Kehittymisen seuranta -konseptilla positiivinen vaikutus osallistuneiden seurojen maajoukkuepelaajien määrään

05.10.2020

Palloliiton tutkimus- ja kehityspäällikkö Ville-Pekka Inkilä ja Eerikkilän urheilun ja koulutuksen johtaja Hannele Forsman toteuttivat vaikuttavuusanalyysin, joka on tärkeä teema suomalaisen jalkapallon kehityspäivillä Eerikkilässä 12.-13.12.2020.

 

Maajoukkuepelaajien määrä kasvoi kehittymisen seuranta -konseptissa mukana olleissa seuroissa, selviää Palloliiton ja Eerikkilän toteuttamasta jalkapallon vaikuttavuusanalyysista.

Suomen Palloliiton ja Eerikkilä Sport & Outdoor Resortin toteuttaman vaikuttavuusanalyysin tavoitteena oli arvioida määrällisesti ja laadullisesti Palloliiton ja Eerikkilän tuottamien kehittymisen seuranta -konseptien vaikuttavuutta suomalaisen huippujalkapallon tilaan vuosina 2011-2019.

Vaikuttavuusanalyysissä tarkasteltiin kehittymisen seuranta -konseptin vaikutuksia erityisesti nuorten maajoukkueiden menestykseen ja pelaajien fyysisten ja teknisten suoritusten kehitykseen ikäluokittain sekä seurojen kokemuksiin kehittymisen seurannan vaikutuksista seuratoiminnan eri osa-alueissa.

Vaikuttavuusanalyysin toteuttivat yhteistyössä Palloliiton tutkimus- ja kehityspäällikkö Ville-Pekka Inkilä ja Eerikkilä urheilun ja koulutuksen johtaja Hannele Forsman.

”Toteutetun vaikuttavuusanalyysin kautta olemme ensimmäistä kertaa päässeet tarkastelemaan kehittymisen seurannan vaikuttavuutta laajemmin koko suomalaisen huippujalkapallon näkökulmasta. Tulokset ovat positiivisia ja antavat tärkeitä suuntaviivoja tulevan kehittymisen seuranta -konseptin rakenteen ja sisällön kehittämiseen”, Hannele Forsman taustoittaa.

Analyysista selviää, että kehittymisen seuranta -palveluilla on ollut positiivinen vaikutus konseptissa mukana olleiden seurojen maajoukkuepelaajien määrään. Poikien joukkueissa maajoukkuevalintoihin vaikutti positiivisesti erityisesti valmentajien aktiivinen osallistuminen kehittymisen seuranta -tapahtumiin. Tyttöjen joukkueissa suurin merkitys maajoukkuevalintojen kasvuun oli pelaajien aktiivisella osallistumisella konseptiin.

”Poikien puolella vaikutukset ovat näkyneet enemmän seuran valmennusrakenteessa, jonka myötä myös pelaajien arki seurassa on muuttunut. Tytöissä kehitys näkyy enemmän yksittäisten pelaajien kautta, koska tyttöjoukkueilla on usein huomattavasti vähemmän esimerkiksi valmentajaresursseja käytettävissään”, Ville-Pekka Inkilä avaa päälöydöksiä.

Analyysista selviää myös, että suomalaiset kehittymisen seuranta -konseptiin osallistuneet pelaajat ovat jäljessä fyysisessä ja teknisessä suorituskyvyssä keskimääräisesti vastaavassa iässä olevia ulkomaalaisia akatemiapelaajia.

”Olemme pohtineet selittäviä syitä tähän yhdessä valmentajien kanssa ja esimerkiksi fyysiset ominaisuudet ovat nousseet esiin näissä keskusteluissa. Pituus ja paino eivät kuitenkaan selitä eroavaisuuksia, koska niiden suhteen suomalaisilla ja ulkomaalaisilla pelaajilla ei ollut huomattavia eroja. Analyysissa on huomioitu myös aineiston sisältämien ryhmien eriävät koot.”

”Erot kiinni saadaksemme meidän pitää löytää konkreettiset työkalut kehittää pelaajien fyysisiä ominaisuuksia monipuolisesti osana lajiharjoittelua ja sen ulkopuolella. Tämä on erittäin tärkeää, jotta suomalaiset pelaajat ovat jatkossa fyysisesti valmiimpia kansainväliselle tasolle”, Hannele Forsman kertoo.

Yleisemmin kehittymisen seuranta -konseptin koettiin vaikuttaneen myönteisesti seurojen välisen yhteistyön paranemiseen sekä pelaajakeskeisemmän valmennuskulttuurin luomiseen.

”Seurojen kokemukset kertovat kehittymisen seurannan merkittävyydestä. Meidän tulee jatkossa entistä paremmin muuttaa kehittymisen seurannasta saatava data tiedoksi, jolla on suora vaikutus seurannassa mukana olevien seurojen arkitoiminnan kehittymiseen.”

”Tämä on mahdollista seurojen, Eerikkilän ja Palloliiton hyvällä yhteistyöllä. Nyt tehty vaikuttavuusanalyysi toimii syötteenä kehittymisen seuranta -konseptin kehitystyölle, joka on parhaillaan käynnissä”, Inkilä päättää.

Vaikuttavuusanalyysi ja sen johtopäätökset ovat yksi tärkeä teema suomalaisen jalkapallon kehityspäivillä Eerikkilässä 12.-13.12.2020.

Tutustu vaikuttavuusanalyysin tuloksiin

 

Mikä on kehittymisen seuranta -konsepti?

Kehittymisen seuranta -konseptia on kehitetty ja toteutettu Eerikkilässä vuodesta 2011 ja Suomen Palloliiton alueellisissa valmennuskeskuksissa vuodesta 2017 alkaen. Valtakunnallisen konseptin kehittäminen on keskeinen osa Eerikkilässä toimivaa Sami Hyypiä Akatemiaa. Valtakunnallinen konsepti on keskittynyt erityisesti huippu-urheilun vaatimusten mukaisen jalkapallotoiminnan kehittämiseen lapsesta aikuiseksi, ja sen tavoitteena on ollut muodostaa Euroopan tehokkain tapa kehittää pelaajia, valmentajia ja seuroja.

Lisätietoja kehittymisen seuranta -konseptista >>

Aiheeseen liittyviä kirjoituksia

Rekry: Haemme tapahtumatyöntekijöitä jalkapallo-, futsal- ja salibandytapahtumiin

03.06.2024 | Työpaikat, Uutinen, Yleinen