Eerikkilä Ruostejärvi_2

Usein kysyttyä erä- ja luonto-opaskoulutuksesta

Oppimisympäristö

Missä opetus tapahtuu?
Opetus tapahtuu monenlaisissa ja vaihtelevissa oppimisympäristöissä oppimisen tarpeiden mukaan.  Maastoharjoituksissa ja lähiopetuksessa ollaan Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän tiloissa, Eerikkilän tiloissa, Tammelan kansallispuistoissa, Liesjärvellä ja Torronsuolla. Suunnistusten, retkeilyn, erätaitojen ja luonnontuntemuksen opetuksessa ollaan paljon metsähallituksen talousmetsäalueilla Liesjärvellä sekä vaihtelevasti lähialueen upeilla retkeily- ja ulkoilualueilla. Lisäksi tutustutaan mahdollisuuksien mukaan suojelualueisiin. Muualla Suomessa vieraillaan pidempien maastoharjoitusten yhteydessä kansallispuistoissa ja retkeilyalueilla. Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän kampuksella Forssassa pidetään esim. korttikoulutuksia.

Majoitus

Kuuluuko majoitus koulutuksen hintaan?
Ei kuulu.  Majoituksen paketoiminen koulutukseen kuuluvaksi ei ole järkevää, koska eri viikkoina majoittumisen tarve on eri opiskelijoilla erilainen ja vaihtelee suuresti koulutuksen aikana. Osa opiskelijoista ei tarvitse majoitusta lainkaan. Siksi on järkevää, että jokainen hoitaa majoittumisensa omien tarpeidensa mukaiseksi itse. Osa osallistuu koulutukseen niin läheltä, että voi kulkea joka päivä kotiin.

Millaisia majoitusvaihtoehtoja on? Mitä majoitus maksaa?
Jokainen huolehtii majoituksistaan itse. Sopimushintoja voi kysyä suoraan majoituksen tarjoajilta.

  • Eräkeskus Metsäkouluntie: Majoitusta Liesjärvellä. Tiedustelut: erakeskus.metsakouluntie@gmail.com
  • Mahdollisia muita majoituksia mm. Forssan kaupungin opiskelija-asunnot, AirBnB tai vuokra-asunnot.

 

Ruokailu

Kuuluuko ruokailut hintaan?
Ei, koska ammattitutkintojen koulutuksiin ei perustutkintojen tapaan sisälly päivittäinen ruokailu.

 

Mitä ruokailu maksaa?
Eerikkilän ravintolassa aterian hinta on 6,00 €. FAI:lla opiskelijalounaan hinta on 5,30 €

 

Kustannukset

Mihin koulutuksen hinta perustuu?
Koulutuksen hinta perustuu omavastuuosuuteen ammattitutkinnon kustannuksista. Hinnat vaihtelevat oppilaitoksittain, riippuen siitä mitä kaikkea koulutus sisältää, minkä verran opiskeluihin sisältyy retkiä ja kuinka paljon lähiopetusta järjestetään.

Eerikkilän/FAI:n järjestämä luontoalan ammattitutkinnon koulutus sisältää seuraavat korttikoulutukset: hygieniapassi, EA1 ja EA2, metsästäjätutkinnon koulutus (koe on omakustanteinen) ja matkailun turvallisuuspassi.

Koulutus sisältää paljon maastoharjoituksia, myös pidempiä ja näiden retkien kustannukset koulutuksen hinta sisältää pääsääntöisesti (ei ruokailuita).

 

Mitä kustannuksia matkoista yms. tulee? Mikä kuuluu hintaan ja mikä ei?
Matkat kodin ja koulun välillä eivät kuulu koulutuksen hintaan vaan ovat omakustanteiset. Ammattitutkinnon suorittamiseen ei yleensä myöskään saa koulumatkatukea.

Pidemmälle suuntautuviin maastoharjoituksiin kuuluvat matkustamiset, jotka tapahtuvat yhteiskuljetuksin koulun autoilla tai bussilla, kuuluvat koulutuksen hintaan. Lähialueelle suuntautuviin maastoharjoituksiin kuljetaan opiskelijoiden omilla kyydeillä.

 

Kuuluvatko opiskeluun sisältyvien retkien kustannukset hintaan?
Pidemmälle suuntautuviin maastoharjoituksiin liittyvät matkat, majoittumiset ja yhteiset varusteet kuuluvat koulutuksen hintaan.

 

Varusteet ja välineet

Mitä varusteita pitää olla tai hankkia?
Varusteiden hankkimisen tarve riippuu aina omasta jo olemassa olevasta varustuksesta. Yleisimmin hankittavaksi tulee talviretkeilyn varustus eli talvimakuualusta, talvimakuupussi, metsäsukset siteineen ja sauvoineen sekä niihin sopivat kengät, untuvatakki tms. Lisäksi koulutuksen aikana tarvitset muuta retkeilyyn ja ulkona olemiseen tarvittavaa varustusta kuten kenkiä erilaisiin olosuhteisiin, vaatteita erilaisiin olosuhteisiin, kantolaitteet eli rinkan ja repun, ruokailuvälineitä, kompassin, karttataskun, ea-pakkaus yms. pienempiä tarvittavia varusteita. Opiskeluun tarvitset käyttöösi myös älypuhelimen ja jonkinlaisen tietokoneen kirjallisten töiden tekemiseen. Älä kuitenkaan hanki mitään uutta varustetta etukäteen koulutusta varten, koska koulutuksen alussa saat tarkemman listan varusteista ja niistä puhutaan lisää. Saat vinkkejä ja neuvoja omiin hankintoihisi sekä sopimushinnat varuste -yhteistyökumppaneiltamme hankintojasi varten.

Miten paljon varusteisiin menee rahaa?
Talviretkeilyn varusteisiin menee arviolta useammasta satasesta tuhansiin euroihin rahaa riippuen olemassa olevasta varustuksesta, jolla maastossa pärjää. Myös muita varusteita saatat tarvita opiskelujen edetessä.

Mitä varusteita koululla on?
Koululta löytyy telttoja, laavuja, keittimiä, nokipannuja ja muita nuotioruokailuvälineitä, polttoaineet koulun keittimiin, kalastusvälineitä, ea-varusteita, lumikengät ja ahkiot. Lisäksi melonnan opetteluun kanootit, melat, kelluntaliivit ja muut tarvittavat turvavälineet.

 

Maastoyöpymiset ja retket

Paljonko retkiä on ja minkä mittaisia ne ovat?
Maastoharjoituksia on useita, yhdestä päivästä jopa yli viikon mittaisiin. Opiskelu tapahtuu paljon ulkona oikeissa opastus- ja opetteluolosuhteissa ja päivän-kahden mittaisia harjoituksia on siksi paljon. Maastoharjoitusten ajankohdat vaihtelevat vuosittain.

 

Lähiopetus

Paljonko koulukseen sisältyy lähiopetusta ja paljonko opetusta verkossa? Miten lähiopetus jakaantuu ulkona opiskeluun ja sisällä opiskeluun?
Lähiopetusta on keskimäärin neljä päivää viikossa ja etäopetusta/omatoimista opiskelua yksi päivä viikossa. Lähiopetuksesta iso osa on ulkona olemista. Sisätiloissa vietämme mahdollisimman vähän aikaa niiden aiheiden parissa, joiden opetus on tarpeellista ja järkevää tehdä sisätiloissa.

 

Paljonko on etäpäiviä ja itsenäistä opiskelua?
Etäpäiviä itsenäisesti opiskellen on keskimäärin yksi päivä viikossa. Etäpäivien tehtävät ovat yleensä kirjallisia. Etäpäivien aikana voi tehdä myös kirjallisia näyttösuunnitelmia. Tekemistä opiskeluvuoden aikana, myös kirjallista, on todella paljon. Vuosi on erittäin tiivis, joten varaudu keskittymään opiskeluihisi.

 

Osallistuminen ja poissaolot

Onko lähiopetukseen pakko osallistua?
Kyseessä on tutkintokoulutus, joka tarkoittaa, että opetuksessa hankitaan puuttuvaa osaamista näyttöjä varten. Jos tarvittava osaaminen on jo olemassa, ei opetukseen tarvitse osallistua, vaan opiskelija voidaan ohjata suoraan näyttöön kyseisen osaamisen puitteissa. Osaaminen kartoitetaan aina koulutuksen alussa ja jokainen opiskelija henkilökohtaistetaan yksilöllisesti. Lähiopetukseen osallistuminen HOKS:in mukaisesti on yhteishengen ja ryhmäytymisen kannalta sekä vertaisoppimisen näkökulmasta oleellisen tärkeää.

 

Minkä verran voi olla pois ja millä syyllä? Miten pysyn mukana opetuksessa, jos joudun olemaan pois lähiopetuksesta?
Opetuksesta voi olla pois henkilökohtaistamiseen liittyen, jos osaaminen on jo toivotulla tasolla. Jos henkilökohtaistamisen kautta kuitenkin opetukseen tulisi osallistua, voi opetuksesta olla pääsääntöisesti pois lääkärin todistuksella. Jos joudut olemaan pois opetuksesta, joudut itse ottamaan selvää opiskelijakavereilta ja opettajilta mistä olet jäänyt paitsi ja mitä tehtäviä sinun tulee tehdä.

 

Voinko osallistua lähiopetukseen tai korttikoulutuksiin, jos minulla on jo kyseinen osaaminen tai kortti?
Lähtökohtaisesti voit osallistua, vaikka sinulla kyseinen kortti on jo aikaisemmin suoritettuna. Lähiopetukseen osallistuminen perustuu henkilökohtaistamisiin ja voi vertaisoppimisen ja ohjauskokemuksen vuoksi olla tarpeellista, vaikka asiaosaaminen olisikin jo hallussa.

 

Koulutuksen toteutus

Miten koulutus toteutetaan?
Koulutus toteutetaan yhteistyökoulutuksena Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän (FAI) ja Eerikkilän kesken. FAI vastaa opetuksen järjestelyistä.

 

Näytöt

Mitä näytöt tarkoittavat? Paljonko niitä pitää tehdä?
Luontoalan ammattitutkinto suoritetaan näyttöinä, kuten muutkin ammattitutkinnot. Tutkinnonosia on yhteensä viisi, joista kaksi on pakollisia ja kolme valinnaisia. Näyttöjä tulee siis viisi, joista pakollinen tutkinnonosa erä- ja luontoympäristössä toimiminen sisältää useita pienempiä osia kuten tenttejä ja osanäyttöjä. Lisätietoja tutkinnon perusteista löytyy opetushallituksen sivuilta (eperusteet).

 

Työssäoppiminen

Pitääkö olla ennen opiskeluiden aloittamista työssäoppimispaikka valmiina? Pitääkö työssäoppimispaikka hankkia itse?
Opiskeluiden aloittamisvaiheessa ei tarvitse olla mietittynä työssäoppimispaikkaa, mutta ei siitä haittaakaan ole. Käymme opiskeluiden alkuvaiheessa läpi työssäoppimispaikkojen vaatimuksia ja erilaisuuksia. Mietimme yhdessä, millainen työssäoppimispaikka kenellekin on tarpeen. Meillä on hyvä lista to-paikoista, joissa opiskelijoitamme on ollut vuosien saatossa. Opiskelija itse hoitaa itselleen työssäoppimispaikan ennen to-jaksoja, joita on useampia. Työssäoppimisjaksoille tehdään aina koulutussopimus tai oppisopimus.

 

Opintojen henkilökohtaistaminen

Henkilökohtaistaminen, mitä se tarkoittaa?
Jokaiselle opiskelijalle tehdään oma lukujärjestys ja opiskelusuunnitelma opintojen alussa. Opintojen kulku ja arvioitu valmistumispäivä suunnitellaan yhdessä vastuuopettajan kanssa. Aikaisempi osaaminen tunnustetaan ja tunnistetaan alussa.

 

Opiskelujen rahoitus

Opiskelija maksaa itse koulutusmaksun. Päätoiminen opiskelija (LUOPAS) voi hakea opintotukea Kelasta tai aikuiskoulutustukea Työllisyysrahastosta. Työttömän kannattaa TE-toimistosta selvittää mahdollisuutta opiskeluun työttömyysetuudella.

 

Opiskelijavalinnat

Montako opiskelijaa valitaan?
Kumpaankin koulutusvaihtoehtoon valintaan n. 20 opiskelijaa.

Koirat/lemmikit

Saako koiran ottaa mukaan lähiopetukseen?
Omia koiria ei saa lähiopetukseen eikä maastoharjoituksiin ottaa mukaan.