Tietojärjestelmän avulla kohti urheilun huippua

29.10.2021

Turun ammattikorkeakoulu aloitti syyskuussa Eerikkilä Sport & Outdoor Resortin MyE.Way -tietojärjestelmän teknisenä ylläpitäjänä ja kehittäjänä. Tietojärjestelmä on ollut olemassa jo kauemmin, ja sen ylläpitäjyyden ja kehittämisen siirto Turun AMK:lle on osa Eerikkilän ja Turun AMK:n laajempaa yhteistyösopimusta.

MyE.Way -tietojärjestelmä on pelaajakehitystä tukeva tietojärjestelmä, jota käytetään Eerikkilässä jalkapallon ja salibandyn lajiliitoissa ja seuroissa valmennustoimintaa tukevana työkaluna. Tietojärjestelmään kerätään tietoa muun muassa harjoittelusta, hyvinvoinnista, fyysisestä ja taidollisesta suorituskyvystä sekä psyykkisistä ominaisuuksista.

Kerätyllä datalla valmentajat voivat tehdä parempia päätöksiä valmentamisen suunnittelutyössä. MyE.Way -tietojärjestelmään on kertynyt dataa noin kymmenen vuoden ajalta, ja nyt Turun AMK tutkii yhdessä Eerikkilän kanssa mahdollisia muita tapoja hyödyntää saatua dataa.

“Kun kehitämme tietojärjestelmää, saamme kerättyä tietoa vaikkapa johtamisen tueksi. Eli jos puhutaan yksittäisen urheilijan kehittymisestä, niin sen kehittymisen seuraamisen tueksi meidän pitää kehittää myös sitä, miten tietoa kerätään, minkälaista se on ja miten tietoa voidaan aktiivisesti hyödyntää”, selventää terveysteknologian tutkimusvastaava Elina Kontio Turun ammattikorkeakoulusta.

Saadun tiedon avulla voisi olla mahdollista kehittää vammapreventiota, eli tiedolla ja sen paremmalla hyödyntämisellä voisi lisätä urheilijan terveyttä ja vähentää yksittäisen urheilijan loukkaantumisia.

“Se on yksi näkökulma. Järkevällä terveysdatan keräämisellä ja harjoittelun sekä rasitusten seurannalla pyritään löytämään oikeita kohtia, jolloin täytyy oikeasti ohjata harjoittelua niin, ettei synny vammoja”, sanoo liikkuva ja toimintakykyinen lapsi ja nuori -tutkimusryhmän tutkimusvastaava Niina Katajapuu.

Tietojärjestelmän kehittämistyöhön osallistuu laaja joukko terveysteknologian tutkimusryhmän toimijoita sekä tieto- ja viestintäteknologian opiskelijoita.

“Alkuvaiheessa keskityttiin erityisesti tiedon eheyteen, tietokantaratkaisuihin sekä tiedon käytettävyyteen”, kertoo projekti-insinööri Tero Vahanne.

Valmentajille valmentamisen avuksi

MyE.Way voidaan ymmärtää valmennuksen toiminnanohjausjärjestelmäksi, joka on päivittäisessä tai vähintäänkin viikoittaisessa käytössä.

Eerikkilän tutkimus- ja kehitysjohtajan Mikko Pohjolan mukaan hankkeella on keskeinen merkitys Eerikkilälle.

“Meillä on kaksi strategista kumppania, Suomen Salibandyliitto ja Suomen Palloliitto. Autamme lajiliittoja kehittämään pelaajia, ja osaamisen kehittämisen laajassa mielessä valmentajien kehittäminen ja kouluttaminen edistävät lajien kehittymistä. MyE.Way -järjestelmänä on keskeinen, sillä sen tietopalvelupuoli mahdollistaa tiedon keruun, käsittelyn ja tarjolle laittamisen. Järjestelmän käytön myötä kertyy paljon arvokasta tietoaineistoa, jonka avulla voidaan tehdä monenlaista tutkimusta”, sanoo Pohjola.

Turun ammattikorkeakoulun valinta MyE.Way -tietojärjestelmän ylläpitäjäksi ja kehittäjäksi oli Eerikkilälle helppo.

“Olemme itse oppilaitos, jolla on kaupallisen toiminnan puoli sivistyspuolen lisäksi. Nyt kun myös kumppanina on tutkimus- ja kehityslaitos, jolla on kaupallisen toiminnan puoli, on helpompi luoda toimi, jossa luodaan kehitystoimintaa, koulutustoimintaa ja business-henkistä yhteistyötä”, sanoo Pohjola.

Kohti huippua

Kokonaisuudessaan MyE.Wayn avulla autetaan etenkin pelaajia ja myös valmentajia kehittymään kohti kansainvälistä huipputasoa.

“Mutta suurempi vaikutus näissä on se, että lajien suuren harrastajamäärän vuoksi meillä on enemmän liikkujia, jotka voivat tämän avulla tulla paremmin tietoiseksi kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja ottaa opit jokapäiväiseen käyttöön. Näin saisimme enemmän ihmisiä, joilla on paremmat edellytykset elää tervettä elämää ja nauttia liikunnasta. Ja kun maassa on suurempi joukko tällaisia nuoria, on meillä enemmän edellytyksiä siihen, että osasta näistä nuorista tulisi huippuja. Teemme siis huippu-urheilun suuntaista työtä, joka tukee myös lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja liikunnan edistämistä”, toteaa Pohjola.

FAKTA

Turun AMK:n Tekniikan ja liiketoiminnan sektorin Terveysteknologian tutkimusryhmä on päävastuullinen MyE.Way -tietojärjestelmän kehittäjä ja ylläpitäjä. Kehittämistyössä on mukana Terveyden ja hyvinvoinnin sektorin Liikkuva ja toimintakykyinen lapsi ja nuori -tutkimusryhmä.

Laajempaa lasten ja nuorten liikunnan kehittämistyötä ja tutkimusta tehdään syksyllä aloittaneessa lasten ja nuorten liikunnan osaamiskeskuksessa.

Osaamiskeskuksessa ovat mukana Turun ammattikorkeakoulun lisäksi Turun yliopisto, Paavo Nurmi -keskus, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri, Turun kaupunki ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Keskus toimii Paavo Nurmi -keskuksen yhteydessä. Osaamiskeskus on osa Turun Terveyskampus HCT 2.0 -hanketta.

Teksti: Siiri Welling / Turun ammattikorkeakoulu

Lue lisää:

Eerikkilän tutkimus- ja kehitysjohtaja Mikko Pohjola

Jatkuva tiedon keräys tärkeää

Eerikkilän tutkimus- ja kehitysjohtaja Mikko Pohjola alleviivaa Eerikkilän tutkimustoiminnan perustuvan ennen kaikkea siihen, että kerättyä tietoa osataan hyödyntää ja näin perustaa tekeminen faktoihin.

Aiheeseen liittyviä kirjoituksia