Kehittymisen seuranta -toiminnan hyödyt Käpylän Pallossa – video

14.12.2020

Käpylän Pallon valmennuspäällikkö Jussi-Pekka Savolainen kertoo videolla, miten Eerikkilän Kehittymisen seuranta -toiminnassa mukana oleminen on auttanut mm. hyödyntämään toiminnasta kerättyä dataa seuran arjessa.

 

Miten Kehittymisen seurannasta saatua dataa on hyödynnetty seuran arjessa?

Kehittymisen seurannasta saatua dataa on hyödynnetty monella tavalla, esimerkiksi pelaajien henkilökohtaisessa suunnitelmissa ja kehityskeskusteluissa, joissa on käyty kunkin pelaajan kehityskohteita läpi. Jotta dataa voi hyödyntää kunnolla seuran arjessa, pitää seuran rakenne ja struktuuri olla aika hyvät. Näen, että olemme koko ajan menossa parempaan suuntaan ja sitä kautta pystymme hyödyntämään dataakin entistä enemmän.

 

Minkälaista kehitystä vuosien varrella on tapahtunut seuratasolla kokonaisvaltaisen valmennuksen eri osa-alueilla (teknis-taktinen, joukkuepelaaminen, psyykkinen, fyysinen)? Ovatko uudet ikäluokat aiempia parempia?

Kansainvälinen yhteistyö ja muiden seurojen näkeminen on antanut valmentajille perspektiiviä, millä tasolla ollaan ja missä voitaisiin olla parempia. Lisäksi pelaajien jäsentely pelissä on kehittynyt ja nuoremmat ikäluokat ehkä painottavat esimerkiksi kuljettamista, suojaamista sekä syötön ja kuljetuksen välistä eroa enemmän kuin aikaisemmin.

 

Mitkä ovat avainasioita, jotta ero kansainvälisiin joukkueisiin fyysisellä ja teknisellä osa-alueella saadaan kiinni?

Kulttuuri ja massat on erilaisia, mutta totta kai meidän pitää löytää ne asiat, missä me ollaan hyviä ja mitkä ovat omia vahvuuksiamme. Jos halutaan saada kansainvälistä tasoa kiinni, meidän on panostettava valmennusosaamiseen ja koulutusjärjestelmään ja sitä kautta pelaajiin.

Kansainvälisen tason pelaajat ovat esimerkiksi yleensä olleet meitä nopeampia, joten meidän on hyvä miettiä miten me voidaan parantaa nopeusharjoittelua omassa toiminnassa. Näihin asioihin panostamalla voidaan ehkä kuroa etumatkaa kiinni.

 

KäPan maajoukkuepelaajatuotanto nuorten maajoukkueisiin on lisääntynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana selvästi. Mitkä ovat olleet avainasioita tämän kehityksen aikaansaamiseksi?

KäPa seurana lähti tekemään United-toimintaa jo aikaisemmin, ennen SHA:ta (Sami Hyypiä Academy). Ehkä se on ollut meidän salaisuus. SHA ei alun perin ollut siihen syy, mutta sen kautta olemme pystyneet pitämään yllä tiettyä tasoa. Pienenä seurana meidän on haastavaa pitää yllä samaa tasoa, jossa oltiin jo vähän aikaa sitten.

 

Mitä toiminnan kansainvälisyys on tuonut seuran arkeen?

Se on antanut paljon porkkanaa monella tapaa. Perspektiivi on tosi tärkeää valmentajille, pelaajille ja koko seuralle. Eerikkilässä pelatut kv-pelit ovat olleet tosi laadukkaita, niissä näkee missä mennään. Yhtäkkiä alkaa huomata, että meidän pitäisikin kehittää tuota tai tuota juttua. Kansainvälisyys antaa myös motivaatiota monelle seuralle ja on varmasti iso syy olla mukana tässä jutussa.

 

Miten pelin ymmärtämiseen liittyvä valmennusmetodi Ekkono on vaikuttanut seuran toimintaan?

Ekkono-metodi on antanut tosi paljon ja kehittänyt lähes kaikkien seurojen ymmärrystä jalkapallopelistä. Valmentajat ovat varmasti saaneet siitä tosi paljon. Se miten peli on purettu metodissa, on vaikuttanut tosi paljon siihen, mitä me tehdään omassa arjessa ja minkälaisia meidän valmennussisällöt on. Olemme nähneet sen niin laadukkaana ja hyvin jäsenneltynä.

 

Miten olette KäPassa kokeneet yhteisen tekemisen muiden seurojen kanssa? Miten yhteistyö on syventänyt tai kehittänyt omaa tekemistä?

Kehittymisen seurannassa kiteytyy kolme hyvää pointtia ja keskeistä asiaa. Ne ovat toiminnan kansainvälisyys, Ekkono-metodi ja vuorovaikutus muiden mukana olevien seurojen kanssa.

Pystymme keskustelemaan muiden seurojen kanssa samassa pöydässä futiksesta ja murheistakin sekä näkemään muiden seurojen toimintaa. Se on myös aika ainutlaatuista. Yhteistyö muiden seurojen kanssa on ollut tosi tärkeää.

 

Vaikuttavuusanalyysi tutki Kehittymisen seuranta -toiminnan vaikutuksia

Palloliiton tutkimus- ja kehityspäällikkö Ville-Pekka Inkilä ja Eerikkilä urheilun ja koulutuksen johtaja Hannele Forsman vastasivat Suomen Palloliiton ja Eerikkilän syksyllä julkaisemasta vaikuttavuusanalyysista, jonka tavoitteena oli arvioida määrällisesti ja laadullisesti Palloliiton ja Eerikkilän tuottamien kehittymisen seuranta -konseptien vaikuttavuutta suomalaisen huippujalkapallon tilaan vuosina 2011-2019.

Analyysista selviää mm., että kehittymisen seuranta -palveluilla on ollut positiivinen vaikutus konseptissa mukana olleiden seurojen maajoukkuepelaajien määrään. Poikien joukkueissa maajoukkuevalintoihin vaikutti positiivisesti erityisesti valmentajien aktiivinen osallistuminen kehittymisen seuranta -tapahtumiin. Tyttöjen joukkueissa suurin merkitys maajoukkuevalintojen kasvuun oli pelaajien aktiivisella osallistumisella konseptiin.

Lue lisää vaikuttavuusanalyysin tuloksista.

Aiheeseen liittyviä kirjoituksia

Eerikkilälle sekä Green Key että Sustainable Travel Finland jatkosertifikaatit

04.07.2024 | Uutinen, Vastuullisuus