Huuhkaja- ja Helmaripolku kehittyy seurojen johdolla – nimeä ehdokkaasi seurakomiteaan!

28.10.2021

Eerikkilän ja Palloliiton yhteistyö

Seurakomitea perustetaan edistämään Huuhkaja- ja Helmaripolun jatkuvaa kehitystä. Ehdokkaita seurakomiteaan voi ilmoittaa 15.11.2021 asti.

Huuhkaja- ja Helmaripolku on suomalaisen jalkapallon yhteinen oppimisen ja tiedolla johtamisen alusta – seurojen pelaajakehityksen tueksi. Toimintaa järjestävät Palloliitto ja Eerikkilä, jotka toimivat tiiviissä yhteistyössä keskenään ja suhteessa seuroihin.

Huuhkaja- ja Helmaripolulle perustetaan syksyn 2021 aikana seurakomitea, joka mahdollistaa monipuolisemman ja säännöllisemmän vuorovaikutuksen osallistuvien seurojen kanssa. Seurakomitea tarjoaa jäsenseuroista valituille edustajille foorumin esitellä ja välittää seurojen koottuja näkemyksiä, toiveita ja tarpeita toiminnan edelleen kehittämiseksi. Lisäksi seurakomiteassa on pyrkimyksenä käsitellä tulevaisuuden kehitysideoita yhdessä.

Lähtökohtaisesti seurakomitea koostuu kahdeksasta osallistuvien seurojen edustajasta ja kahdesta Palloliiton/Eerikkilän esittelijästä (palvelupäälliköt) kaksivuotiselle toimintakaudelle 2022-2023. Seurakomitea kokoontuu 2-3 kertaa kalenterivuoden aikana.

Seurakomitean koostumus tulee edustamaan osallistuvia seuroja mahdollisimman hyvin. Kahdeksasta komitean paikasta on neljä varattu tasojen 4-5 palvelukokonaisuuksiin osallistuvien seurojen edustajille ja vastaavat neljä tasojen 1-3 palvelukokonaisuuksiin osallistuvien seurojen edustajille. Lisäksi tasojen 1-3 seuraedustajien on edustettava eri yhteistoiminta-alueita (Eteläinen, Läntinen, Itäinen, Pohjoinen).

Seurat voivat nyt nimetä urheilu- ja valmennustoimintaan orientoituneita edustajiaan ehdolle Huuhkaja- ja Helmaripolun seurakomiteaan. Jokaisen ehdokkaan halukkuus ja valmius sitoutua seurakomitean toimintaan 2022-23 on varmistettava henkilökohtaisesti ennen nimeämistä. Ehdokkaita voidaan ilmoittaa 15.11.2021 asti seuraavalla lomakkeella.

Toimintaan ilmoittautuneet seurat äänestävät ehdokkaista edustajat seurakomiteaan sähköpostitse 22.-30.11.2021. Jokaisella osallistuvalla seuralla on käytettävissä yksi ääni. Seurakomiteaan äänestämällä valitut kahdeksan jäsentä julkistetaan perjantaina 3.12.2021. Jäsenyys seurakomiteassa toimintakaudella on henkilö- ja seurasidonnainen.

Huuhkaja- ja Helmaripolku

Huuhkaja- ja Helmaripolku vahvistaa suomalaisen pelaajakehityksen tuloksia kokoamalla jalkapallon ydintoimijat yhteen ja pelin ympärille. Polku jakautuu kahteen osakokonaisuuteen: tiedolla johtamiseen ja Huuhkaja-Helmariliigaan. Palloliitto järjestää Huuhkaja- ja Helmaripolun yhteistyössä Eerikkilän kanssa.

Huuhkaja- ja Helmaripolku koostuu kilpailullisista ja laadukkaista peleistä, peliin liittyvästä koulutuksesta ja vuorovaikutuksesta muiden valmentajien kanssa, pelaajien sekä joukkueiden kehittymisen järjestelmällisestä seurannasta osana arjen valmennusta ja innostavista elämyksistä sekä näyttömahdollisuuksista tulevaisuuden Huuhkajille ja Helmareille.

Huuhkaja- ja Helmaripolku on suunniteltu vahvistamaan seurojen johdonmukaista pelaajakehityksen tiedolla johtamista. Tiedolla johtamisen kokonaisuus jakautuu seura-arjessa ja Huuhkaja-Helmaritapahtumissa toteutettavaan seurantaan (tiedon keruu, käsittely, esitys, käyttöönotto) ja tiedon käyttöönottoa valmennustoiminnassa edesauttavaan tukiprosessiin (koulutukset, valmennustoiminnanohjaus, työpajat, tapahtumat).

Pelikeskeisyys korostuu uuden virallisen kilpailujärjestelmän, Huuhkaja-Helmariliigan, myötä. Kilpailu käynnistyy vuoden 2022 alussa. Huuhkaja-Helmariliigan pelejä järjestetään alueellisesti ja valtakunnallisesti toteutettavissa Huuhkaja- ja Helmaritapahtumissa, joiden kautta niin joukkueilla kuin yksittäisillä pelaajillakin on mahdollisuus edetä seuraavalle tasolle. Kaikille avoin Huuhkaja-Helmariliiga järjestetään tasoilla 1-3 12–14-vuotiaille ja tasoilla 4-5 10–15-vuotiaille.

Lue lisää Huuhkaja- ja Helmaripolusta

Eerikkilän tutkimus- ja kehitysjohtaja Mikko Pohjola

Jatkuva tiedon keräys tärkeää

Eerikkilän tutkimus- ja kehitysjohtaja Mikko Pohjola alleviivaa Eerikkilän tutkimustoiminnan perustuvan ennen kaikkea siihen, että kerättyä tietoa osataan hyödyntää ja näin perustaa tekeminen faktoihin.

Aiheeseen liittyviä kirjoituksia

Ravintolamme palvelut uudistuvat 3.4. alkaen

28.03.2024 | Uutinen, Yleinen