Peruutusehdot

Varaus- Ja Peruutusehdot: Verolliset Tapahtumat

Ryhmä-, tapahtuma- Ja leirikouluvarausten, jotka eivät kuulu vapaan sivistystyön toiminnan (VST) piiriin.

 Voimassaolo

Nämä sopimusehdot ovat voimassa toistaiseksi. Eerikkilän Palvelut Oy:lla (myöh. Eerikkilä) on oikeus tarkistaa ehtoja ja hintoja kalenterivuosittain. Tämä peruutusehto koskee ainoastaan verollisten leiritapahtumien piiriin kuuluvaa toimintaa.

Hinnat

Ryhmähinnat ovat voimassa ryhmän koon ollessa 10 henkilöä tai enemmän. Annetut hinnat ovat voimassa vain sopimuksen määritteleminä aikoina ja sopimuksessa määriteltyihin palveluihin. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Varauksen vahvistaminen

Varaus tulee voimaan sitovasti, kun asiakas on hyväksynyt tarjouksen ja Eerikkilä sen vahvistanut.

  • henkilömäärä tulee vahvistaa kuukautta (1 kk) ennen tapahtumaa.
  • lopullinen henkilömäärä, osallistujalista, huonejako ja valitut aktiviteetit lähetetään Eerikkilään viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden alkua.

 Henkilömäärän muutokset

  • Henkilömääriin tehtävät muutokset ovat mahdollisia viimeistään kuukautta ennen tapahtumaa. Tämän jälkeen hyväksymme muutokset, jotka muuttavat varausta maksimissaan 15 %. Sen ylittävästä peruutuksista laskutamme 50 %/ henkilö.

Peruutus- ja muutosehdot

Koko varauksen peruuntuessa laskutamme seuraavasti:

Peruutus tehty: Laskutamme tilausvahvistuksen hinnoista:
61-180 vrk ennen tilaisuutta 10 %
31-60 vrk ennen tilaisuutta 20 %
15-30 vrk ennen tilaisuutta 50 %
alle 15 vrk ennen tilaisuutta 75 %

Suurempien ryhmien ja muiden erikoistapahtumien kohdalla peruutusehdoista sovitaan erikseen.

Jos asiakas joutuu keskeyttämään tapahtuman sairauden tai jonkin muun syyn takia, ei Eerikkilä ole velvollinen palauttamaan tai alentamaan keskeytyneen tapahtuman hintaa asiakkaalle.

Pakettihinnoista ei tehdä osahyvityksiä.

Sopimuksen siirto kolmannelle osapuolelle

Tilaajalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Eerikkilän kirjallista suostumusta.

Maksaminen

Tilaaja on vastuussa sopimuksen mukaisten palveluiden maksamisesta. Eerikkilällä on oikeus pyytää tilaajalta ennakkomaksua tapauskohtaisesti. Mahdollisesta ennakkomaksusta sovitaan varauksen vahvistusvaiheessa.

Maksun voi suorittaa paikan päällä Eerikkilässä.  Ryhmille maksutapana on myös laskutus. Laskutettaessa maksuaika on 10 vrk ja laskutuskulut 7,00 € sähköinen lasku. Viivästyskorko on 8 %. Eerikkilä varaa oikeuden tarkistaa laskutettavan tilaajan luottotiedot Asiakastieto Oy:sta.

Force Majeure

Toimittaja ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Ylivoimaisena esteenä pidetään esimerkiksi sotaa, kapinaa, maanjäristystä, tulvaa tai muuta luonnonmullistusta, yleisen liikenteen, tietoliikenteen tai sähkönjakelun keskeytystä, tuonti- tai vientikieltoa, lakkoa, työsulkua, boikottia tai muuta työtaistelutoimenpidettä. Lakko, työsulku, boikotti tai muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun Toimittaja on itse sen kohteena. Sama koskee myös tämän sopimuksen toista osapuolta.

Huomioitavaa

Asiakas on velvollinen korvaamaan Eerikkilälle vahingon sekä kustannukset, jotka on aiheutettu asiakkaan tai heidän luvallaan majoitustilassa tai sen yhteydessä olevissa tiloissa oleskelevan henkilön toimesta, laiminlyönnillä, tahallisesti, piittaamattomalla tai huolimattomalla käytöksellä tiloille, irtaimistolle tai varustukselle.

Korvausvelvollisuus koskee myös kadonnutta irtaimistoa ja omaisuutta sekä asiakkaan käytössä olevien tilojen epätavanomaisesta likaantumisesta ja kulumisesta johtuvia siivous-, puhdistus- ja korjauskuluja.

Mikäli asiakas aiheuttaa huolimattomalla tai piittaamattomalla käytöksellä majoitus- tai muissa tiloissa palohälytyksen, on asiakas velvollinen korvaamaan palohälytyksestä aiheutuvat kulut (mm. pelastuslaitoksen veloittaman maksun 710€).

Asiakas on velvollinen noudattamaan hyviä tapoja ja ottamaan huomioon alueen yleiset järjestyssäännöt. Asiakkaan rikkoessa näitä sääntöjä vakavasti, on Eerikkilä oikeutettu välittömästä perumaan asiakkaan varaus ja poistamaan asiakas tiloistaan. Asiakkaan on kuitenkin maksettava tilaamiensa palvelujen hinta kokonaisuudessaan, eikä hän voi vaatia maksujen palauttamista.