E.Way -filosofia tukee kokonaisvaltaista kehittymistä

12.03.2021

Olemme Eerikkilässä luoneet kokonaisvaltaisen kehittymisen prosessin E.Wayn, joka perustuu vuosien aikana keräämäämme dataan ihmisen kokonaisvaltaisesta kehittymisestä. E.Way määrittelee tapamme ajatella, toimia ja palvella. Se on osa kulttuuriamme ja ohjaa osaamistamme kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kehittämiseen ja menestyksen mahdollistamiseen.

Eerikkilän urheilun ja koulutuksen johtaja Hannele Forsman kertoo videolla lisää E.Way -filosofiasta, sen osa-alueista sekä osa-alueiden kehittymisen mittaamisesta.

Mikä on E.Way -filosofia?

E.Way on kokonaisvaltaisen kehittymisen ja hyvinvoinnin konsepti. E.Way pitää sisällään kuusi osa-aluetta; taidot, fyysinen, psyykkinnen, sosiaalinen, palautuminen ja ravinto. Näiden osa-alueiden tasapaino on E.Wayn tärkein asia. Sitä tukemassa on kehittymisen matka, jonka avulla voidaan asettaa tavoitteita eri osa-alueille, luoda suunnitelma konkreettisine askeleineen, toteuttaa sitä ja seurata kehittymistä sekä sitä kautta saada onnistumisia arjessa, kun ihminen huomaa saavansa onnistumisia.

Kokonaisuus koostuu kuudesta osa-alueesta

E.Wayn osa-alueista taidot kuvastavat työn tai urheilun lajikeskeisiä taitoja, jotka mahdollistavat menestymisen tai kehittymisen omassa työssään tai lajissaan. Fyysinen puoli vastaa fyysisen kunnon eri osa-alueita, kuten voimaa, nopeutta ja kestävyyttä. Olennaista on työn vaatimukset, jotka määrittävät minkälaisia fyysisiä ominaisuuksia tarvitaan.

Psyykkinen osa-alue kuvastaa itseluottamusta ja motivaatiota suorituksen taustalla.

Sosiaalinen osa-alue pitää sisällään mm. vuorovaikutustaidot ja kyvyn toimia ryhmässä sekä johtaa itseään ja muita. Tähän liittyy myös se, miten pystyy toimimaan osana tiimiä.

Palautumiseen liittyy tärkeimpänä asiana uni, mutta myös muita miellyttäviä asioita, jotka lisäävät omaa palautumista. Niitä voivat olla myös fyysisesti palauttavat harjoitukset.

Ravinto pitää sisällään sen terveellisen ravinnon, joka tukee kehittymistä eri osa-alueilla. Palautuminen ja ravinto yhdessä mahdollistavat kehittymisen muilla osa-alueilla.

E.Wayn osa-alueista taidot, fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen voidaan nähdä suorituksen osa-alueina ja niitä pyritään kehittämään siihen suuntaan, mitkä lajin taitojen vaatimukset ovat. Palautuminen ja ravinto ovat tukitoimia neljälle edelliselle, jotka mahdollistavat kehittymisen.

Mittaaminen olennaista

E.Wayn eri osa-alueiden mittaaminen on täysin olennaista. Fyysisellä puolella mittaaminen on kaikista helpointa. Sitä voidaan mitata konkreettisesti vaikka erilaisilla kuntotesteillä ja esimerkiksi kestävyyden, voiman tai nopeuden tilaa voidaan mitata.

Taidoissa lajin tai työn vaatimukset määrittävät oman lajin huipputaidot. Esimerkiksi joukkuepalloilussa peli on varsinainen suoritus, jossa taitoja mitataaan. Sitä voidaan pilkkoa edelleen pienempiin lajitaitoihin.

Psyykkinen ja sosiaalinen osa-alue ovat sellaisia, joita voidaan tarkkailla työn tai pelin aikana. Niiden mittaaminen suoraan lukuina on hankalampaa. Niitä voidaan kuitenkin mitata erilaisten arviointien ja itsearviointien kautta ja sitä kautta päästä viemään asioita eteenpäin.

Palautumiseen on olemassa paljon erilaisia mittareita, joilla voidaan mitata esimerkiksi unen määrää ja laatua. Lisäksi erilaisilla yksinkertaisilla mittareilla ja itsearvioinneilla voidaan arvioida esimerkiksi omaa palautumista.

Ruokapäiväkirjan ja erilaisten laskentaohjelmien kautta voidaan laskea, miten ruoka ja ravinto palvelee kokonaisuutta.

Miksi E.Way?

E.Wayn avulla meillä on entistä paremmat mahdollisuudet tukea ja auttaa meidän asiakkaita voimaan hyvin ja menestymään.

E.Way -filosofia Eerikkilä

E.Way -filosofia

Kun sinä päätät lähteä matkaan, me autamme sinua voimaan hyvin, kehittymään ja menestymään.

MAAJOUKKUETIE Salibandyliitto ja Eerikkilä

Salibandyn MAAJOUKKUETIE

Myös Salibandyliiton MAAJOUKKUETIE toteutetaan E.Way -filosofian mukaisesti.

Aiheeseen liittyviä kirjoituksia

Eerikkilälle sekä Green Key että Sustainable Travel Finland jatkosertifikaatit

04.07.2024 | Uutinen, Vastuullisuus