Eerikkilä panostaa esihenkilöiden osaamiseen – Lähiesimiestyön ammattitutkinto lisäsi osaamista ja kehitti yhteisiä toimintatapoja

13.06.2024

Eerikkilän eri toimintojen vastaavat ja esihenkilöt juhlivat yhdessä lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittamista. Eerikkilä mahdollisti esihenkilöiden kouluttautumisen työnteon ohessa ja halusi näin tukea esihenkilötyöhön yleisesti kohdistuvia kasvavia odotuksia niin työnantajan kuin henkilöstön suunnalta. 

Henkilöstökokemus on Eerikkilälle tärkeä asia ja sen kehittymiseksi on asetettu seurattavia tavoitteita. Ihmisten ja kulttuurin johtaminen on myös yksi Eerikkilän strategian valinnoista. Esihenkilöiden rooli henkilöstökokemuksessa on keskeisessä roolissa ja siksi Eerikkilä panostaa esihenkilöiden tukemiseen ja osaamisen kehittämiseen. 

Lähiesimiestyön ammattitutkinnon koulutuskumppaniksi valikoitu paikallinen Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä. Puolitoista vuotta kestäneessä koulutuksessa perehdyttiin esihenkilö- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen, harjoiteltiin haastavien tilanteiden kohtaamista, palautteen antamisen ja vastaanottamisen taitoja sekä työn kehittämiseen ja muutoksen johtamiseen liittyviä kokonaisuuksia. Lisäksi koulutukseen sisältyi työlainsäädäntöön tutustumista ja jokainen osallistuja teki työhön liittyvän kehittämistehtävän,  

”Yhteinen aika ja keskustelut koulutuksen aikana olivat erityisen arvokkaita. Ne muokkasivat käsitystämme esihenkilötyöstä ja suunnasta, johon haluamme sitä kehittää. Koulutus auttoi meitä tunnistamaan kehityskohteita omasta toiminnastamme”, kertoo Eerikkilän Ihmisten ja kulttuurin johtaja Sirpa Korkatti 

Hänen kokemuksensa mukaan koulutus palveli myös sisäistä yhteistyötä. 

“Käytännössä kaikki osallistujat ovat palautteissaan kertoneet, että koulutuksen merkittävin anti liittyi toisten työn ja toimenkuvien sekä tiimien työn parempaan ymmärtämiseen. Asiakaskokemuksemme keskeinen tekijä on toimintojen ja palveluiden välinen sisäinen yhteistyö ja on hienoa, että koulutuksella on ollut vaikutusta myös siihen.” 

 

Työkaluja arkeen 

 

Vastaanoton palvelumestari ja tiimin lähiesihenkilönätoimiva Reetta Kuusisto sanoo koulutuksen suurimman annin olleen uusien työkalujen löytäminen päivittäiseen arkeen. 

“Opin myös tuntemaan itseäni ja toimintatapojani paremmin ja sain paljon ajatuksia työhön”, Kuusisto lisää. 

Hän teki kehittämistehtävänään vastaanoton perehdytysmateriaalin tiimille ja itselleen. Materiaali palvelee koko tiimiä myös jokapäiväisessä käytössä.

“Se auttaa meitä hallitsemaan ja löytämään helpommin erilaisia tiedostoja, joita käsittelemme aika paljon.” 

Olosuhdepalvelujen palvelumestari Markku Heinonen kokee koulutuksen lisänneen merkittävästi ymmärrystä muiden toimintojen työstä.  

“Varsinkin kaikkien kehittämistehtävien näkeminen ja kuuleminen oli tosi opettavaista ja niistä sai itselle tärkeää tietoa, josta voi viedä jotain myös oman tiimin arkeen”, tiiminsä lähiesihenkilönä toimiva Heinonen sanoo. 

Omana kehittämistehtävänään Heinonen suunnitteli kiinteistöhuollon vuosikellon helpottamaan tärkeiden huoltotöiden aikatauluttamista. 

“Vuosikello on tehty, mutta käytännön työ alkaa vasta. Nyt on huolehdittava, että viemme vuosikellon aidosti arkeen ja pidämme sitä myös ajan tasalla.” 

 

Eerikkilä on yksi Suomen innostavimmista työpaikoista. Voit myös tutustua Eerikkilään työpaikkana.  

Laitosmiehet Eerikkilä

Sinustako eerikkiläläinen?

Aiheeseen liittyviä kirjoituksia

Eerikkilälle sekä Green Key että Sustainable Travel Finland jatkosertifikaatit

04.07.2024 | Uutinen, Vastuullisuus