Huuhkaja- ja Helmaripolku 2022

Johtamisen ja yritysjohtamisen (JET) ja valmennuksen (VEAT) erikoisammattitutkinnot - Jalkapallo

Eerikkilä Sport & Outdoor Resort toteuttaa yhteistyössä Palloliiton ja Hämeen ammatti-instituutin kanssa seuratoiminnan ja sen avainhenkilöiden kokonaisvaltaista kehittämistä tukevat Johtamisen ja yritysjohtamisen (JET) ja valmennuksen (VEAT) erikoisammattitutkinnot

Kumppanina VEAT:n toteutuksessa on Palloliitto. Kumppanina JET:n toteutuksessa on Hämeen Ammatti-Instituutti (HAMI). VEAT ja JET -koulutukset käydään rinnakkain samassa toteutuksessa. 

Koulutuksen sisällöllisenä lähtökohtana on Opetushallituksen vahvistamat tutkintojen perusteet, erityisesti Palloliiton laatu- ja toiminnanohjausjärjestelmä sekä tavoitteelliseen seuran ja urheilun kehittämiseen kehitetty vaikuttavuusmalli. 

Kenelle?

Seurasta koulutukseen osallistuu aina sekä seuran toiminnanjohtaja (JET), että urheilutoimenjohtaja tai valmennuspäällikkö (VEAT), jotka työparina kehittävät seuraa ja sen urheilutoimintaa koko koulutusprosessin ajan. Seuraava koulutus on pilottitoteutus, yhdistäen molemmat erikoisammattitutkinnot rinnakkain.  Uuteen koulutukseen valitaan enintään 20 opiskelijaa,  n. 10 osallistujaa kumpaankin erikoisammattitutkintoon.

Tutkinnon muodostuminen

Tutkintokoulutuskokonaisuudet koostuvat kolmesta suuremmasta prosessiosiosta:

1.10/2021-2/2022 keskitytään itsensä ja muiden johtamiseen. Osio sisältää kaksi lähijaksoa Eerikkilässä sekä verkkojakson, jotka ovat JETin ja VEATin yhteisiä.

 • Avainteemoina: itsensä kehittäminen johtajana, esimiehen roolit ja toimiminen esimiehenä.

2. 3/2022-9/2022 keskitytään toimintakulttuurin kehittämiseen. Osio sisältää yhden lähijakson Eerikkilässä ja kaksi verkkojaksoa, jotka ovat JETin ja VEATin yhteisiä. Osio sisältää lisäksi VEATille erillisen urheilijakeskeisen valmennuksen kansainvälisen jakson lähi- ja verkkototeutuksena.

 • Avainteemoina: toimintakulttuurianalyysi ja kehittämissuunnitelma, vaikuttavuuden arviointi, tiedolla johtaminen, valmennuksen asiantuntijana toimiminen, lahjakkuuden tunnistaminen ja kansainvälisyys.

3. 10/2022-5/2023 keskitytään toimintakulttuurin kehittämisen toteutukseen ja seurantaan sekä urheilutoiminnan kehittämiseen. Osio sisältää kaksi lähijaksoa Eerikkilässä sekä kolme verkkojaksoa, jotka ovat JETin ja VEATin yhteisiä.

 • Avainteemoina: strategia ja toimintasuunnitelma, valmennuslinja ja valmennussuunnitelmat, yhteistyö- ja kumppaniverkostot, Huuhkaja-Helmaripolun tietopalvelu ja tukiprosessien hyödyntäminen urheilijakeskeisessä valmennuksessa ja vaikuttavuuden arviointi.

Koulutusprosessin aikana jokainen opiskelija saa säännöllistä opiskelun sekä työn ohjausta niin koulutuskokonaisuuden järjestävien oppilaitosten, kuin Palloliiton taholta.

 

Tutkinnon osat – VEAT

VEAT:ssa suoritetaan osaamisen näytöin seuraavat tutkinnon osat:

 • Valmennustoiminnan johtaminen
 • Urheilijakeskeinen valmentaminen
 • Urheilutoiminnan kehittäminen

 

Tutkinnon osat – JET

JET:ssa suoritetaan osaamisen näytöin seuraavat tutkinnon osat:

 • Johtajana toimiminen
 • Työyhteisön kehittämisen johtaminen
 • Urheilutoiminnan kehittäminen (VEAT-tutkinnosta)

 

Hinta ja ajankohdat

 • JET-koulutuksen hinta: 689€
 • VEAT-koulutuksen hinta: 850€

Koulutukseen valittavien kanssa tehdään ensisijaisesti oppisopimus. Yllä mainitut hinnat ovat oppisopimusopiskelijoiden hintoja.

Koulutushinnan lisäksi osallistujilta laskutetaan 750 € täyshoitokuluja, sisältäen majoitukset ja ruokailut Eerikkilän lähijaksojen aikana. VEAT:n kansainvälisen jakson matka-, majoitus- ja ruokailukulut osallistujat maksavat itse.

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset  (hakulomakkeessa hakija vahvistaa, että on lukenut terveydentilavaatimukset)

Hae koulutukseen

Haku päättynyt. Seuraava koulutus käynnistää loppuvuonna 2023. Haku avataan syksyllä 2023.

Lisätiedot

Palloliitto: 
Timo Huttunen, timo.huttunen@palloliitto.fi
Matti Lähitie, matti.lahitie@palloliitto.fi

Eerikkilä: 
Mikko Pohjola, mikko.pohjola@eerikkila.fi
Linda Nieminen, linda.nieminen@eerikkila.fi

Hämeen ammatti-instituutti 
Pia-Maria Haltia, pia-maria.haltia@hamk.fi, 0400-807558

Kokemuksia VEAT-koulutuksesta

VEAT on ollut minulle aivan kullanarvoinen koulu tähän väliin. Pystyn suorittamaan sitä työni ohessa ja saan rutkasti lisää tietotaitoa työhöni. Me haluamme panostaa jatkossakin valmennukseen. Se on ainoa tapa kehittää yhä parempia pelaajia.

Juha Valla

HJK

Juha Valla -profile picture

Juha Valla

HJK

Jalkapallo-HERO-isokuva

Jalkapallo

Tarjoamme parhaat puitteet ja osaamisen niin pelaajien kuin valmentajienkin kehittymiseen yksilöinä ja joukkueena.

Jalkapallo-KehittymisenSeuranta-moduuli

Valmentajien täydennyskoulutukset

Valmentajien täydennyskoulutukset

Master Ekkono

Master Ekkono

E. Blog

Etusivu-Eerikkila-esittely-isokuva

Tutustu Eerikkilään

Olemme olleet suomalaisen huippu-urheilun ja luonto-osaamisen asialla jo yli 70 vuoden ajan.

Eerikkilä on lähellä

Eerikkilä Sport & Outdoor Resort

Urheiluopistontie 138

31370Eerikkilä (Tammela)

100 km Turusta 100 km Helsingistä 240 km Jyväskylästä 320 km Vaasasta 120 km Tampereelta