Vapaa-aika-Luontoliikkujalle-isokuva-Eerikkilä

Erä- ja luonto-opastuksen osaamisala

Oletko kiinnostunut luonnosta ja harkinnut siitä jopa ammattia tai lisäosaamista muille ammattialoille? Erä- ja luonto-opas osaa suunnitella ja toteuttaa turvallisesti luonnossa tapahtuvia retkiä ja tapahtumia. Hänellä on valmiudet toimia monenlaisissa opastustilanteissa sekä ohjelmapalvelujen tehtävissä kaikkina vuodenaikoina.

Erä- ja luonto-opas osaa toimia erä- ja luontoympäristössä, suunnitella, valmistella ja toteuttaa turvallisesti luonnossa tapahtuvia opastuksia, retkiä ja tapahtumia erilaisille asiakasryhmille. Hänellä on valmiudet soveltaa luonnontuntemustaan ja huolehtia ryhmän turvallisuudesta.

Erä- ja luonto-opas voi työskennellä itsenäisenä yrittäjänä tai hakeutua luonto- ja ohjelmapalveluyrityksen palvelukseen. Erä- ja luonto-opaskoulutus antaa myös erinomaista lisäosaamista aikaisemmin hankitun ammatin omaaville.

Erä- ja luonto-opaskoulutuksen pääasiallisena oppimisympäristönä toimii Herttuajärven rannalla oleva Honkapirtti. Lisäksi opintoja voidaan järjestää Eerikkilä Sport and Outdoor Resortissa, johon kuuluu urheiluopistokampuksen lisäksi Hämeen luontokeskus ja Ruostejärven virkistysalue. Eerikkilän välittömässä läheisyydessä sijaitsee upeita luontokohteita, kuten Torronsuon ja Liesjärven kansallispuistot, joissa myös koulutuksen aikana paljon retkeilemme.

Käytännön koulutus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Eerikkilän ja Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän (LHKK) kesken.

Koulutuksen yhteystiedot:

Koulutuksen vastuullinen esimies, koulutuspäällikkö Minna Luoto, minna.luoto@lhkk.fi
Koulutuksen vastuullinen opettaja Tarja Jaakkola, tarja.jaakkola@eerikkila.fi

Tutkinnon suorittaminen

Tutkinnon suorittaminen henkilökohtaistetaan jokaisen opiskelijan osalta. Tutkinnossa vaadittava osaaminen ja ammattitaito osoitetaan tutkinnon osittain näytöissä. Mikäli todetaan, että opiskelijalla on riittävästi aikaisemmin hankittua (dokumentoitua) osaamista suhteessa tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin, voidaan opiskelija ohjata suoraan tutkinnon tai sen osan näyttöön. Muussa tapauksessa opiskelijalle suositellaan osallistumista osittain tai kokonaan erä- ja luonto-opastuksen osaamisalan tutkintokoulutukseen.

Koulutusta järjestetään sekä päiväopiskeluna että monimuotokoulutuksena. Näytöt toteutetaan pääsääntöisesti aidoissa erä- ja luonto-oppaan työtilanteissa.

Tutkinnon laajuus ja sisällöt

Koulutus valmistaa luontoalan ammattitutkinnon tai sen osien suorittamiseen erä- ja luonto-opastuksen osaamisalalla. Tutkintonimikkeenä on erä- ja luonto-opas. Koko tutkinto on laajuudeltaan 150 osaamispistettä (osp) ja se muodostuu seuraavasti:

Pakolliset tutkinnon osat:

 • luonnon tuotteistaminen (20 osp)
 • erä- ja luontoympäristössä toimiminen (40 osp)

Valinnaiset tutkinnon osat valitaan seuraavista (yhteensä väh. 90 osp):

Valinnaiset tutkinnon osat 1 (vähintään yksi):

 • luonnossa liikkumisen opastaminen
 • luontoon perustuvan hyvinvointipalvelun toteuttaminen
 • teemallisten luontopalveluiden järjestäminen
 • vaativan vaelluksen järjestäminen
 • eläinohjelmapalveluiden järjestäminen
 • motorisoitujen ohjelmapalveluiden järjestäminen luonnossa

Valinnaiset tutkinnon osat 2:

 • erityisryhmien opastamisen luonnossa
 • eräruokapalveluiden järjestäminen
 • kansainvälisten asiakkaiden opastaminen luonnossa
 • luontokohteiden rakentaminen
 • luontoalan yritystoiminnan suunnittelu
 • luonnontuotteiden talteenottaminen
 • luonnontuoteneuvojana toimiminen
 • luonnontuotteiden jalostaminen elintarvikkeiksi
 • luonnontuotteiden jalostaminen eläinten hyvinvointiin
 • käsityö- ja koristetuotteiden valmistaminen luonnon raaka-aineista
 • luonnontuoteraaka-aineiden tuottaminen
 • luonnontuotteiden jalostuksen käynnistäminen
 • riistanhoito
 • metsästyspalveluiden toteuttaminen
 • riistan tarhaus
 • ammatillinen tutkinnonosa toisesta tutkinnosta

Aikaisemmin hankittuun osaamiseen perustuen ja tutkinnon suorittamisen henkilökohtaistamisen kautta on opiskelijalla mahdollisuus koota omia mielenkiinnonkohteitaan vastaava ja palveleva kokonaisuus.

Tutustu luontoalan ammattitutkinnon perusteisiin.

 

Opiskeluvaihtoehdot

Opiskeluvaihtoehtoja on kaksi; joko perinteinen päiväopiskelu tai työn ohessa suoritettava monimuotokoulutus.

WEB-Eräopas-Eerikkilä

Monimuotokoulutus (työn ohessa)

Uutta! Voit suorittaa luontoalan ammattitukinnon nyt myös monimuotona! Monimuotokoulutus koostuu lähiopinnoista (16 x 4 pv), etäopiskelusta sekä työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta (koulutussopimus tai oppisopimus) ja se on mahdollista suorittaa työn ohessa. Koulutus kestää noin 1,5 vuotta. Työelämälähtöistä opiskelua toteutetaan työpaikan ohessa myös opiskelijaosuuskunnassa.

Puolukat Eerikkilä

Perinteinen "LUOPAS-kurssi" (päiväopiskelu)

Koulutus kestää on noin 11 kuukautta ja se koostuu lähi- ja etäopetuksesta sekä työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta (koulutussopimus). Koulutus soveltuu erinomaisesti henkilöille, joilla ei vielä ole kovin paljon aikaisemmin hankittua osaamista / kokemusta erä- ja luonto-ympäristössä toimimisesta ja opastuksesta. Samoin koulutus soveltuu hyvin esimerkiksi opintovapaalla suoritettaviksi opinnoiksi.

Lisätiedot

Tarja Jaakkola

Opettaja, luonto- ja eräopaskoulutuksen koulutusvastaava

Urheilu ja koulutus

Etusivu-Eerikkila-esittely-isokuva

Tutustu Eerikkilään

Eerikkilä on lähellä

Eerikkilä Sport & Outdoor Resort

Urheiluopistontie 138

31370Eerikkilä (Tammela)

100 km Turusta 100 km Helsingistä 240 km Jyväskylästä 320 km Vaasasta 120 km Tampereelta