Eerikkilälle sekä Green Key että Sustainable Travel Finland jatkosertifikaatit

04.07.2024

Tunnustuksena vastuullisuustyöstämme meille myönnettiin kesäkuussa 2024 sekä Green Key että Sustainable Travel Finland (STF) jatkosertifikaatit.

Green Key -sertifioidun kohteen tulee täyttää kaikki Green Key -ympäristökriteerien pakolliset kohdat sekä raportoida hakemuksessaan vastuullisuustyöstään. Vuosittain uusittavan sertifikaatin ohjelmaan kuuluu paikan päällä tehtävät auditoinnit, jotka tehdään alussa vuosittain ja sen jälkeen kolmen vuoden välein. Sertifioitu yritys sitoutuu jatkuvasti lisäämään toimintansa sosiaalisia ja taloudellisia hyötyjä sekä minimoimaan ympäristökuormitustaan.

Jotta matkailuelinkeino pystyy vastaamaan muuttuvaan kysyntään ja kasvamaan jatkossakin, on kehityksen oltava kestävää. Tätä varten Visit Finland kehitti matkailuyrityksille ja -alueille tarkoitetun Sustainable Travel Finland -ohjelman ja sillä saavutettavan Sustainable Travel Finland -merkin. Merkin saaneet yritykset ovat huomioineet toiminnassaan niin ekologisen, sosiaalisen, kulttuurisen kuin taloudellisenkin kestävyyden. Sustainable Travel Finland -merkin saanut kohde täyttää merkille asetetut kriteerit, ja sen käyttöoikeus on osoitus arvokkaasta ja pitkäjänteisestä työstä kestävän matkailun eteen. Merkki kertoo yrityksen vastuullisuudesta sekä siitä työstä, jota vastuullisuuden eteen tehdään.

Ensimmäistä kertaa sekä Green Key että STF – sertifikaatit myönnettiin Eerikkilälle vuonna 2021.

Hienoa, että olitte löytäneet toimenpiteillenne numeraalisia mittareita. Kehittymistänne on helppo seurata! Oli myös mukava lukea, kuinka olette edistäneet yhteistyötä ja sosiaalista hyvinvointia nuorten jalkapalloturnauksen kautta.

Visit Finland / Sustainable Travel Finland

Lue lisää vastuullisuusohjelmastamme.

Aiheeseen liittyviä kirjoituksia