Vapaa-aika-Luontoliikkujalle-isokuva-Eerikkilä

Erä- ja luonto-opastuksen osaamisala

Oletko kiinnostunut luonnosta ja harkinnut siitä jopa ammattia tai lisäosaamista muille ammattialoille? Erä- ja luonto-opas osaa suunnitella ja toteuttaa turvallisesti luonnossa tapahtuvia opastuksia ja tapahtumia. Hänellä on valmiudet toimia monenlaisissa opastustilanteissa sekä ohjelmapalvelujen tehtävissä kaikkina vuodenaikoina.

Erä- ja luonto-opas osaa toimia erä- ja luontoympäristössä, suunnitella, valmistella ja toteuttaa turvallisesti luonnossa tapahtuvia opastuksia ja tapahtumia erilaisille asiakasryhmille. Hänellä on valmiudet soveltaa luonnontuntemustaan ja huolehtia ryhmän turvallisuudesta.

Erä- ja luonto-opas voi työskennellä itsenäisenä yrittäjänä tai hakeutua luonto- ja ohjelmapalveluyrityksen palvelukseen. Erä- ja luonto-opaskoulutus antaa myös erinomaista lisäosaamista aikaisemmin hankitun ammatin omaaville.

Opintoja järjestetään Eerikkilä Sport and Outdoor Resortissa, Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän Forssan ammatti-instituutin oppimisympäristöissä, Ruostejärven virkistysalueen ympäristössä sekä muissa lähiseudun luontokohteissa. Eerikkilän välittömässä läheisyydessä sijaitsee kaksi upeaa kansallispuistoa, Torronsuon ja Liesjärven kansallispuistot. Koulutus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Eerikkilän ja Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän (LHKK) kesken.

Käytännön koulutus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Eerikkilän ja Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän (LHKK) kesken.

Tutkinnon suorittaminen

Tutkinnon suorittaminen henkilökohtaistetaan jokaisen opiskelijan osalta. Tutkinnossa vaadittava osaaminen ja ammattitaito osoitetaan tutkinnon osittain näytöissä. Mikäli todetaan, että opiskelijalla on riittävästi aikaisemmin hankittua (dokumentoitua) osaamista suhteessa tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin, voidaan opiskelija ohjata suoraan tutkinnon tai sen osan näyttöön. Muussa tapauksessa opiskelijalle suositellaan osallistumista osittain tai kokonaan erä- ja luonto-opastuksen osaamisalan tutkintokoulutukseen.

Näytöt toteutetaan pääsääntöisesti aidoissa erä- ja luonto-oppaan työtilanteissa.

Tutkinnon laajuus ja sisällöt

Koulutus valmistaa luontoalan ammattitutkinnon tai sen osien suorittamiseen erä- ja luonto-opastuksen osaamisalalla. Tutkintonimikkeenä on erä- ja luonto-opas. Koko tutkinto on laajuudeltaan 150 osaamispistettä (osp) ja se muodostuu seuraavasti:

Pakolliset tutkinnon osat:

  • luonnon tuotteistaminen (20 osp)
  • erä- ja luontoympäristössä toimiminen (40 osp)

Valinnaiset tutkinnon osat valitaan seuraavista (yhteensä väh. 90 osp):

Valinnaiset tutkinnon osat 1 (vähintään yksi):

  • luonnossa liikkumisen opastaminen
  • luontoon perustuvan hyvinvointipalvelun toteuttaminen
  • teemallisten luontopalveluiden järjestäminen

Valinnaiset tutkinnon osat 2:

  • erityisryhmien opastamisen luonnossa
  • eräruokapalveluiden järjestäminen
  • kansainvälisten asiakkaiden opastaminen luonnossa
  • luontoalan yritystoiminnan suunnittelu

Aikaisemmin hankittuun osaamiseen perustuen ja tutkinnon suorittamisen henkilökohtaistamisen kautta on opiskelijalla mahdollisuus koota omia mielenkiinnonkohteitaan vastaava ja palveleva kokonaisuus.

Tutustu luontoalan ammattitutkinnon perusteisiin.

Tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus hakea Koulutusrahaston ammattitutkintostipendiä (400€).

 

Opiskeluvaihtoehdot

Opiskeluvaihtoehtoja on kaksi; joko perinteinen päiväopiskelu tai työn ohessa suoritettava monimuotokoulutus.

WEB-Eräopas-Eerikkilä

Perinteinen "LUOPAS-kurssi" (päiväopiskelu)

Koulutus kestää on noin 12 kuukautta ja se koostuu lähi- ja etäopetuksesta sekä työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta. Koulutus soveltuu myös henkilöille, joilla ei ole aikaisemmin hankittua osaamista / kokemusta erä- ja luonto-ympäristössä toimimisesta ja opastuksesta.

Puolukat Eerikkilä

Monimuotokoulutus (työn ohessa)

Koulutus kestää 1,5 vuotta ja sopii työn ohessa suoritettavaksi.

torronsuo

HAE KOULUTUKSEEN

Vietä antoisa vuosi luonnossa ja valmistu erä- ja luonto-oppaaksi. Haku avoinna!

Lisätiedot

Antti Jokinen

Apulaisrehtori

Osaamisen kehittämisen palvelut

020 1108 203, 040 4560 695

Mennyt vuosi oli unohtumaton seikkailu, joka piti sisällään upeita kokemuksia ja uusia ystäviä.

Erä-ja luonto-opas Piia Väänänen, luokan 2021-2022 kapteeni

Erä-ja luonto-opas Piia Väänänen, luokan 2021-2022 kapteeni -profile picture

Erä-ja luonto-opas Piia Väänänen, luokan 2021-2022 kapteeni

Eerikkilä on lähellä

Eerikkilä Sport & Outdoor Resort

Urheiluopistontie 138

31370Eerikkilä (Tammela)

100 km Turusta 100 km Helsingistä 240 km Jyväskylästä 320 km Vaasasta 120 km Tampereelta