Eerikkilä-oheisohjelmat-lipunryöstö

Teemme arjen ympäristötekoja ja huolehdimme lähiluonnosta

Puolitamme hiilijalanjälkemme vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteenamme on olla päästövapaita vuodesta 2040 eteenpäin. Turvaamme lähiluontomme puhtauden ja monimuotoisuuden.

Ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi on tehtävä kaikki mahdolliset toimet, niin suuret kuin pienet. Me haluamme tehdä kaikkemme ilmasto- ja ympäristövaikutustemme minimoimiseksi.

Käytämme toiminnassamme resursseja vain sen verran kuin on tarpeen

Tehostamme jatkuvasti energian, veden ja materiaalien (mm. rakennusmateriaalit, kemikaalit, paperi) käyttöä sekä vähennämme omasta matkustamisestamme aiheutuvia päästöjä. Energian-kulutuksestamme aiheutuvien päästöjen pienentämiseksi lisäämme uusiutuvan energian osuutta. Saamme puhdasta energiaa omasta aurinkovoimalastamme.

Oma aurinkopuistomme, jossa on yli 1400 aurinkopaneelia, tuottaa kolmanneksen sähköntarpeestamme. Tulevaisuudessa paneelien määrää on vielä mahdollisuus lisätä.

Olemme myös sitoutuneet mm. vähentämään jätteen kokonaismäärää, minimoimaan ruokahävikin ja tehostamaan lajittelua kaikessa toiminnassamme. Selvitämme toiminnastamme aiheutuvat vesipäästöt, otamme käyttöön ympäristöystävälliset lannoitteet ja panostamme vettä säästäviin vesikalusteisiin. Tavoitteenamme on vähentää vedenkulutustamme 20 prosenttia vuonna 2020. Opastamme myös asiakkaitamme tilojemme vastuulliseen käyttöön.

Lähiluonnon hyvinvointi on Eerikkilän peruskivi

Puhdas luonto antaa meille voimaa ympäristötekojemme toteuttamiseen. Samalla se luo Eerikkilässä vieraileville iloa ja hyvinvointia, joka päivä. Me pidämme huolta siitä, että minimoimme toimintamme haitalliset vaikutukset ympärillämme olevaan upeaan luontoon ja varmistamme, että se pysyy monimuotoisena.

Huomioimme vastuullisuuden hankinnoissamme

Aina, kun hankimme uutta, pohdimme eurojen lisäksi hankintojemme vaikutuksia ympäristöön ja ihmisiin. Lopulliset päätökset tehdään elinkaarivaikutusten perusteella.

Green Key ohjaa kohti kestävämpää matkailua

Meille on myönnetty Green Key-sertifikaatti toukokuussa 2021 osoituksena vastuullisesta majoitus- ja matkailuliiketoiminnasta. Green Key -sertifikaatti on maailman johtava matkailualan ympäristömerkki. Merkin saanut majoituskohde on sitoutunut henkilöstön ja asiakkaiden ympäristötietoisuuden kasvattamiseen, energian- ja vedenkäytön tehostamiseen ja majoitustoiminnan ympäristörasituksen pienentämiseen. Green Key -sertifioidun kohteen tulee täyttää kaikki Green Key -ympäristökriteerien pakolliset kohdat sekä raportoida hakemuksessaan ympäristötyöstään. Ohjelmaan kuuluu paikan päällä tehtävät auditoinnit, jotka tehdään alussa vuosittain ja sen jälkeen kolmen vuoden välein. Merkin myöntää hakemuksen ja auditointiraportin perusteella ympäristönsuojelun, matkailu- ja majoitusalan sekä yritysvastuun asiantuntijoista koostuva Green Key -tuomaristo.

Green Key toimiamme:

  • Olemme tehneet vedensäästöön tähtääviä toimenpiteitä asiakastilojen suihkuihin ja hanoihin
  • Kasvatamme vuosittain lähiruoan osuutta
  • Kiinnitämme huomioita ruokahävikin pienentämiseen mm. suunnittelulla, ylijäävän ruoan hyödyntämisellä sekä asiakasviestinnällä
  • Olemme parantaneet kierrätysmahdollisuuksia. Asiakkaille löytyy jätepiste, missä voi lajitella eri jätteet (bio, kartonki, metalli ja lasi)
  • Kasvatamme asiakkaiden ympäristötietoutta viestimällä omista toimenpiteistämme ja kannustamalla osallistumaan säästötoimenpiteisiin
  • Kasvatamme henkilöstömme ympäristötietoutta vuosittaisilla koulutuksilla ja kertomalla omasta vastuullisuustyöstä henkilöstötilaisuuksissa säännöllisesti
  • Olemme vaihtaneet pesuaineet, pehmopaperit ja toimistopaperit ympäristöystävällisiin vaihtoehtoihin
  • Kertakäyttöastioiden käytön minimoimiseksi, emme enää toimita kokoustarjoiluja eri kokoustiloihin. Sen sijaan katamme kahvitorin ravintolaamme. Ravintolaan siirtyessä asiakas saa samalla pienen vireystilaa parantavan jaloittelutauon keskelle kokouspäivää.
  • Kannustamme asikkaitamme liikkumaan upeassa lähiluonnossamme, mutta tekemällä sen kuitenkin vastuullisesti, luontoa ja muita retkeilijöitä kunnioittaen.

Eerikkilän aurinkopuisto. Kuva: Lassi Puhtimäki