Vaalikiri kiihtyy – pysyykö liikunta puolueiden agendalla vai hiipuuko vauhti?

27.02.2023

lapset ja aikuiset liikkuvat Eerikkilässä. 

Eduskuntavaalien lähestyessä keskustelu eri teemojen ympärillä vilkastuu, kun puolueet asemoivat itseään viimeiseen kaarteeseen kohti vaalikiriä. Puolueet ovat nyt julkaisseet vaaliohjelmansa, ja Urheiluopistoverkosto on mielenkiinnolla tarkastellut ohjelmia liikunnan ja urheilun näkökulmasta. Miten liikunta ja urheilu näkyvät puolueiden vaaliohjelmissa?  

Urheiluopistoverkoston tavoitteena on, että jokainen lapsi ja nuori Suomessa liikkuu ja voi hyvin. Tavoitteen saavuttamiseksi vaaditaan konkreettisia toimia, joilla niin harrastamisen kuin tavoitteellisen urheilutoiminnan edellytyksiä kehitetään pitkäjänteisesti ja systemaattisesti.

Liikunnan ja urheilun merkitys tunnistetaan, mutta lisää konkretiaa kaivataan

Liikuntaa ja harrastamista sivutaan lähes kaikkien puolueiden ohjelmissa, mutta konkreettiset toimenpiteet liikunnan ja urheilun edistämiseksi jäävät melko ohuiksi. Toisaalta liikunnan ja urheilun edistäminen on löytänyt tiensä muutamiin ohjelmiin myös konkreettisina toimenpide-ehdotuksina.

Kaikista seikkaperäisimmin teemaa käsitellään kristillisdemokraattien ohjelmassa, jossa liikunnan ja urheilun edistämiseksi esitetään toimenpiteitä aina lasten ja nuorten harrastamismahdollisuuksien lisäämisestä huippu-urheiluun panostamiseen. Puolue ehdottaa esimerkiksi koulutilojen monipuolisempaa hyödyntämistä harrastuskäyttöön koulupäivien jälkeen. 

RKP näkee yhdistysten roolin erityisen merkittävänä hyvinvoinnin lisäämisen näkökulmasta, ja vihreät alleviivaa liikuntaharrastusten ja seurojen toimintaedellytysten turvaamisen tärkeyttä. Kokoomus puolestaan haluaa vahvistaa huippu-urheilun edellytyksiä elinkeinoelämän kanssa yhteistuumin.

Urheiluopistoille lasten ja nuorten liikkumisen lisääminen on keskiössä, koska nuorena opittu liikunnallinen elämäntapa kantaa pitkälle aikuisuuteen, tukien työkykyä ja jaksamista. Myös tulevaisuuden huippu-urheilijat ponnistavat huipulle lapsuuden ja nuoruuden seuratoiminnan kautta. Osaavan ja ammattitaitoisen valmennuksen ja liikunnanohjauksen avulla varmistetaan lapsille ja nuorille turvallinen ja terveellinen liikkumisympäristö, jolla tuetaan harrastuksiin sitoutumista.

Harrastamisen yhdenvertaisuus ja saavutettavuus vaaliohjelmia läpileikkaava teema

Harrastamisen yhdenvertaisten mahdollisuuksien, tasa-arvoisuuden ja saavutettavuuden vahvistaminen on vaaliohjelmia läpileikkaava teema, jota käsitellään usean puolueen vaaliohjelmassa. SDP tarttuu ohjelmassaan yhdenvertaisuuteen erityisen painokkaasti, alleviivaten muun muassa kaikista heikoimmassa asemassa olevien liikuntamahdollisuuksien edistämistä. Lisäksi puolue ehdottaa seuratoiminnan kehittämistukea kohdistettavaksi matalan kynnyksen harrastustoiminnan kehittämiseen.

Vihreiden ohjelmassa alleviivataan suomalaisten kasvaneita hyvinvointi- ja terveyseroja sekä ennaltaehkäisyn merkitystä sosiaali- ja terveyspalveluiden kestävyyden näkökulmasta. Keskusta taas haluaa vahvistaa liikunnan ja kulttuurin hyvinvointia tuottavien palveluiden roolia sosiaali- ja terveyspalveluiden tukemisessa.

Liikkumattomuudesta aiheutuu Suomelle vuosittain miljardien kustannukset. Liikkumattomuuden ratkaiseminen on keskeistä niin yksilön hyvinvoinnin, työkyvyn kuin kansanterveyden näkökulmasta. Me Urheiluopistoilla haluamme olla osa ratkaisua, ja olemme valmiita tekemään töitä liikunnan lisäämiseksi yhdessä muiden liikuntatoimijoiden kanssa. 

Katseet kohti tulevaisuutta

Myös liikunnan ja urheilun rahoituksen tulevaisuus puhututtaa puolueita. Keskustan ja kristillisdemokraattien ohjelmissa painotetaan riittävän rahoitustason varmistamista Veikkauksen tuottojen siirtyessä osaksi valtion budjettivalmistelua. Vasemmistoliitto puolestaan toteaa, ettei se hyväksy liikuntaan kohdistuvia leikkauksia.

On hienoa, että liikunnan ja urheilun merkitys tunnistetaan läpi puoluekentän ja liikkumisen edellytyksiä halutaan kehittää. Nähtäväksi jää, pysyykö liikunnan ja urheilun edistäminen puolueiden agendalla vaalikirin loppusuoralle saavuttaessa, vai hiipuuko vauhti ennen maaliviivaa. Ja kaikista tärkeimpänä – kanavoituvatko liikunnan ja urheilun edistämiseksi tehdyt lupaukset konkreettisiksi toimenpiteiksi tulevalla vaalikaudella?

Perussuomalaisten tai Liike Nytin vaaliohjelmaa ei ole vielä julkistettu.

Nina Luukkainen
Urheiluopistot ry:n pääsihteeri

Aiheeseen liittyviä kirjoituksia

Eerikkilälle sekä Green Key että Sustainable Travel Finland jatkosertifikaatit

04.07.2024 | Uutinen, Vastuullisuus