Jalkapallo eerikkilä

Vastuullisesti vaikuttavaa toimintaa

Mitä vastuullisuus meille tarkoittaa?
Teemme arjen ympäristötekoja ja huolehdimme lähiluonnosta. Puhumme paikallisyhteisön puolesta. Vaalimme henkilöstömme ja asiakkaidemme hyvinvointia.

 

Vastuullisuusohjelmamme ohjaa tapaamme toimia ja auttaa meitä tekemään maailmasta paremman paikan, jossa ihmisillä on hyvä olla ja luonto saa kukoistaa.

Teemme arjen ympäristötekoja ja huolehdimme lähiluonnosta. Puolitamme hiilijalanjälkemme vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteenamme on olla päästövapaita vuodesta 2040 alkaen.

Olemme paikallisyhteisön tukipilari ja puolestapuhuja. Paikalliset kumppanimme, tavarantoimittajat ja palveluntarjoajat, ovat mukana arjessamme. Hankimme lähialueemme yrityksiltä ensiluokkaisia raaka-aineita, tuotteita ja palveluita. Ilman heidän osaamistaan emme tulisi toimeen.

Huolehdimme asiakkaidemme hyvinvoinnista kellon ympäri. E.Way-filosofiamme mukaisesti haastamme ja autamme asiakkaitamme voimaan hyvin ja menestymään. Ajatusmaailmamme mukaan ravinto, liikunta ja uni ovat kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tärkeimmät osatekijät. Lisäksi uskomme luonnon rauhoittavaan ja tasapainottavaan voimaan. Haluamme saada aikaan pysyvän muutoksen asiakkaidemme hyvinvointiin.

Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö on meille kaikki kaikessa. Se on elinehto sille, että jaksamme tehdä työtämme, tukea toisiamme sekä kohdella ja palvella asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla. Joukkueessamme jokainen saa olla oma itsensä ja kaikki tukevat toisiaan. Jokaisella on mahdollisuus kehittää ja jakaa osaamistaan. Tällöin vahvuutemme voimistuvat ja voimme hyvin yksilöinä ja työyhteisönä.

Tutustu tarkemmin vastuullisuusteemoihimme:

Lähiruokaa-peruna-Eerikkilä

Paikallisuus

Eerikkilä-oheisohjelmat-lipunryöstö

Ympäristö ja lähiluonto

Eerikkilä-urheilijoiden-vanhemmille

Asiakkaat

Kentänhoito Juha Tuomola Eerikkilä

Henkilöstö

Artikkeleita vastuullisuudestamme:

Eerikkilälle sekä Green Key että Sustainable Travel Finland jatkosertifikaatit

04.07.2024 | Uutinen, Vastuullisuus

Meillä on Green Key-sertifikaatti

Matkailuala Suomessa panostaa vahvasti vastuullisuuteen ja tuo sen asiakkailleen näkyväksi. Työstämme vastuullisen matkailun hyväksi, on meille myönnetty Green Key-sertifikaatti toukokuussa 2021.

Green Key -sertifioidun kohteen tulee täyttää kaikki Green Key -ympäristökriteerien pakolliset kohdat sekä raportoida hakemuksessaan ympäristötyöstään. Ohjelmaan kuuluu paikan päällä tehtävät auditoinnit, jotka tehdään alussa vuosittain ja sen jälkeen kolmen vuoden välein. Merkin myöntää hakemuksen ja auditointiraportin perusteella ympäristönsuojelun, matkailu- ja majoitusalan sekä yritysvastuun asiantuntijoista koostuva Green Key -tuomaristo.

Green Key on maailman johtava matkailualan vastuullisuusohjelma ja -sertifikaatti. Green Key -sertifioituja kohteita on jo yli 5300 yhteensä 68 eri maassa.

Lue lisää Green Key -toimenpiteistämme ympäristövastuu sivulta.

 

Sustainable Travel Finland

Meille on myönnetty Sustainable Travel Finland, STF-merkki osoituksena työstä kestävän matkailun hyväksi heinäkuussa 2021. Merkin saanut kohde täyttää merkille asetetut kriteerit, ja sen käyttöoikeus on osoitus arvokkaasta ja pitkäjänteisestä työstä kestävän matkailun eteen. Merkki kertoo yrityksen vastuullisuudesta sekä siitä työstä, jota vastuullisuuden eteen tehdään.

Jotta matkailuelinkeino pystyy vastaamaan muuttuvaan kysyntään ja kasvamaan jatkossakin, on kehityksen oltava kestävää. Tätä varten Visit Finland on kehittänyt matkailuyrityksille ja -alueille tarkoitetun Sustainable Travel Finland -ohjelman ja sillä saavutettavan Sustainable Travel Finland -merkin. Merkin saaneet yritykset ovat huomioineet toiminnassaan niin ekologisen, sosiaalisen, kulttuurisen kuin taloudellisenkin kestävyyden.

Eerikkilä on Arvoliiton jäsen

ARVO on yleishyödyllinen yhdistys, jonka tärkein tehtävä on edistää yhteiskunnallisten yritysten menestystä Suomessa. ARVO auttaa jäseniään tekemään Oikein Hyvää Bisnestä. Se tarkoittaa liiketoimintaa seuraavin periaattein:

  • OIKEIN. Jäsenten toiminta on arvolähtöistä ja eettisesti tinkimätöntä. Tästä osoituksena jäsenet ovat sitoutuneet ARVO-lupaukseen, jossa sitoudutaan yhteiskunnalliseen ja vastuulliseen toimintatapaan.
  • HYVÄÄ. Yhteiskunnallisten yritysten toiminta täytyy voida konkreettisesti osoittaa vaikuttavaksi ja luvattua hyvää tuottavaksi. ARVO auttaa jäseniään mittaamaan vaikuttavuuttaan ja kertomaan tekemästään hyvästä niin, että myös rahoittajat ja asiakkaat ymmärtävät sen arvon.
  • BISNESTÄ. Yhteiskunnallisen yrityksen liiketoiminnan täytyy olla kannattavaa, jotta se voidaan toteuttaa kestävästi. ARVO auttaa jäseniään tekemään hyvän tekemisestä kilpailuedun.

ARVO-lupauksemme on liiketoiminnan eettisyystakuu

 

Arvoliiton jäsenenä olemme sitoutuneet myös ARVO-lupaukseen:

  1. Vastuu ihmisestä ja hyvinvoivasta yhteiskunnasta
  2. Vastuullinen talous
  3. Vastuu ympäristöstä
  4. Avoimuus ja hyvä hallinto
  5. Vaikuttavuus syntyy yhteistyöllä

Tutustu tarkemmin Arvoliittoon ja ARVO-lupaukseen.

 

Olemme osa ainutlaatuista urheiluopistoverkostoa

Urheiluopistot muodostavat osaamisyhteisön, jonka yksi keskeinen tehtävä on luoda edellytyksiä lasten ja nuorten liikkumiseen. Toteutamme tätä tehtävää kehittämällä liikunnan ja urheilun osaamista sekä järjestämällä koulutusta, tapahtumia ja leirejä.

Pitkäjänteinen vastuullisuus on urheiluopistoverkoston kaiken toiminnan ytimessä.  Urheiluopistoissa tehdään pitkäjänteistä työtä vaikuttavan hyvinvoinnin ja terveellisen arjen edistämiseksi ja rakentamiseksi. Fyysisen hyvinvoinnin ohella verkosto edistää vastuullista yhteiskuntaa ja elämäntapaa kestävän kehityksen mukaisesti.

Urheiluopistoverkoston vastuullisuusohjelmassa on sovellettu YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (Agenda2030), Olympiakomitean Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmaa ja SUEKin Urheiluopistojen antidopingohjelmaa.

Suomen innostavimmat työpaikat

Vuosittain tehtävän Eezy Flown People Power -henkilöstötutkimuksen parhaille yrityksille myönnetään Suomen innostavimmat työpaikat -tunnustus. PeoplePower®-tutkimus mahdollistaa osallistumisen Suomen innostavimmat työpaikat -kilpailuun, joka on Eezy Flown jakama tunnustus hyvästä henkilöstökokemuksesta. Tunnustuksen saavat organisaatiot, jotka ovat saaneet selkeästi keskimääräistä paremmat tulokset henkilöstötutkimuksestaan.

Kolmatta kertaa tänä vuonna 2024 tutkimukseen osallistuneen Eerikkilän saama kokonaistulos laski hieman edellisvuoden loistavasta tuloksesta (AAA), mutta ollen edelleen hyvä AA. Tuloksella Eerikkilä jatkaa yhtenä innostavimmista työpaikoista