Vapaa-aika-Luontoliikkujalle-isokuva-Eerikkilä

Erä- ja luonto-opastuksen osaamisala

Oletko kiinnostunut luonnosta ja harkinnut siitä jopa ammattia tai lisäosaamista muille ammattialoille? Erä- ja luonto-opas osaa suunnitella ja toteuttaa turvallisesti luonnossa tapahtuvia opastuksia ja tapahtumia. Hänellä on valmiudet toimia monenlaisissa opastustilanteissa sekä ohjelmapalvelujen tehtävissä kaikkina vuodenaikoina.

Erä- ja luonto-opas osaa toimia erä- ja luontoympäristössä, suunnitella, valmistella ja toteuttaa turvallisesti luonnossa tapahtuvia opastuksia ja tapahtumia erilaisille asiakasryhmille. Hänellä on valmiudet soveltaa luonnontuntemustaan ja huolehtia ryhmän turvallisuudesta.

Erä- ja luonto-opas voi työskennellä itsenäisenä yrittäjänä tai hakeutua luonto- ja ohjelmapalveluyrityksen palvelukseen. Erä- ja luonto-opaskoulutus antaa myös erinomaista lisäosaamista aikaisemmin hankitun ammatin omaaville.

Opintoja järjestetään Eerikkilä Sport and Outdoor Resortissa, Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän Forssan ammatti-instituutin oppimisympäristöissä, Ruostejärven virkistysalueen ympäristössä sekä muissa lähiseudun luontokohteissa. Eerikkilän välittömässä läheisyydessä sijaitsee kaksi upeaa kansallispuistoa, Torronsuon ja Liesjärven kansallispuistot. Koulutus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Eerikkilän ja Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän (LHKK) kesken.

Käytännön koulutus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Eerikkilän ja Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän (LHKK) kesken.

Tutkinnon suorittaminen

Tutkinnon suorittaminen henkilökohtaistetaan jokaisen opiskelijan osalta. Tutkinnossa vaadittava osaaminen ja ammattitaito osoitetaan tutkinnon osittain näytöissä. Mikäli todetaan, että opiskelijalla on riittävästi aikaisemmin hankittua (dokumentoitua) osaamista suhteessa tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin, voidaan opiskelija ohjata suoraan tutkinnon tai sen osan näyttöön. Muussa tapauksessa opiskelijalle suositellaan osallistumista osittain tai kokonaan erä- ja luonto-opastuksen osaamisalan tutkintokoulutukseen.

Näytöt toteutetaan pääsääntöisesti aidoissa erä- ja luonto-oppaan työtilanteissa.

Tutkinnon laajuus ja sisällöt

Koulutus valmistaa luontoalan ammattitutkinnon tai sen osien suorittamiseen erä- ja luonto-opastuksen osaamisalalla. Tutkintonimikkeenä on erä- ja luonto-opas. Koko tutkinto on laajuudeltaan 150 osaamispistettä (osp) ja se muodostuu seuraavasti:

Pakolliset tutkinnon osat:

  • luonnon tuotteistaminen (20 osp)
  • erä- ja luontoympäristössä toimiminen (40 osp)

Valinnaiset tutkinnon osat valitaan seuraavista (yhteensä väh. 90 osp):

Valinnaiset tutkinnon osat 1 (vähintään yksi):

  • luonnossa liikkumisen opastaminen
  • luontoon perustuvan hyvinvointipalvelun toteuttaminen
  • teemallisten luontopalveluiden järjestäminen

Valinnaiset tutkinnon osat 2:

  • erityisryhmien opastamisen luonnossa
  • eräruokapalveluiden järjestäminen
  • kansainvälisten asiakkaiden opastaminen luonnossa
  • luontoalan yritystoiminnan suunnittelu

Aikaisemmin hankittuun osaamiseen perustuen ja tutkinnon suorittamisen henkilökohtaistamisen kautta on opiskelijalla mahdollisuus koota omia mielenkiinnonkohteitaan vastaava ja palveleva kokonaisuus.

Tutustu luontoalan ammattitutkinnon perusteisiin.

Tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus hakea Koulutusrahaston ammattitutkintostipendiä (400€).

 

Opiskeluvaihtoehdot

Opiskeluvaihtoehtoja on kaksi; joko perinteinen päiväopiskelu tai työn ohessa suoritettava monimuotokoulutus.

Uusia koulutuksia ei ala vuonna 2024.

WEB-Eräopas-Eerikkilä

Perinteinen "LUOPAS-kurssi" (päiväopiskelu)

Koulutus kestää on noin 12 kuukautta ja se koostuu lähi- ja etäopetuksesta sekä työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta. Koulutus soveltuu myös henkilöille, joilla ei ole aikaisemmin hankittua osaamista / kokemusta erä- ja luonto-ympäristössä toimimisesta ja opastuksesta.

Puolukat Eerikkilä

Monimuotokoulutus (työn ohessa)

Koulutus kestää 1,5 vuotta ja sopii työn ohessa suoritettavaksi.

Tutustu kouluttajiin

Peruskoulun liikunnanopettajan työstä luontoalan ammatillisen koulutuksen pariin siirtynyt seikkailija, joka nauttii opettamisesta ja ihmisten kanssa toimimisesta oman intohimon parissa. Suurin osa ajastani kuluu tällä hetkellä melonnan, kiipeilyn ja vapaalaskun parissa, ja koulutuksessa vastuunani onkin luontoliikunnan sekä retkeily- ja erätaitojen opettaminen. Lähes kymmenen erä- ja luonto-opaskurssin kanssa toimineena olen oppinut hahmottamaan, mitä tietoja ja taitoja opiskelijat kaipaavat, ja miten niitä kannattaa opettaa. Olen erittäin kiinnostunut pedagogiasta, ja pyrin kehittämään itseäni jatkuvasti niin luonnossa liikkujana kuin opettajankin muun muassa syventymällä juuri seikkailukasvatuksen saloihin.

Anton Stützle

Erä- ja luonto-opaskouluttaja

Anton Stützle -profile picture

Anton Stützle

Erä- ja luonto-opaskouluttaja

Olen Eerikkilästä erä- ja luonto-oppaaksi valmistunut luontomatkailuyrittäjä ja opettaja Lahdesta. Luonnossa liikun mieluiten meloen, patikoiden hiihtäen ja lumikenkäillen, luonnonantimet nappaan mukaan reitin varrelta. Olen myös Metsämieliohjaaja, Salpausselkä Geopark opas ja mukana matkailun verkostoissa. Vapaa-aikana kuluu koirien, ratsastuksen ja puutarhan parissa.

Annukka Linninen

Erä- ja luonto-opaskouluttaja

Annukka Linninen -profile picture

Annukka Linninen

Erä- ja luonto-opaskouluttaja

Hei, olen Satu ja toimin erä- ja luonto-opaskoulutuksessa monimuotoryhmän vastuuopettajana. Koulutustaustani on metsä- ja biotalouden kentiltä. Omaan myös vahvan oppisopimuskoulutuksen tuntemuksen. Tammelalaisena tunnen suurta kotiseuturakkautta alueen upeisiin luontokohteisiin, joiden saloihin tutustutan mielelläni niin opiskelijoita kuin ystäviänikin. Olen ulkoilmassa viihtyvää sorttia, josta osoituksena metsästysharrastus pienriistasta sorkkaeläimiin – vastuullisesti tottakai!

Satu Nyman

lehtori, luonto- ja eräopaskoulutus

Satu Nyman -profile picture

Satu Nyman

lehtori, luonto- ja eräopaskoulutus

Lisätiedot

Antti Jokinen

Rehtori

Osaamisen kehittämisen palvelut

Eerikkilä on lähellä

Eerikkilä Sport & Outdoor Resort

Urheiluopistontie 138

31370Eerikkilä (Tammela)

100 km Turusta 100 km Helsingistä 240 km Jyväskylästä 320 km Vaasasta 120 km Tampereelta

Mennyt vuosi oli unohtumaton seikkailu, joka piti sisällään upeita kokemuksia ja uusia ystäviä.

Erä-ja luonto-opas Piia Väänänen, luokan 2021-2022 kapteeni

Erä-ja luonto-opas Piia Väänänen, luokan 2021-2022 kapteeni -profile picture

Erä-ja luonto-opas Piia Väänänen, luokan 2021-2022 kapteeni