Torro

Oppimisympäristö

Missä opetus tapahtuu?

Opetus tapahtuu monenlaisissa ja vaihtelevissa oppimisympäristöissä oppimisen tarpeiden mukaan.  Lähiopetusjaksojen aikana teoria- ja käytännönharjoituksissa ollaan vaihtelevasti Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän ja Eerikkilän tiloissa, Tammelan kansallispuistoissa, Liesjärvellä ja Torronsuolla. sekä vaihtelevasti lähialueen upeilla retkeily- ja ulkoilualueilla. Muualla Suomessa vieraillaan pidempien maastoharjoitusten yhteydessä esim. kansallispuistoissa ja retkeilyalueilla.

 

Majoitus

Kuuluuko majoitus koulutuksen hintaan?

Ei kuulu. Majoituksen tarve opiskelijoilla on erilainen ja vaihtelee koulutuksen aikana. Osa opiskelijoista ei tarvitse majoitusta lainkaan. Siksi on järkevää, että jokainen hoitaa majoittumisensa omien tarpeidensa mukaiseksi itse. Ajoittain majoittuminen on Eerikkilässä mahdollista opiskelijahintaan.

Ruokailu

Kuuluuko ruokailut koulutuksen hintaan?

Ei kuulu. Ammattitutkintokoulutuksissa opiskelija maksaa päivittäiset ruokailunsa itse.

Eerikkilän ravintolassa aterian hinta on 6,00 €. LHKK:lla opiskelijalounaan hinta on 5,40 €. (Hinnat syksyllä 2021)

 

Kustannukset

Mihin koulutuksen hinta perustuu?

Koulutuksen hinta perustuu omavastuuosuuteen ammattitutkinnon kustannuksista.

Eerikkilän/LHKK:n järjestämä luontoalan ammattitutkinnon koulutus sisältää seuraavat korttikoulutukset: hygieniapassi, EA1 ja EA2, ja kauppayrtinpoimijakoulutus.

Koulutus sisältää useita maastoharjoituksia, näiden retkien kustannukset koulutuksen hinta sisältää (ei pääsääntöisesti kuitenkaan ruokailuita). Pidemmälle suuntautuviin maastoharjoituksiin liittyvät matkat, majoittumiset ja yhteiset varusteet kuuluvat koulutuksen hintaan.

 

Mitä kustannuksia matkoista yms. tulee? Mikä kuuluu hintaan ja mikä ei?

Matkat kodin ja koulun välillä eivät kuulu koulutuksen hintaan vaan ovat omakustanteiset. Ammattitutkinnon suorittamiseen ei yleensä myöskään saa koulumatkatukea.

Pidemmälle suuntautuviin maastoharjoituksiin kuuluvat matkustamiset, jotka tapahtuvat yhteiskuljetuksin koulun autoilla tai bussilla, kuuluvat koulutuksen hintaan. Lähialueelle suuntautuviin maastoharjoituksiin opiskelija kulkee omalla kustannuksella.

 

Varusteet ja välineet

Mitä varusteita pitää olla tai hankkia?

Varusteiden hankkimisen tarve riippuu aina omasta jo olemassa olevasta varustuksesta. Yleisimmin hankittavaksi tulee talviretkeilyn varustus eli talvimakuualusta, talvimakuupussi, metsäsukset siteineen ja sauvoineen sekä niihin sopivat kengät, untuvatakki tms. Lisäksi koulutuksen aikana tarvitset muuta retkeilyyn ja ulkona olemiseen tarvittavaa varustusta kuten kenkiä erilaisiin olosuhteisiin, vaatteita erilaisiin olosuhteisiin, kantolaitteet eli rinkan ja repun, ruokailuvälineitä, kompassin, karttataskun, ea-pakkaus yms pienempiä tarvittavia varusteita. Ennen koulutuksen aloittamista ei kuitenkaan ole välttämätöntä hankkia uusia varusteita. Koulutuksen alussa saat tarkemman listan varusteista sekä vinkkejä ja neuvoja omiin hankintoihisi. Opiskelussa tarvitset myös älypuhelinta ja tietokonetta kirjallisten töiden tekemiseen.

Miten paljon varusteisiin menee rahaa?

Talviretkeilyn varusteisiin menee arviolta useammasta satasesta tuhansiin euroihin rahaa riippuen olemassa olevasta varustuksesta, jolla maastossa pärjää. Myös muita varusteita saatat tarvita opiskelujen edetessä.

Mitä varusteita koululla on?

Koululta löytyy telttoja, laavuja, keittimiä, nokipannuja ja muita nuotioruokailuvälineitä, polttoaineet koulun keittimiin, kalastusvälineitä, ea-varusteita, lumikengät ja ahkiot. Lisäksi melonnan opetteluun kanootit, melat, kelluntaliivit ja muut tarvittavat turvavälineet.

 

Maastoyöpymiset ja retket

Kuinka paljon retkiä on ja minkä mittaisia ne ovat?

Eri pituisia, yöpymisiä sisältäviä maastoharjoituksia on useita. Opiskelu tapahtuu mahdollisimman paljon ulkona oikeissa opastus- ja opetteluolosuhteissa.

 

Etäopiskelu/ itsenäinen opiskelu?

Monimuotokoulutus sisältää runsaasti itsenäistä opiskelua lähiopiskelujaksojen ulkopuolella. Vastuu opintojen etenemisestä on opiskelijalla itsellään. Etäjaksot sisältävät lähijaksojen aikana saatuja kirjallisia tehtäviä. Tämän lisäksi muun tiedonhankinnan ja omaehtoisen harjoittelun tarve ja määrä on kiinni opiskelijan aikaisemmasta kokemuksesta ja osaamisesta. Varauduthan keskittymään opiskeluihisi.

 

Osallistuminen lähijaksoille

Onko lähiopetukseen pakko osallistua?

Kyseessä on tutkintokoulutus, joka tarkoittaa, että opetuksessa hankitaan puuttuvaa osaamista näyttöjä varten. Osaaminen kartoitetaan aina koulutuksen alussa ja jokainen opiskelija henkilökohtaistetaan yksilöllisesti. Lähiopetukseen osallistuminen on yhteishengen ja ryhmäytymisen kannalta sekä vertaisoppimisen näkökulmasta oleellisen tärkeää.

Jos esimerkiksi sairastumisen takia joudut olemaan pois lähiopetuksesta opetuksesta, vastuu opintojen edistymisestä on opiskelijalla itsellään.

 

Näytöt

Mitä näytöt tarkoittavat? Paljonko niitä pitää tehdä?

Luontoalan ammattitutkinto suoritetaan näyttöinä, kuten muutkin ammattitutkinnot. Tutkinnonosia on yhteensä viisi, joista kaksi on pakollisia ja kolme valinnaisia. Pakollinen tutkinnonosa erä- ja luontoympäristössä toimiminen sisältää useita pienempiä osia kuten tenttejä ja osanäyttöjä. Lisätietoja tutkinnon perusteista löytyy opetushallituksen sivuilta (e-oppi).

 

Työssäoppiminen

Mikäli opiskelijaksi hakevalla ei ole omaa erä- ja luonto-alan yritystä tai työpaikkaa, kannattaa hakijan pohtia ennakkoon, miten tutkinnon tavoitteet soveltuvat nykyiseen työtehtävään ja miten opintoja voisi hyödyntää työpaikalla. Mikäli työssäoppiminen ei ole mahdollista nykyisessä työpaikassa, opiskelijaksi valitun tulee hankkia alan työssäoppimispaikka. Käymme opiskeluiden alkuvaiheessa läpi työssäoppimispaikkojen vaatimuksia ja erilaisuuksia. Mietimme yhdessä, millainen työssäoppimispaikka kenellekin on tarpeen.

 

Opiskelujen rahoitus

Vastuu opiskelujen aikaisen rahoituksen selvittämisestä on hakijalla itsellään. Opiskeluiden rahoitus on tapauskohtaista ja selviää parhaiten olemalla yhteydessä esim. oman alueen TE-toimistoon, Kelaan tai Aikuiskoulutusrahastoon.

 

Opiskelijavalinnat

Montako opiskelijaa valitaan? Miten hakuprosessi etenee?

Opiskelijoita valitaan 16.

Hakuprosessi on kolmivaiheinen; Hakemus, ennakkotehtävä, haastattelu. Hakijoille lähetetään sähköpostitse ennakkotehtävä, joka tulee palauttaa annettuun määräaikaan mennessä. Ennakkotehtävän pohjalta valitaan haastateltavat. Haastattelut toteutetaan yksilöhaastatteluina ja jokaiselle varataan 30 minuutin haastatteluaika. Koulutukseen valitun tulee maksaa varausmaksu, jolla varmistaa opiskelupaikan vastaanottamisen. Varausmaksu on 400€, joka on osa opiskelijalta veloitettavaa koulutusmaksua.