Futisseurojen johtamiseen keskittynyt koulutus oli menestys – uusi koulutus tulossa

13.06.2023

Palloliiton seurapalvelujohtaja Timo Huttunen puhui koulutuksen päätöstilaisuudessa koulutukseen osallistuneille toiminnanjohtajille ja valmennuspäälliköille.

 

Ensimmäinen 1,5-vuotinen jalkapallon toiminnanjohtajille ja valmennuspäälliköille järjestetty koulutuskokonaisuus on saatu päätökseen. Erinomaiset kokemukset ja palautteet johtavat uuteen, vuoden 2023 lopussa alkavaan koulutukseen.

Jalkapalloseurojen toiminnanjohtajille ja valmennuspäälliköille suunnattu JET+VEAT -koulutus huipentui keväällä. Kyseessä oli ensimmäinen työpareina suoritettu koulutus ja sen järjestivät yhteistyössä Suomen Palloliitto, Eerikkilä ja Hämeen ammatti-instituutti. Toiminnanjohtajat suorittivat johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon (JET) ja valmennuspäälliköt valmennuksen erikoisammattitutkinnon (VEAT).

Ilveksen toiminnanjohtaja Matti Anttonen ja urheilutoimenjohtaja Janne Räsänen sekä FC Kasiysin toiminnanjohtaja Mikko Hiltunen ja valmennuspäällikkö Jimi Mikkola ovat tyytyväisiä tutkintojen suorittajia. Molemmat koulutuksen suorittaneet tiimit sanovat saaneensa paljon käytännön työkaluja omaan arkeen.

“Seurana olemme saaneet huikean matkan ja tarinan 1,5 vuoden koulutuksen aikana. On ollut kiva nähdä, miten olemme seurana kehittyneet ja omaksuneet uuden toimintamallin. Jimin kanssa olemme saaneet vahvan yhteenkuuluvuuden tunteen sillä tavalla, että miten parina voidaan urheiluseurassa johtaa hallintoa ja urheilua”, Mikko Hiltunen iloitsee.

 

“Ennen kaikkea olemme oppineet tarkastelemaan omaa toimintaamme vielä analyyttisemmin ja keskittymään oikeasti oleellisiin asioihin, ihmisiin ja prosesseihin”, Jimi Mikkola täydentää.

Matti Anttonen ja Janne Räsänen sanovat JET+VEAT -koulutuksen olleen heille työparina hyvä matka tärkeiden kysymysten äärelle.

“Aloitin itse toiminnanjohtajana hieman ennen koulutuksen alkua, joten tämä tuli itselle täydelliseen aikaan. Pääsimme käymään läpi asioita, jotka olisi täytynyt käydä muutenkin”, Matti Anttonen aloittaa.

“Suuri juttu on ollut saada jakaa kokemuksia ja esimerkkejä muiden seurojen kanssa”, urheilutoimenjohtaja Janne Räsänen lisää.

Myös henkilökohtaisesti koulutus on ollut heille antoisa.

“Yritän katsoa asioita erilaisista näkökulmista, sellaisista, mitkä eivät välttämättä edusta minua ja ymmärtää, miksi he ovat sitä mieltä mitä ovatkin”, Hiltunen sanoo.

“On ollut upeaa olla mukana tässä porukassa kuulemassa kokeneempien mielipiteitä ja kokemuksia ja yrittää viedä niitä omaan arkeen”, kesken koulutuksen mukaan hypännyt Mikkola lisää.

“On tullut paljon vahvistusta siitä, että olemme oikeilla jäljillä siinä, mihin suuntaan urheilujohtamista ollaan viemässä sekä seurassa että koko Suomessa. Muiden seurojen kanssa olemme päässeet sopimaan vierailuista ja sparrailemaan keskenämme ja sitä kautta syventämään tietoutta. Olemme Suomessa vielä vähän takamatkalla jalkapallossa verrattuna moneen muuhun maahan, niin on tärkeää saada hyviä toimintatapoja koko seurayhteisön käyttöön”, Anttonen sanoo.

Räsänen kiittelee erityisesti yhteistyötä kaikkien osallistujien kesken.

“Muilta seuroilta sekä Palloliitolta saatu sparri ja tuki on ollut iso apu. Se auttaa myös henkilökohtaisella tasolla, kun joutuu miettimään miten voi tehdä asian paremmin omassa seurayhteisössä.”

Vaikuttavuus parani uudella mallilla

Eerikkilän apulaisrehtori Antti Jokinen kiittelee niin järjestäjiä kuin osallistujia hyvin sujuneesta yhteistyöstä ja sanoo koulutuksen tason yltäneen tavoitteisiin.

”Uskon, että koulutukseen osallistuneet henkilöt ja seurat ovat menneet eteenpäin niin ihmisinä kuin organisaatioina. Toki lopullinen vaikuttavuus mitataan vasta jonkin ajan päästä, kun valitut toimintatavat ovat vakiintuneet ja seurassa päätettyihin tavoitteisiin on päästy.”

Myös Palloliiton seurapalvelujohtaja Timo Huttunen sanoo olevansa ensimmäiseen koulutuskokonaisuuteen tyytyväinen ja yhteistyön olleen erinomaisen sujuvaa ja tuloksellista.

”Saatu seurapalaute osoittaa, että valittu toimintatapa, jossa seurat osallistuvat koulutusprosessiin työparina, on ollut oikea. Olemme pystyneet kasvattamaan koulutuksen vaikuttavuutta, mikä on välttämätöntä seuran toiminnan pitkäjänteisen ja johdonmukaisen kehittämisen kannalta. Uskon, että tälle koulutukselle on jatkossakin tarvetta ja tavoitteemme on, että seuraava koulutusprosessi kymmenelle laatujärjestelmäseuralle käynnistyy vuoden 2023 lopulla.”

Hämeen ammatti-instituutin HAMIn lehtori Minna Seppälä muistuttaa, että vaikka jalkapallomaailmaan liittyy tiettyjä erityispiirteitä, ovat johtamisen haasteet pitkälti samanlaisia toimialasta riippumatta.

”On ollut etuoikeus saada tutustua koulutukseen osallistuviin seuroihin ja erityisesti mukana olleisiin opiskelijoihin. Ja olla mukana heidän ja edustamiensa seurojen kehittymisen matkalla.”

Ensimmäiseen JET+VEAT -koulutukseen osallistuivat EPS, FC Futura-juniorit, FC Honka, FC Kasiysi, HJK, Ilves, KoiPS, KuPS, MuSa ja NuPS.

 

Mikä JET+VEAT -koulutus?

JET+VEAT on Suomen Palloliiton, Eerikkilän ja Hämeen ammatti-instituutin yhteinen 1,5 vuotta kestävä koulutus seurojen toiminnanjohtajille ja valmennuspäälliköille. Koulutuksen aikana toiminnanjohtajat suorittivat johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon (JET) ja valmennuspäälliköt valmennuksen erikoisammattitutkinnon (VEAT).

Ensimmäiseen koulutuskokonaisuuteen osallistui kymmenen seuraa ja se toteutettiin lähijaksoin sekä omissa seuraympäristöissä työssä oppien. Jokaisesta seurasta oli mukana työparina toiminnanjohtaja ja valmennuspäällikkö tai urheilutoiminnasta vastaava henkilö. Työpariajattelu olikin oleellinen toimintatapa koko koulutuksen ajan.

”Vaikka seurojen osallistujat suorittivat eri tutkinnot, niin koulutusta vietiin eteenpäin rinta rinnan seuran toimintaa yhdessä kehittäen. Keskeisiä koulutuksen teemoja olivat itsensä ja muiden johtaminen sekä seuran toimintakulttuurin kehittäminen”, Antti Jokinen kertoo.

Koulutus rakentui kuudesta lähijaksosta Eerikkilässä, verkkojaksoina toteutetuista sparrauksista sekä työssäoppimisesta. Lisäksi valmennuspäälliköt tekivät kansainvälisen seuravierailun Tanskan Nordsjaellandiin.

”Eerikkilän lähijaksot ja lähijaksojen välissä toteutetut sparraukset tukivat hyvin toisiaan ja teemoihin liittyvät

ennakkotehtävät varmistivat sen, että tapaamisiin tultiin hyvin valmistautuneina.”

Koulutukseen liittyvät oppimistehtävät suunniteltiin niin, että ne vastasivat osallistujien oikeita työtehtäviä ja niistä sai työkaluja arjen seuratyöhön ja sen johtamiseen. Osasta tehtävistä syntyi samalla näyttöaineistoa eli tutkinnon arvioinnissa hyödynnettyä materiaalia. Johtamiseen ja kehittämiseen liittyvissä tehtävissä osallistettiin myös muita seuran työntekijöitä mm. esihenkilöarvioinnissa. Lisäksi kehittämistehtäviin haettiin tukea seurojen puheenjohtajilta.

Tärkeä osa tiivistä koulutusprosessia oli seurojen kesken tapahtunut verkostoituminen ja osallistujien väliset kahvipöytäkeskustelut, nuotion ääressä tapahtuneet pohdinnat ja Eerikkilässä toteutetut yhteiset liikuntaosuudet.

Seuraavan koulutuksen hakuaika on 15.8.-17.9.2023. Lue lisää täältä.

 

Aiheeseen liittyviä kirjoituksia