Eerikkilä ja LHKK järjestävät yhdessä luonto- ja matkailualan koulutusta

17.06.2020

Eerikkilä Sport & Outdoor Resort ja Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä yhdistävät voimansa luonto- ja matkailualan koulutusten kehittämiseksi Kanta-Hämeessä. Yhteistyön avulla vahvistetaan koulutusten vetovoimaisuutta ja matkailualan elinvoimaa seutukunnalla.

Luontoalan ammattitutkinnon käytännön koulutus toteutetaan jatkossa tiiviissä yhteistyössä Eerikkilän ja Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä (LHKK) kesken. LHKK tarjoaa lisäksi matkailualan sekä luonto- ja ympäristöalan koulutusta.

”Luonto- ja matkailualan koulutuksen kehittäminen yhdessä vahvistaa seudullista elinvoimaa ja tuo molempien kumppaneiden koulutuksiin uudenlaista osaamista ja resurssia. Yhteistyötä on valmisteltu koko ajan samansuuntaisilla ajatuksilla ja tavoitteilla ja asia on edennyt ripeästi yhteisen tahtotilan ja näkemyksen ansiosta. Tavoitteena on ollut myös löytää keinoja toimia resurssiviisaasti meidän molempien näkökulmasta”, Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän yhtymäjohtaja Maaria Silvius sekä Eerikkilän toimitusjohtaja Petri Jakonen kertovat.

Koulutusyhteistyö tulee antamaan uudenlaista synergiaa luonto- ja eräopaskoulutuksen sekä matkailualan tutkintojen kesken. Yhteistyöstä hyötyvät sekä opiskelijat, oppilaitokset että seudun elinkeinoelämä.

”Tämä mahdollistaa molempien oppilaitosten opiskelijoille aiempaa laajemman koulutustarjonnan. Lisäksi pystymme tukemaan opettajien ammatillista yhteistyötä ja osaamisen kehittämistä entistä monipuolisemmin”, Silvius sanoo.

Luontoalan ammattitutkinto on ollut Eerikkilässä erittäin vetovoimainen koulutus, johon on ollut aina hakijoita moninkertaisesti aloituspaikkoihin nähden.

”Tämän säilyttämiseksi meidän on kyettävä jatkuvasti kehittymään ja tarjoamaan uusia mahdollisuuksia. Yhteistyömme ansiosta meillä on nyt siihen leveämmät hartiat”, Jakonen näkee.

”Vetovoimaisuuden taustalla ovat innostuneet ja ammattitaitoiset opettajat, käytännönläheinen opetus sekä poikkeuksellinen oppimisympäristö Hämeen Luontokeskuksella ja sen lähiympäristöissä.”

Seuraavat luonto- ja matkailualan koulutukset alkavat syksyllä 2020. Luontoalan ammattitutkinnon koulutus toteutetaan jatkossakin pääsääntöisesti Hämeen Luontokeskuksella, Eerikkilässä sekä muissa opiskelua tukevissa ympäristöissä.

Luonto- ja matkailualan koulutuksen kehittämisen lisäksi Eerikkilä ja LHKK ovat rakentaneet kevään aikana myös aiempaa tiiviimmän yhteistyömallin, jossa Eerikkilä tarjoaa työssäoppimispaikkoja systemaattisesti ja kokonaisvaltaisesti LHKK:n opiskelijoille.

Aiheeseen liittyviä kirjoituksia

Eerikkilälle sekä Green Key että Sustainable Travel Finland jatkosertifikaatit

04.07.2024 | Uutinen, Vastuullisuus