Kestävän liiketoiminnan lähettiläs Pasi Rinne: ”Vastuullisenkin liiketoiminnan on oltava kannattavaa”

09.07.2021

Kestävän liiketoiminnan konsultointipalveluita tarjoavan Gaia Consultingin perustaja Pasi Rinne on aidosti huolissaan ilmastonmuutoksesta sekä luonnon monimuotoisuuden riittävyydestä lähitulevaisuudessa. Kuva: Lassi Puhtimäki

 

Kestävän liiketoiminnan konsultointipalveluita tarjoavan Gaia Consultingin perustaja Pasi Rinne on aidosti huolissaan ilmastonmuutoksesta sekä luonnon monimuotoisuuden riittävyydestä lähitulevaisuudessa. ”Viimeistään 20 vuoden päästä meidän on elettävä hiilineutraalissa maailmassa ja luonnon monimuotoisuuden katoamisen kiihtyminen pitää saada nopeasti pysäytettyä”, Rinne sanoo.

Pasi Rinne kiinnostui ilmastoasioista jo opiskeluaikoina. Hiljattain Swecolle koko osakekantansa myyneen Gaian hän perusti vuonna 1993 yhdessä Juha Vanhasen kanssa. Matkan varrella Rinne on johtanut kahdeksan vuotta YK:n ympäristötyötä sota- ja katastrofialueilla sekä toiminut ympäristöministeriössä ministeri Pekka Haaviston neuvonantajana.

YK:n vuosien aikana hän kohtasi lukuisia sotien ja katastrofien runtelemia ihmisiä, joiden toivo elämästä oli pitkälti muiden tarjoaman avun varassa. Rinne sanoo oppineensa, miten paljon enemmän ihmisiä voitaisiin auttaa ennaltaehkäisevällä työllä katastrofiavun sijaan.

”Jälleenrakennuksessa valtava inhimillinen kärsimys kohtaa sen toisen maailman, joka haluaa kovasti auttaa. Mutta auttaminen voi olla vaikeaa, kun avustusoperaatiot ovat huonosti johdettuja ja koordinoituja”, Pasi Rinne toteaa.

”Apu olisi sunnattoman paljon vaikuttavampaa, jos isompi osa avusta käytettäisiin näiden alueiden ennaltaehkäisevään työhön, kuten koulutukseen tai infran rakentamiseen. Näin esimerkiksi maanjäristysten vaikuttavuus alueille olisi paljon pienempi.”

Monipuolisen ja pitkän uran tuomalla näkemyksellään Pasi Rinne näkee suomalaisyritysten osaavan jo melko hyvin kantaa oman osansa vastuullisuustalkoissa. Samalla hän muistuttaa, että vastuullisenkin liiketoiminnan täytyy olla kannattavaa ja tuottaa hyötyjä yritykselle.

”Meidän on löydettävä ratkaisuja, jotka kääntävät ilmastonmuutoksen ja luontokadon tuomat vaikeudet mahdollisuuksiksi. Meidän työmme Gaiassa on löytää kullekin asiakkaallemme sopiva tapa sopeutua tähän käsillä olevaan kestävyyshaasteeseen ja vääjäämättömään muutokseen.”

Erinomaisena esimerkkinä kannattavasta vastuullisesta liiketoiminnasta Rinne mainitsee Nesteen.

”Nesteen liikevaihdosta noin 30 prosenttia tulee biopolttoaineiden myynnistä, mutta se tuottaa jo 75 prosenttia yrityksen voitosta.”

Vastuullisuus osana yrityksen tarinaa

Pasi Rinne sanoo lukuisten tutkimusten ympäri maailmaa osoittavan, että kuluttajat haluavat hankkia kestävämpiä vaihtoehtoja. Vastuullisten tuotteiden ja palveluiden myynnissä on kuitenkin haasteensa.

”Ihmiset olettavat, että kestävämpi vaihtoehto löytyy siitä samasta kaupasta aiemmin käytetyn vaihtoehdon kanssa. Heidän kuitenkin kokevat, että on vaikea tietää, mikä tarjolla olevista vaihtoehdoista oikeasti on kestävää.”

Jos vastuullisuudesta ei osata kertoa asiakkaalle helposti ja nopeasti, vastuullisuus ei tuota liiketoimintahyötyä eikä yhteiskunnallista arvoa. Hän muistuttaa, että vastuullisuutta vaalivan yrityksen voima piilee ihmisten eteenpäin kertomissa tarinoissa.

”Kun Eerikkilään tulee jalkapallojoukkue, tulisi kymmenessä sekunnissa pystyä kertomaan, että tämä on maailman paras paikka liikkumiselle ja oppimiselle. Samaan hetkeen kannattaisi lisätä, että tiesitkö, että meillä on myös aurinkovoimala ja käytämme ravintolassamme mahdollisimman paljon lähituottajien raaka-aineita”, Rinne ohjeistaa.

Vastuullisilla teoilla voidaan kilpailla myös työvoimasta. Rinne mainitsee Kotipizzan, jonka tahtotilana oli tehdä maailmasta parempi pitsa kerrallaan. Yritys huomasi vastuullisuustyön vaikuttavan positiivisesti franchising-yrittäjien ja työntekijöiden sitoutuneisuuteen.

”Ne, jotka kokivat Kotipizzan vastuullisuuden omakseen, sitoutuivat hyvin yrityksen muihinkin toimintamalleihin.”

Rinne kannustaa suomalaisyrityksiä hyödyntämään rohkeasti osaamistaan ja ottamaan siitä hyödyn irti.

”Suomessa otetaan usein turpaan siinä, että vastuullisuustoimia ei osata hyödyntää. Mutta kilpailun koventuessa on mietittävä, mikä on se meidän tarina, jonka haluamme kertoa. Kun se on kristallisoitu hyvin, sitä on kiva toistaa eteenpäin.”

Gaia hyödyntää omassa tarinnassaan ilmastopositiivisuuttaan.

”Olemme laskeneet toimintamme ilmastovaikutukset, pienennämme niitä systemaattisesti ja kompensoineet omat ilmastopäästömme kaksinkertaisesti. Tämä on pieni yksityiskohta, mutta se konkretisoi aina asiaa hyvällä tavalla ihmisille.”

 

Lasten hyvinvointi huolena

Lasten liikkumattomuus ja hyvinvointi on yksi Pasi Rinteen suurista huolenaiheista. Samalla hän muistuttaa, ettei se ole kenenkään syy. Hän kuitenkin peräänkuuluttaa niin vanhempien kuin lapsia liikuttavien tahojen vastuullisuutta.

”Jotta perheisiin tulee hyviä käytäntöjä, niitä pitää tulla myös isojen liikuttajien joukkoon, seuroihin. Ja jotta seurat osaavat tehdä työnsä entistä paremmin, niille on tarjottava koulutusta”, Rinne sanoo ja jatkaa:

”Tarvitaan ymmärrystä kokonaisvaltaisuudesta. Jalkapallovalmentajan on hyvä tietää, miten pelataan jalkapalloa, mutta seurassa täytyy olla osaamista myös muista hyvinvointiin vaikuttavista osatekijöistä, kuten ravinnosta ja levosta.”

Tässä kohdassa Eerikkilän tekemä työ konkretisoituu.

”Eerikkilää tarvitaan mahdollistamaan seurojen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin osaamisen kehittyminen. Jotta sen voi tehdä kannattavasti, tarvitaan myös yritysasiakkaita. Lähtökohtaisesti jokaista yritystä tulisi kiinnostaa, miten sen työntekijät voivat. Koska kun työntekijät voivat hyvin, yritys menestyy paremmin.”

Omasta hyvinvoinnistaan Pasi Rinne pitää huolta nauttimalla puhtaasta ilmasta ja liikkumalla luonnossa. Niin golf, hiihto kuin lenkkeily ovat hänelle mieluista ajanvietettä.

”Olen siinä mielessä helppo ihminen, että tiedän olevani mukavampi ja ajattelevani vähän terävämmin, jos saan tarpeeksi liikuntaa ja unta.”


Mitä vastuullisuus tarkoittaa Eerikkilässä?

Vastuullinen Eerikkilä from Eerikkilä TV on Vimeo.

Eerikkilän vastuullisuusteemat 800x600

Mitä vastuullisuus meille tarkoittaa?

Aiheeseen liittyviä kirjoituksia