Eerikkila_vastuullisuus-herokuva

Vastuullisesti vaikuttavaa toimintaa

Mitä vastuullisuus meille tarkoittaa?
Teemme arjen ympäristötekoja ja huolehdimme lähiluonnosta. Puhumme paikallisyhteisön puolesta. Vaalimme henkilöstömme ja asiakkaidemme hyvinvointia.

 

Vastuullisuusohjelmamme ohjaa tapaamme toimia ja auttaa meitä tekemään maailmasta paremman paikan, jossa ihmisillä on hyvä olla ja luonto saa kukoistaa.

Teemme arjen ympäristötekoja ja huolehdimme lähiluonnosta. Puolitamme hiilijalanjälkemme vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteenamme on olla päästövapaita vuodesta 2040 alkaen.

Olemme paikallisyhteisön tukipilari ja puolestapuhuja. Paikalliset kumppanimme, tavarantoimittajat ja palveluntarjoajat, ovat mukana arjessamme. Hankimme lähialueemme (27 kuntaa) yrityksiltä ensiluokkaisia raaka-aineita, tuotteita ja palveluita. Ilman heidän osaamistaan emme tulisi toimeen.

Huolehdimme asiakkaidemme hyvinvoinnista kellon ympäri. E.Way-filosofiamme mukaisesti haastamme ja autamme asiakkaitamme voimaan hyvin ja menestymään. Ajatusmaailmamme mukaan ravinto, liikunta ja uni ovat kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tärkeimmät osatekijät. Lisäksi uskomme luonnon rauhoittavaan ja tasapainottavaan voimaan. Haluamme saada aikaan pysyvän muutoksen asiakkaidemme hyvinvointiin.

Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö on meille kaikki kaikessa. Se on elinehto sille, että jaksamme tehdä työtämme, tukea toisiamme sekä kohdella ja palvella asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla. Joukkueessamme jokainen saa olla oma itsensä ja kaikki tukevat toisiaan. Jokaisella on mahdollisuus kehittää ja jakaa osaamistaan. Tällöin vahvuutemme voimistuvat ja voimme hyvin yksilöinä ja työyhteisönä.

Mitä konkreettisia tekoja teemme vastuullisuutemme eteen?

 

Oma aurinkopuistomme, jossa on yli 1400 aurinkopaneelia, tuottaa kolmanneksen sähköntarpeestamme. Tulevaisuudessa paneelien määrää on vielä mahdollisuus lisätä. Olemme myös keskustelleet, voisimmeko hankkia aurinkopuiston ympäristössä kasvavalle nurmikolle kesäksi lampaita.

Olemme myös sitoutuneet mm. vähentämään jätteen kokonaismäärää, minimoimaan ruokahävikin ja tehostamaan lajittelua kaikessa toiminnassamme. Selvitämme toiminnastamme aiheutuvat vesipäästöt, otamme käyttöön ympäristöystävälliset lannoitteet ja panostamme vettä säästäviin vesikalusteisiin. Tavoitteenamme on vähentää vedenkulutustamme 20 prosenttia vuonna 2020. Opastamme myös asiakkaitamme tilojemme vastuulliseen käyttöön.

Pyrimme hankkimaan mahdollisimman paljon raaka-aineita ja palveluita lähikunnista, paikallisilta yrittäjiltä. Vuonna 2018 hankimme viidestä lähikunnasta tuotteita ja palveluita 2,3 miljoonalla eurolla ja 27 lähialueen kunnasta yhteensä 4,2 miljoonalla eurolla. Tämän ansiosta lähialueen työllistämisvaikutuksemme oli 27 henkilötyövuotta.

Haluamme hankintojemme kautta luoda kotikulmillemme työpaikkoja ja tukea paikallista elinkeinoelämää. Lisäksi jatkuva yhteistyö tuo mukanaan laatua.

Kehitämme seuratoiminnan kautta vuosittain yli 25 000 lapsen ja nuoren hyvinvointia. Vuosittain autamme yhteensä 40 000 henkilöä voimaan ja jaksamaan paremmin.  Toimintamme terveysvaikutukset ovat vuosittain noin 3,6 miljoonaa euroa. Toimintamme perustuu huippuosaamiseen. Tuomme ammattilaisten käyttämät menetelmät ja tutkimustiedon kaikkien ulottuville. Mittaamme onnistustamme mm. asiakastyytyväisyydellä, kävijämäärillä ja asiakkaidemme hyvinvoinnin kehittymisellä. Asiakastyytyväisyyttä mittaamme NPS luvulla (suositteluindeksi), joka viimeisen tutkimuksen mukaan on 50 (Bränditutkimus 2019).

Laadimme koko Eerikkilän henkilöstölle koulutussuunnitelman sekä henkilökohtaiset kehityssuunnitelmat. Keskustelemme asioista yhdessä ja annamme palautetta. Lisäksi varmistamme, että työyhteisössämme kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti ja että arvioimme ja kehitämme toimintamme vastuullisuutta jatkuvasti. Kehitämme jatkuvasti henkilöstöjohtamistamme.

Seuraamme työyhteisömme hyvinvointia kvartaaleittain työtyytyväisyyskyselyjen ja vuosittain kehityskeskustelujen avulla. Kehitämme henkilöstöpolitiikkaamme näiden tulosten perusteella. Lisäksi Eerikkilässä toimii hyvinvointityöryhmä, joka kokoontuu aktiivisesti ja koostuu henkilöstön edustajista. Henkilöstömme työtyytyväisyys on korkea ja sitä mittaamme säännöllisesti.

 

Eerikkilä on Arvoliiton jäsen

 

ARVO on yleishyödyllinen yhdistys, jonka tärkein tehtävä on edistää yhteiskunnallisten yritysten menestystä Suomessa. ARVO auttaa jäseniään tekemään Oikein Hyvää Bisnestä. Se tarkoittaa liiketoimintaa seuraavin periaattein:

  • OIKEIN. Jäsenten toiminta on arvolähtöistä ja eettisesti tinkimätöntä. Tästä osoituksena jäsenet ovat sitoutuneet ARVO-lupaukseen, jossa sitoudutaan yhteiskunnalliseen ja vastuulliseen toimintatapaan.
  • HYVÄÄ. Yhteiskunnallisten yritysten toiminta täytyy voida konkreettisesti osoittaa vaikuttavaksi ja luvattua hyvää tuottavaksi. ARVO auttaa jäseniään mittaamaan vaikuttavuuttaan ja kertomaan tekemästään hyvästä niin, että myös rahoittajat ja asiakkaat ymmärtävät sen arvon.
  • BISNESTÄ. Yhteiskunnallisen yrityksen liiketoiminnan täytyy olla kannattavaa, jotta se voidaan toteuttaa kestävästi. ARVO auttaa jäseniään tekemään hyvän tekemisestä kilpailuedun. 

ARVO-lupauksemme on liiketoiminnan eettisyystakuu

 

Arvoliiton jäsenenä olemme sitoutuneet myös ARVO-lupaukseen:

  1. Vastuu ihmisestä ja hyvinvoivasta yhteiskunnasta
  2. Vastuullinen talous
  3. Vastuu ympäristöstä
  4. Avoimuus ja hyvä hallinto
  5. Vaikuttavuus syntyy yhteistyöllä

Tutustu tarkemmin Arvoliittoon ja ARVO-lupaukseen.