Mitä tarkoitetaan Huuhkaja- ja Helmaripolun alustalla? 

28.01.2022

Kuva: Käpylän Pallo / Kaisa Garcia

 

Huuhkaja- ja Helmaripolun on kerrottu olevan suomalaisen jalkapallon yhteinen oppimisen ja tiedolla johtamisen alusta, joka tukee pelaajakehitystä. Eerikkilän tutkimus- ja kehitysjohtaja Mikko Pohjola, mitä alustalla tässä yhteydessä tarkoitetaan? 

”Tarkoitamme alustalla sitä, että olemme rakentaneet saman nimen eli tässä tapauksessa Huuhkaja- ja Helmaripolun alle eri toimintoja, jotka eivät ole toisistaan erillisiä vaan niiden tekeminen linkittyy toisiinsa. Toiminnot on suunniteltu kokonaisuudeksi, jossa huippusuoritusmalli jäsentää jokaisen siihen kuuluvan toiminnon tekemistä ja jossa seurat toimivat aktiivisessa vuorovaikutuksessa keskenään”, Pohjola aloittaa. 

Hän havainnollistaa alusta-ajattelua leikkikenttäesimerkillä. 

”Olemme ikään kuin rakentamassa leikkikenttää, johon on tuotu ja tuodaan yhä tarvittavia välineitä, jotta kaikki voivat leikkiä siellä yhdessä.”  

Mitä nämä Huuhkaja- ja Helmaripolun alustan eri toiminnot ovat? 

”Toiminnot liittyvät kahteen kokonaisuuteen: Huuhkaja-Helmariliiga (kilpailutoiminta) ja tiedolla johtaminen. Huuhkaja-Helmariliigaa pelataan Eerikkilässä Huuhkaja- ja Helmaripolun tapahtumissa. Tiedolla johtamisella tarkoitetaan tapahtumissa ja arjessa tehtävää seurantaa sekä kerätyn tiedon hyödyntämistä. Seurannan toteuttamisen ja hyödyntämisen tueksi seuroille tarjotaan koulutusta ja valmennustoiminnan ohjausta. Huuhkaja- ja Helmaripolku kiinnittyy myös Suomen Palloliiton Laatujärjestelmään, joka tukee seurakehittämistä.” 

Miten huippusuoritusmalli näkyy alustan eri toiminnoissa? 

”Huippusuoritusmalli on näitä kaikkia toimintoja yhdistävä tapa jäsentää tekemistä. Kun esimerkiksi käsittelemme testeistä, kyselyistä tai peleistä kerättyä dataa, pyrimme tuottamaan siitä ymmärrettävää ja hyödynnettävää tietoa jatkuvasti päivittyvän kehitystilakuvauksen muodossa. Tai kun koulutamme valmentajia, koulutamme heitä huippusuoritusmallin mukaisesti, jotta valmentajat osaisivat kehittää omaa ja seuran toimintaa sen mukaisesti.” 

Olet sanonut, että toimintaan kehitetään myös tietojärjestelmää. Mitä se käytännössä tarkoittaa? 

”Haluamme, että meillä on tietojärjestelmä, joka toimii alustalla olevien toimijoiden ohjausjärjestelmänä. Tämä tietojärjestelmä on jo käytössämme oleva MyE.Way, jonka teknisen ylläpidon ja kehityksen Turun ammattikorkeakoulu on aloittanut. Osa Huuhkaja- ja Helmaripolun toimintamallin mukaisista asioista on mahdollista toteuttaa jo nykyisellä MyE.Way-järjestemällä, mutta tuomme uusia ja paranneltuja toimintoja käyttöön vaiheittain vuoden 2022 aikana. Edistämme myös yhteiskäyttöä erilaisten olemassa olevien valmennusteknologiaratkaisujen kanssa.” 

”Käytännössä tietojärjestelmä tulee toimimaan siten, että Huuhkaja- ja Helmaritapahtumissa kerättävä tieto on käytettävissä MyE.Wayn kautta. Tarkoitus ei ole vain kerätä ja säilöä dataa, vaan tarjota hyödynnettävässä muodossa olevaa tietoa valmennustoiminnan tueksi. Samaa tietoa käytetään perustana ja tietolähteenä myös koulutuksissa.” 

Mitä Huuhkaja- ja Helmaripolun koulutus ja valmennustoiminnanohjaus sisältävät, Palloliiton tutkimus- ja kehityspäällikkö Ville-Pekka Inkilä? 

“Joukkueen valmentaja osallistuu koulutuksiin Huuhkaja- ja Helmaripolun tapahtumien yhteydessä sekä tapahtumien ulkopuolella. Tapahtumien ulkopuolella järjestettävät koulutukset voivat olla esimerkiksi Ekkono-koulutuksia tai erilaisia online-koulutuksia. Kaikki koulutukset liittyvät huippusuoritusmallin mukaiseen seurantaan ja toteutukseen”, Inkilä aloittaa. 

“Valmentajalle ja valmennuspäälliköille tarjotaan myös joukkue- ja seuratasoista valmennustoiminnanohjausta niin tapahtumien yhteydessä kuin niiden välillä etäyhteyksin. Valmennustoiminnanohjauksessa tuetaan seuroja ja joukkueita heidän itsensä asettamien kehitystavoitteiden arvioinnissa sekä tehokkaimpien valmennuskäytänteiden tunnistamisessa.” 

Minkälaista seurantaa Huuhkaja- ja Helmaripolulla tehdään? 

”Seurantadatan keruu ja siihen pohjautuva kehittymisen seuranta ovat monipuolistuneet ja selkiytyneet entistä kokonaisvaltaisemmaksi toimintamalliksi. Mm. pelisuorituksen arviointi on otettu käyttöön tapahtumien yhteydessä syksyn 2021 aikana ja muista virallisista otteluista aletaan kerätä pelisuoritustietoja vuoden 2022 aikana. Aiemmasta toiminnasta tutut suorituskykytestit ja psyykkis-sosiaalisen arvioinnin kyselyt ovat edelleen mukana ohjelmassa. Myös arkiseurannan eri elementtejä otetaan käyttöön vaiheittain vuoden 2022 aikana”, Inkilä kertoo. 

”Meillä on nyt kokonaisuus, jonka avulla on mahdollista toteuttaa kattavaa ja jatkuvaa tiedolla johtamista. Kattavan kehitystilakuvan kautta on mahdollista tunnistaa niin vahvuuksia kuin oleellisia kehittämisen kohteita ja kohdentaa valmennukselliset toimenpiteet oikein tiedon pohjalta.” 

“Toiminnan tavoitteena on, että seuran pelaajakehitys etenee kohti kansainvälistä huippua, seuran osaavien ja koulutettujen valmentajien määrä kasvaa ja kehitystieto on saatavilla ja jaettu seurojen, Palloliiton sekä Eerikkilän kesken.” 

Huuhkaja-Helmariliiga Palloliiton tulospalvelussa 

Lue lisää Huuhkaja- ja Helmaripolusta
Tasojen 4 & 5 toiminnan aikataulut

Seuraa EPS T07 Akatemian matkaa Huuhkaja- ja Helmaripolulla

Aiheeseen liittyviä kirjoituksia

Rekry: Haemme tapahtumatyöntekijöitä jalkapallo-, futsal- ja salibandytapahtumiin

03.06.2024 | Työpaikat, Uutinen, Yleinen