tai sähkönjakelun keskeytystä, tuonti- tai vientikieltoa, lakkoa, työsulkua, boikottia tai muuta työtaistelutoimenpidettä. Lakko, työsulku, boikotti tai muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun Toimittaja on itse sen kohteena. Sama koskee myös tämän sopimuksen toista osapuolta.

Anniskeluoikeudet

Eerikkilän ravintolalla on A-oikeudet. Huomioithan, että tämän johdosta omien juomien tuominen ja nauttiminen on kielletty. Alkoholijuomia on mahdollisuus ostaa ravintolasalista, Cafe49:stä, sekä hotellihuoneisiin Cafe Erikistä. Toimitamme juomia ennakkotilauksesta tiloihimme.

Muuta huomioitavaa

Omien grillien ja paljujen tuonti / käyttö kielletty. Tupakointi on kielletty kaikissa tiloissamme.

Turvallisuus – asiakkaan on huomioitava hätätilanteiden varalta hätäuloskäyntien, kokoontumispaikan, hälytyspainikkeiden ja palosammuttimien sijainnit. Vastaanotto palvelee turvallisuuteen liittyvissä asioissa.

Asiakas on velvollinen korvaamaan Eerikkilälle vahingon sekä kustannukset, jotka on aiheutettu asiakkaan tai heidän luvallaan majoitustilassa tai sen yhteydessä olevissa tiloissa oleskelevan henkilön toimesta, laiminlyönnillä, tahallisesti, piittaamattomalla tai huolimattomalla käytöksellä tiloille, irtaimistolle tai varustukselle.

Korvausvelvollisuus koskee myös kadonnutta irtaimistoa ja omaisuutta sekä asiakkaan käytössä olevien tilojen epätavanomaisesta likaantumisesta ja kulumisesta johtuvia siivous-, puhdistus- ja korjauskuluja.

Mikäli asiakas aiheuttaa huolimattomalla tai piittaamattomalla käytöksellä majoitus- tai muissa tiloissa palohälytyksen, on asiakas velvollinen korvaamaan palohälytyksestä aiheutuvat kulut (mm. pelastuslaitoksen veloittaman maksun 710€).

Asiakas on velvollinen noudattamaan hyviä tapoja ja ottamaan huomioon alueen yleiset järjestyssäännöt. Asiakkaan rikkoessa näitä sääntöjä vakavasti, on Eerikkilä oikeutettu välittömästä perumaan asiakkaan varaus ja poistamaan asiakas tiloistaan. Asiakkaan on kuitenkin maksettava tilaamiensa palvelujen hinta kokonaisuudessaan, eikä hän voi vaatia maksujen palauttamista.

Asiakas on velvollinen noudattamaan hyviä tapoja ja ottamaan huomioon alueen yleiset järjestyssäännöt. Asiakkaan rikkoessa näitä sääntöjä vakavasti, on Eerikkilä oikeutettu välittömästi perumaan asiakkaan varaus ja poistamaan asiakas tiloistaan. Asiakkaan on kuitenkin maksettava tilaamiensa palvelujen hinta kokonaisuudessaan, eikä hän voi vaatia maksujen palauttamista.

Reservation And Cancellation Terms (Business Groups)
General Terms Of Group, Event And Meeting Reservations

Period of validity

These terms of agreement are valid until further notice. Eerikkilän Palvelut Oy (hereinafter Eerikkilä) has the right to review the terms and prices annually for every calendar year.

Prices

The group prices apply when the group comprises 10 people or more. The minimum number of people for meeting prices is three. Discount prices are only valid during times specified in the agreement and only concern services specified in the agreement.

Reservations

The reservation becomes binding once the customer has accepted the offer and Eerikkilä has confirmed the offer.

Reservation and cancellation terms

The customer has the right to change the number of people included in a meeting and accommodation reservation within the limits of the following reservation and cancellation terms free of charge.

Cancellation latest  Charge of the total price
21-30 days prior 10 %
8-20 days prior 50 %
7 days prior 75 %

For larger groups and other special events, terms of cancellation shall always be agreed separately. For cancellations taking place later and surprising cancellations concerning the above-mentioned number of people, Eerikkilä has the right to charge the customer the full price of the entire accommodation period.

Transferring the agreement to a third party

The customer has no right to transfer the agreement to a third party without written consent from Eerikkilä.

Payment

The customer is responsible for paying for all services included in the agreement. Eerikkilä has the right to request advance payment from the customer depending on the situation. Advance payment shall be agreed when the reservation is confirmed.

The payment can be made on the spot at Eerikkilä. For groups, we also offer invoicing as a payment option. The payment period for invoicing customers is 10 days and the invoicing fee is €8.68 for paper or electronic invoice. The penalty interest is 8%. Eerikkilä reserves the right to check the invoicing customer’s credit status through Asiakastieto Oy.

Force Majeure

The service provider is not responsible for any delays or damage caused by an obstacle that is outside its scope of influence, could not reasonably have been anticipated, and the consequences of which could not reasonably have been avoided or overcome. A force majeure may refer to war, uprising, earthquake, flood or other natural disaster, interruptions in public transport, telecommunications or electricity supply, import or export ban, strike, lockout, boycott or other industrial action. Strikes, lockouts, boycott and other industrial action are also considered a force majeure when the service provide itself is the target of such action. The same applies to the other party to this agreement.

Alcohol license

Eerikkilä’s restaurant is the only operator licensed to sell alcoholic beverages in Eerikkilä. Please note that bringing your own alcoholic beverages and consuming them is prohibited.

Property damage

The customer is liable for any damage caused by the customer or by any person staying in the accommodation or in the premises connected with the accommodation with their permission, by negligence, wilful misconduct or negligent behaviour to the premises, furniture or equipment.

The obligation to pay compensation also applies to lost movable property and to cleaning, cleaning and repair costs resulting from abnormal dirt and wear and tear in the premises occupied by the guest.

If the customer causes a fire alarm in the accommodation or other premises through negligent or reckless behaviour, the customer is liable to pay the costs of the fire alarm (including the €710 charged by the rescue service).